Lakásbérbeadás késedelmes bizonylatolása

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, 2012. januártól szolgálati lakást adunk bérbe. A bérlő befizette a bérleti díjat. Az áfában szerepeltettük mint adómentes bérbeadást (havi bevallók vagyunk), de elfelejtettünk hozzá számlát kiállítani. Milyen bizonylatot lehet utólag hozzácsatolni?
Részlet a válaszából: […]  Az Áfa-tv. 163. §-ának (1) bekezdése értelmében az adóalanya számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesítésig, de legfeljebb az attólszámított ésszerű időn belül köteles gondoskodni. A jelzett paragrafus (2)bekezdésében foglaltak szerint ésszerű időben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Elveszett számla pótlása

Kérdés: Egy bírósági eljárással összefüggésben merült fel a következő adózással összefüggő problémánk. Egy 2004-ben teljesített ügyletről kiállított, azonban azóta elveszett számla pótlásával fordultunk szállítónkhoz, aki annak kiadását megtagadta. Állítása szerint, azok az iratok selejtezésre kerültek már. Tudomásunk szerint a 2004-ben folytatott tevékenységet, amit 2005-ben vallottak be, 5 évig vizsgálhatják, és utána még 1 évig kell tárolni a számlákat, bizonylatokat.
Részlet a válaszából: […]  Az adómegállapításhoz való jog elévüléséig kötelezettségkéntírja elő a törvény hatálya alá tartozó adóalanyok számára az általa vagynevében kibocsátott okiratok másodlati, illetve eredeti, valamint ez utóbbihiányában a hiteles másolati példány megőrzését. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.
Kapcsolódó címkék:  

Elveszett számlatömb, számla

Kérdés: Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság (továbbiakban: gazdálkodó szervezet) bizonylatmegőrzési kötelezettségéhez kapcsolódóan két gyakorlati kérdés merült fel. A gazdálkodó szervezet részéről elveszett számlatömb esetén, valamint általa az adóalany részére kibocsátott számla elvesztése okán mi az általánosan elfogadott eljárási rend?
Részlet a válaszából: […] 1. Számlatömb elvesztése esetén szükséges adózói teendőkrőlaz alábbi tájékoztatás adható.A számlatömb elvesztésére vonatkozóan az adózót nem terhelibejelentési kötelezettség az adóhatóság felé. Célszerű azonban az elvesztéstényét – az esetleges visszaélések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 17.
Kapcsolódó címke:

Postán elveszett számlák pótlása

Kérdés: Hogyan lehet pótolni a postán elveszett számlákat? Az elveszett számla helyett kiállított számla alapján lehet-e áfát levonni?
Részlet a válaszából: […] A valódiság számviteli alapelv teljesítése megköveteli, hogy a könyvelés alapbizonylatát képező számla elvesztésének ténye hitelt érdemlő módon bizonyított legyen mind a számlát kibocsátó, mind a számla címzettje részéről. Ezért szükséges jegyzőkönyvbe foglalni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.
Kapcsolódó címkék: