Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott aktiválás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közös tulajdon felújítása

Kérdés: Több önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíztisztító üzemet újítottunk fel. A kivitelező a felújítás értékét tulajdonosi hányad alapján megosztva számlázta le az önkormányzatok részére. Az üzem annak az önkormányzatnak a vagyonnyilvántartásában szerepel, ahol az ingatlan területileg található. A felújítás értékének aktiválása ebben az esetben hogyan valósul meg?
Részlet a válaszból: […]megfelelően kell kimutatni az egyes tulajdonosok nyilvántartásában.A számviteli nyilvántartásban külön eszközként kell kimutatni a földterületet és a földterületen megvalósított épületet, építményt. Amennyiben földterület csak az egyik önkormányzat tulajdonában van, de a megépített épületnek, építménynek több tulajdonosa van, abban az esetben a földterület csak a tulajdonos önkormányzat számviteli nyilvántartásában szerepel, az épületeket és az építményeket azonban minden tulajdonosnak a tulajdoni hányadának megfelelően a saját nyilvántartásában kell szerepeltetni.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5421
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Vagyonkezelésbe adott épületen végrehajtott beruházás

Kérdés: Iskolánk épületének bővítésére az iskola alapítványa pályázati támogatást nyert, amelyből a beruházást megvalósítja. A beruházást ilyen esetben, amikor nem a tulajdonos önkormányzat, és nem is a vagyonkezelő tankerület a beruházó, hogyan számoljuk el a könyveinkben? Az önkormányzatnál megjelenik-e, vagy csak az alapítványnál mint beruházás, majd a tankerületnél az aktiválás?
Részlet a válaszból: […]nem mutathatja ki a mérlegében a befektetett eszközök között az iskolával kapcsolatos beruházást. Az alapítvány a beruházást térítés nélkül átadásként átadja az önkormányzat, az iskola tulajdonosa részére. Az önkormányzat az átvételt a térítés nélküli átvételre vonatkozó előírások alapján könyveli le, a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezet Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások Növekedések A) Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása cím szerint.Az Áhsz. 10. §-ának (2) bekezdése alapján abban az esetben, ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezet a tulajdonában álló eszközre államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesített, az eszközt a mérlegében nem mutathatja ki. Így az átvételt követően az önkormányzatnál el kell számolni a beruházás vagyonkezelésbe adását a 38/2013. NGM rendelet III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások fejezet, Csökkenések rész, K) Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli szervezetnek (tulajdonosnál, tulajdonosi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5287
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Személygépkocsi aktiválása, költségeinek elszámolása

Kérdés: Személygépkocsi-aktiválás során a beszerzési értékben mit kell figyelembe venni? Az áfa értéke aktiválandó-e, üzembe helyezés esetén milyen költségeket lehet figyelembe venni (rendszámtábla, zöldkártya, műszaki engedély, téli gumi)? Üzemeltetés során az üzemanyag, szervizköltség, parkolási költség, útdíj, autópálya--matrica elszámolása, könyvelése hogyan történik, az áfa levonásba helyezhető-e?
Részlet a válaszból: […]hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír esetén ide nem értve az Szt. 50. §-ának (3) bekezdése szerinti vételárban lévő felhalmozott kamatot.Az Áhsz. 16. §-ának (3) bekezdése szerint a vásárolt, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az egységes rovatrend K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése vagy K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.A vásárolt (más által korábban már előállított) termékek bekerülési értéke a piaci, forgalmi érték, nettó vételár. Ennek az a logikája, hogy mivel az előállítás költségét (anyagok, munka stb. értéke) a gyártó korábban már elszámolta, a beszerzéshez kapcsolódó egyéb jogcímeken elszámolt költségek (szállítás, szerelés, biztosítás, hitelkamat, hatósági engedélyek stb.) torzítanák a bekerülési értéket.Az előzőek alapján a rendszámtábla, zöldkártya, műszaki engedély, téli gumi akkor aktiválható, ha azok a gépjármű beszerzési árának részét képezik, vagyis az eladó a vételárban felszámította ezeket a költségeket. Amennyiben a vételár a felsoroltakat nem tartalmazza, akkor azokat dologi kiadásként kell elszámolni.Az általános forgalmi adó aktiválására szintén más szabályok vonatkoznak a költségvetésben. A vállalkozásoknál a bekerülési értéknek része a le nem vonható áfa. A költségvetésben az áfa nem része a bekerülési értéknek, tehát nem aktiválható, sem a levonható, sem a le nem vonható áfa.Az előzőekből következően az államháztartási könyvvitelben a vállalkozásoktól eltérően az áfa (sem a levonható, sem a le nem vonható áfa) nem része a bekerülési, aktiválási értéknek. Az értékcsökkenési leírást az áfa nélküli nettó értékre kell számítani.Az Áfa-tv. 124. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a személygépkocsi beszerzési áfáját nem lehet levonásba helyezni néhány kivételtől eltekintve (halottszállító személygépkocsi, továbbértékesítés vagy bérbeadás céljára vásárolt gépkocsit terhelő előzetesen felszámított adó), ezért a gépkocsibeszerzés áfáját le nem vonható áfára kell könyvelni.A gépjármű mint tárgyi eszköz beszerzésének könyvelési lépéseit a 38/2013. NGM rendelet II. A fejezete tartalmazza.Az üzemanyag-, szervizköltség, parkolási költség, útdíj, autópálya-matrica áfalevonását illetően az Áfa-tv. 124. §-ának előírásait kell figyelembe venni.Az Áfa-tv. 124. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján a személygépkocsi parkolási szolgáltatása, az f) pont alapján pedig az úthasználati díj (autópálya-matrica) áfája nem helyezhető levonásba. Ezek egyébként nem részei a gépkocsi üzemeltetési költségeinek.Az Áfa-tv. 124. §-ának (1) bekezdése szerint nem vonható le:a) a motorbenzint (vtsz. 2710 12 41, 27 10 12 45, 2710 12 49,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5253
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Óvoda üzembe helyezése

Kérdés: Önkormányzatunk egy új óvodát építtetett. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv dátumával, vagy az azt követően kapott hatósági engedélyek kiállításának napjával szükséges aktiválnunk az épületet?
Részlet a válaszból: […]rendeltetésszerűen használatba venni, ha biztosítottak a működés műszaki, illetve jogi, hatósági feltételei, valamint az eszközt ténylegesen használni is fogják. Az egyéb feltételek megléte mellett a használatbavételi engedély megadását megelőzően lefolytatott használatbavételi eljárás akkor tekinthető elegendőnek a beruházás során megvalósított eszközök aktiválásához, ha a használatbavételi eljárásról valamennyi érintett szakhatóság által aláírt, elfogadott jegyzőkönyv készült, amelyben a szakhatóság mindent rendben lévőnek talált, és a szakhatóság jelezte a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5243
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Udvari játékok

Kérdés: Az önkormányzat pályázati forrásból 3 db óvodai, udvari játékot szerzett be, amelyek telepítése megtörtént. A kiállított számlán az egyes eszközök ára mellett minden udvari eszközhöz kapcsolódóan szerepel annak telepítési költsége, valamint egy összegben a műszaki ellenőrzés költsége. A beszerzett eszközöket a gépek, berendezések, felszerelések számlacsoportban vagy építményként kell aktiválnunk? Mely költségelemek képezik a bekerülési érték részét?
Részlet a válaszból: […]távolítható el.Az udvari játékokat biztonsági okokból a talajhoz kell rögzíteni, amennyiben azonban az a helyéről úgy eltávolítható, hogy a játék eredeti rendeltetése nem sérül, és funkciójának megváltoztatása nélkül alkalmas az áthelyezésre (vagyis a leszerelést követően máshol újra felállítható, és ott eredeti rendeltetésének megfelelően újra használható), az udvari játékokat a gépek, berendezések, felszerelések, járművek között javasoljuk kimutatni.Az Áhsz. 16. §-ának (3) bekezdése szerint a vásárolt, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az egységes rovatrend K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése, K63.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5209
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Befejezetlen beruházás aktiválása

