Lakásbérbeadás késedelmes bizonylatolása

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, 2012. januártól szolgálati lakást adunk bérbe. A bérlő befizette a bérleti díjat. Az áfában szerepeltettük mint adómentes bérbeadást (havi bevallók vagyunk), de elfelejtettünk hozzá számlát kiállítani. Milyen bizonylatot lehet utólag hozzácsatolni?
Részlet a válaszából: […]  Az Áfa-tv. 163. §-ának (1) bekezdése értelmében az adóalanya számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítésig, de legfeljebb az attólszámított ésszerű időn belül köteles gondoskodni. A jelzett paragrafus (2)bekezdésében foglaltak szerint ésszerű időben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Postán elveszett számlák pótlása

Kérdés: Hogyan lehet pótolni a postán elveszett számlákat? Az elveszett számla helyett kiállított számla alapján lehet-e áfát levonni?
Részlet a válaszából: […] A valódiság számviteli alapelv teljesítése megköveteli, hogy a könyvelés alapbizonylatát képező számla elvesztésének ténye hitelt érdemlő módon bizonyított legyen mind a számlát kibocsátó, mind a számla címzettje részéről. Ezért szükséges jegyzőkönyvbe foglalni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.
Kapcsolódó címkék: