Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott számla pótlása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Lakásbérbeadás késedelmes bizonylatolása

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, 2012. januártól szolgálati lakást adunk bérbe. A bérlő befizette a bérleti díjat. Az áfában szerepeltettük mint adómentes bérbeadást (havi bevallók vagyunk), de elfelejtettünk hozzá számlát kiállítani. Milyen bizonylatot lehet utólag hozzácsatolni?
Részlet a válaszból: […]fizetési eszközzel történő megtérítése esetében haladéktalanul történő teljesítést kell érteni. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó esetben az Áfa-tv. 86. §-a szerinti adómentes ügyletről van szó, ezért figyelemmel kell lenni a 165. § (1) bekezdésében foglaltakra is, amely szerint az adóalany mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól ilyen ügyletek esetén is, feltéve ha gondoskodik egy olyan számviteli bizonylat kiállításáról, amely tartalmazza az ügyletre vonatkozó, valamennyi számviteli törvény által előírt adatot. Mindezekre figyelemmel megállapítható, hogy a szóban forgó esetben az adóalany választása szerint számviteli bizonylatot, illetve az Áfa-tv.-nek is megfelelő számlát is kiállíthat. Amennyiben pedig nem állította ki időben a bizonylatot, köteles azt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3183

2. találat: Elveszett számla pótlása

Kérdés: Egy bírósági eljárással összefüggésben merült fel a következő adózással összefüggő problémánk. Egy 2004-ben teljesített ügyletről kiállított, azonban azóta elveszett számla pótlásával fordultunk szállítónkhoz, aki annak kiadását megtagadta. Állítása szerint, azok az iratok selejtezésre kerültek már. Tudomásunk szerint a 2004-ben folytatott tevékenységet, amit 2005-ben vallottak be, 5 évig vizsgálhatják, és utána még 1 évig kell tárolni a számlákat, bizonylatokat.
Részlet a válaszból: […]előírást nem tartalmaz, hasonlóan a 2007. december 31-éig hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 1992. LXXIV. törvényhez. Az elveszett számla pótlására vonatkozó áfatörvénybeli külön rendelkezés hiánya nem eredményezi sem azt, hogy a vevő, szolgáltatást igénybe vevő a számla másolatának kiállítását nem kérheti, sem azt, hogy az eladó, szolgáltatást nyújtó a hiteles másolat kiállítására vonatkozó kérést az Áfa-tv. előírására hivatkozva megtagadhatja. A vevőnél, szolgáltatást igénybe vevőnél elveszett számla pótlása érdekében a számla kibocsátója hiteles másolatot készíthet és bocsáthat a vevő, szolgáltatást igénybe vevő rendelkezésére. A számla a gazdálkodó szervezet által kiállított okiratnak minősül. Az okirati bizonyításról, illetve az elveszett okiratok pótlásáról, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 190-197. §-ai rendelkeznek. A hivatkozott jogszabály 196. §-ának (2) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet által kiállított okiratról készült felvétel, továbbá bármilyen adathordozó útján készített okirat teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratáéval, feltéve hogy a gazdálkodó szervezet, amely a felvételt készítette, vagy az okiratot kiállította, illetve őrzi, a felvétel vagy az okirat azonosságát szabályszerűen igazolta. Szabályszerű igazoláson a gazdálkodó szervezet bizonylati rendjében szabályozott módon történő hitelesítési, aláírási rendnek megfelelő módon és személyek által történő aláírás, esetlegesen bélyegzőlenyomat alkalmazását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3093
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,