Kérdés: 2016-ban kimaradt az aktiválásból egy tétel. Mi a teendőnk ebben az esetben? Milyen dátummal aktiválhatjuk?
Részlet a válaszból: […]egyidejűleg el kell kezdeni az értékcsökkenési leírást. A lezárt évekbe már nem lehet belekönyvelni, ezért a tárgyévi könyvelés keretében kell a tárgyi eszköz aktiválását elvégezni. Az aktiválást azzal a dátummal kell elvégezni, amikor az eszközt ténylegesen használatba vették, és attól a naptól számítva az állományba vétel napjáig ki kell számolni az időarányos értékcsökkenési leírást, és a korábbi évek értékcsökkenési leírását évente évszámmal megjelölve kell könyvelni, annak érdekében, hogy a tárgyévi hibahatások követhetők legyenek. Ezt követően az értékcsökkenési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5130

7. találat: Önkormányzati kerékpárút aktiválása

Kérdés: Önkormányzatunk kerékpárutat létesített. A megvalósított beruházás (nyomvonal) állami tulajdonú ingatlant is érintett, ezért önkormányzatunk ingatlanhasznosítási szerződést kötött az állami vagyonkezelővel. A szerződésben rögzítésre került, hogy az ingatlan a magyar állam tulajdonát képezi, erre tekintettel a beruházó a kivitelezési időszak alatt a beruházást idegen dolgon végzett beruházásként tartja nyilván könyveiben. A beruházást követően a létesítmény számviteli nyilvántartását továbbra is az önkormányzat végzi értéknövelő beruházásként, és azt továbbra is a saját könyveiben tartja nyilván. Továbbá a létesítmény - a fennmaradásig tartó időszak alatt az üzemeltetéssel kapcsolatos - valamennyi költsége szintén az önkormányzatot terheli. A beruházásaktiváláskor az állami tulajdonú területet is érintett. Az önkormányzati ASP szakrendszerben hogyan vételezem be és tartom nyilván a beruházást a KATI és az ingatlanvagyon-kataszterekben, hogy két szakrendszer bruttó értékei megegyezzenek? Illetve számviteli szempontból hogyan tartom nyilván az ilyen jellegű beruházást?
Részlet a válaszból: […]alrendszerben. A vagyon besorolásának tulajdoni különválasztása az eszközértékelés osztályban, a tulajdonkód meghatározásával történik. A rendszer nyilvántartja az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyont, és kezeli a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletébe foglalt adatlapokat.A kormányrendelet szerint nem tartoznak az önálló ingatlanok közé az önkormányzatok számviteli nyilvántartásában a 12. számlacsoportban szereplő idegen (nem önkormányzati tulajdonú) ingatlanon végzett beruházási, felújítási, rekonstrukciós munkák aktivált értékei.A KATI programban a beruházás, felújítás, idegen kivitelezésben történő beruházás, felújítás, idegen tulajdonú eszközön végzett beruházás, felújítás, egyéb növekedés) rögzítését a mozgástípusok alkalmazásával biztosítja a rendszer.A kataszter szerkezete az építőkocka elvére épül. Az "I" Ingatlan adatlap tartalmazza az ingatlanra vonatkozó minden lényeges összesítő, gyűjtő adatot a járási hivatal és a számvitel nyilvántartásaiból. A többi betétlap[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5059
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Felújítási munkálatokhoz kapcsolódó anyagvásárlás

Kérdés:

Kérdés: Időskorúak tartós bentlakásos ellátását végző költségvetési szerv vagyunk. Intézményünk felújítást végez, melyhez az anyagot (pl.: csempe, gipszkarton) saját maga veszi meg, a munkálatokat pedig idegen kivitelező végzi.
Hogyan kell elszámolni költségvetési és pénzügyi számvitel szerint az anyagok vásárlását, felhasználását, illetve ingatlanra történő aktiválását úgy, hogy az anyagok vásárlása, felhasználása éveken át is elhúzódhat?

