Szakfeladat

Kérdés: Az önkormányzat a gimnázium kezeléséből a közszolgáltató intézmény kezelésébe adta az 1400 adagos konyháját alaptevékenységként (más alaptevékenységünk strand, temető, sportpálya-üzemeltetés, takarítás, zöldterület-kezelés stb.). A konyha ellátja az általános iskola, a gimnázium, a kollégium, az óvoda és a szociális otthon étkeztetését. Eddigi információnk szerint az 562912. óvodai, 562913. iskolai, 562914. kollégiumi étkeztetés szakfeladatokat a szolgáltatást igénybe vevő intézményeknek kell használni (ők szedik be a térítési díjat, és számolják el az önkormányzattal a rezsiköltséget). Mi mint a konyha üzemeltetője egy összegben számlázzuk az intézmények felé a nyersanyag, a rezsi és az áfa összegét. Helyesen használjuk-e az 562920. Egyéb vendéglátás szakfeladatot, melyen az oktatási intézmények, óvoda, szociális otthon, és ezen intézmények dolgozói étkezését számoljuk el, a saját dolgozóink étkeztetéséhez pedig az 562917. Munkahelyi étkeztetés szakfeladatot használjuk? Ha mi csak az egyéb vendéglátás és a munkahelyi étkeztetés szakfeladatokat használjuk, kell-e 6-os számlaosztályt vezetni? Az 56/2011. NGM rendelet 3. sz. mellékletének 2.1.2. pontja alapján kell-e intézményünk alapító okiratában feltüntetni az iskolák által használt szakfeladatokat akkor is, ha mi nem számolunk el rajta kiadást, bevételt?
Részlet a válaszából: […] ...a felmerülés időpontjában nem állapítható meg a kiadásról, hogy melyik szakfeladat érdekében merültek fel, akkor azok a kiadások funkcionálisan a 6. számlaosztályban, a közvetett kiadások számlaosztályban kerülnek kimutatásra.Az itt kimutatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 30.
Kapcsolódó címkék:  

Kollégiumi étkezés áfakötelezettsége

Kérdés: Iskolai kollégiumunkban csak az étkezésért szedünk térítést. Hogyan alakul az áfakötelezettség? Kell-e arányosítanunk?
Részlet a válaszából: […] ...levonandó összeg meghatározásánál nemcsak az étkeztetés előzetesen felszámított adója, hanem az étkeztetéshez kapcsolódó egyéb kiadások (energia, víz, konyhai felszerelés, étkező berendezése stb.) adója is figyelembe vehető.Ha nincs ingyenes étkező,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.