Bérelt gépkocsihoz kapcsolódó üzemanyagkártya díja


Hivatalunk egy társaságtól személygépkocsit bérelt. A bérbeadó úgy kötött szerződést, hogy egy üzemanyag-értékesítőtől előzőleg kért, a személygépkocsihoz rendelt üzemanyagkártyát is a rendelkezésünkre bocsátott. Az üzemanyagkártya nélkül a bérleti szerződést nem kötötte volna meg. A szerződés szerint nem kötelességünk használni a kártyát a bérleti jogviszony alatt, ez számunkra csak egy lehetőség. Külföldön (Olaszországban) igénybe vettük a kártyát, az üzemanyagra felszámították az olasz áfát, majd a bérbeadó erre az összegre a magyar áfát is felszámította, mint közvetített ügyletre. Szerintünk ez "kettős adóztatás". A szerződés szerint a bérleti díj nem tartalmazza a gépjármű üzemanyagköltségét, hanem a bérbeadó jogosult a bérbevevő részére biztosított üzemanyagkártyával lebonyolított üzemanyag-vásárlások felár nélküli továbbszámlázására. Véleményünk szerint a szerződés fentebb említett pontja alapján az alapügylet (bérleti jogviszony) ellenértéke nem tartalmazza az üzemanyagot, így a külföldi üzemanyag áthárítása nem belföldi teljesítési ügyletnek minősül.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2012. február 7-én (159. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3095

[…] történő áthárítására jellemzően akkor kerül sor, amennyiben a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalanyt nem illeti meg az előzetesen felszámított adó levonásának joga. Az üzemanyag tekintetében tagállamonként eltérő, hogy az üzemanyag beszerzője élhet-e adólevonási, adó-visszatéríttetési jogával. Egy adott főszolgáltatásnak akkor mellékszolgáltatása (vagy járulékos termékértékesítése) egy másik szolgáltatás, ha a mellékszolgáltatás a főszolgáltatás megvalósulását segíti elő, a mellékszolgáltatást a szolgáltatást nyújtó azért nyújtja a megrendelőnek, hogy a főszolgáltatás a felek által meghatározottak szerint teljesülhessen. Amennyiben egy szolgáltatás egy főszolgáltatás mellékszolgáltatásának minősül, adómértékét a főszolgáltatás adómértéke határozza meg. Önmagában az a tény, hogy a szerződés szerint a bérleti díj nem tartalmazza a gépjármű üzemanyagának költségét, nem jelenti azt, hogy a valóságban esetlegesen az üzemanyagkártya rendelkezésre bocsátása ne a bérbeadás mellékszolgáltatása lenne. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. §-ának (7) bekezdése értelmében a szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni. Példaként említve, ha a szerződés nem tekinti a személygépkocsira kötött biztosítás díját a bérleti díj részének, azonban áfa szempontból ez a szolgáltatás a bérbeadás mellékszolgáltatásának minősül, így annak megfizetése a bérbeadás keretében, a bérbeadó felé a bérleti szolgáltatás díjának minősül, így olyan adómértékkel adózik, mint a bérbeadás. A biztosítási szolgáltatás egyértelműen a személygépkocsi-bérbeadás mellékszolgáltatása, mivel a biztosítás a személygépkocsi biztonságos üzemeltetésének előfeltétele. Ha a bérbeadó a biztosítási díjat a bérbevevőre terheli, a bérbevevő ezen díjat lényegében a bérbe vett autó használatáért fizeti, így az a bérbeadási szolgáltatás ellenértékének minősül. Az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek. Ezen oknál fogva a bérbeadó nem közvetett biztosítási szolgáltatást nyújt a bérbevevőnek, hanem a bérleti szolgáltatás részeként rá átterheli a biztosítási díjat, ezért helyesen számítja fel a bérbeadó az átterhelt biztosítási díj tekintetében a bérbeadás 25%-os adómértékét. A szerződés szerint a bérbevevő köteles az üzemanyagkártya-használat átvételére, csak így köt bérleti szerződést a bérbeadó a bérlővel. Vélhetően a bérbe­vevő a kártya havi díját rendszeresen fizeti a bérbe­adónak, ezenkívül az elfogyasztott üzemanyagot továbbértékesíti a bérbeadó a bérbevevőnek. Az üzemanyag-értékesítővel az üzemanyagkártya-szerződést a bérbe­adó kötötte, a kártya valószínűleg az ő nevén van, a bérbevevő […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.