Részlet a válaszból: […]számla helyett a 152. könyvviteli számlát, a K61-64. rovatok helyett a K71 rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlákat, az általános forgalmi adó elszámolására a K74. rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlákat kell használni. A felújítás könyvelését a Költségvetési Levelek 253. számában, a 4623-as kérdés alatt közöltük. A fontosabb könyvelési lépések a pénzforgalmi szemlélet szerint az alábbiak: Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint Nettó összeg T152 - K4217 Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) T3641 - K4217 Le nem vonható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4809
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Bérelt ingatlanon végzett beruházás aktiválása

Kérdés: Bérelt ingatlanon végzett beruházás költségét a bérbeadó az ingatlanára értéknövelő beruházásként csak a bérbevevő által kiállított számla ellenében aktiválhat, vagy mint a bérbevevő által készített szintén számviteli bizonylatnak minősülő kimutatásban (Excel-tábla) szerepeltetett összeggel is figyelembe veheti? Ez a kimutatás egy szintén számviteli bizonylatnak minősülő megállapodás mellékletét képezné. Aktiválható-e az ingatlanra a bérbevevő és a bérbeadó által kötött megállapodás és melléklete alapján az ily módon kimutatott beruházási összeg, vagy csak a bérbevevő által továbbszámlázott számla alapján aktiválható?
Részlet a válaszból: […](kötelezettség) összevezethető, illetve a különbözetet pénzügyileg rendezni kell.Ha a bérlő gazdasági tevékenységet nem végző magánszemély, akkor számlaadásra nem kötelezhető.Az önkormányzati lakások bérbeadásáról az 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezik. A törvény 10., 13., 15. és 19. §-ainak előírásai szerint az önkormányzatnak meg kell állapodnia a bérlővel abban, hogy milyen arányban viselik a felújítás költségeit a felek. A törvény előírásain felül a helyi rendeletet is figyelembe kell venni.A megállapodás alapján az önkormányzatnak aktiválnia kell a beruházás költségeit akkor is, ha a számla a magánszemély nevére szól. A bérleti díjakat ebben az esetben is ki kell számlázni a bérlők részére, és a bérleti díjat bérleti díjbevételként kell lekönyvelni. Ha a felújításról szóló számla nem az önkormányzat nevére és címére szól, a felújítási költség áfája számla hiányában akkor sem helyezhető levonásba, ha a bérleti díj áfás. A bérleti díjról szóló számla a bérlő által fizetendő és az önkormányzat által a felújítással összefüggésben elismert és megállapodásban rögzített összeg erejéig kötelezettség, követelés összevezetésével (beszámítással) rendezhető. A levelében említett megoldás (Excel-tábla) a felújítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4537
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Tárgyi eszköz vásárlása

Kérdés: Mikor kerül a számlával vásárolt tárgyi eszköz a tulajdonunkba? Mikor kell aktiválni -?véleményünk szerint használatbavételkor, amely független a kiegyenlítés dátumától -, ha a számlán található az alábbi szöveg: "a tárgyi eszköz az eladó tulajdonát képezi a számla kiegyenlítéséig"?
Részlet a válaszból: […]feltételek bármelyike hiányzik, akkor az eszközt nem lehet üzembe helyezni.Az üzembe helyezés időpontja számvitelileg nagyon fontos, mert az üzembe helyezésig az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében felmerült, az adott eszközhöz egyedileg hozzákapcsolódó tételek növelik a bekerülési értéket, az üzembe helyezést követően felmerültek, pedig nem (kivétel a pótlólagos beruházás, felújítás). Az üzembe helyezésig beruházási számlán kell nyilvántartani a beszerzést. Az üzembe helyezés időpontjától kell az értékcsökkenést elszámolni.Ingatlanok esetében a rendeltetésszerű használatbavétel feltétele a használatbavételi engedély kiadása. Az engedély kiadását megelőzően használatbavételi eljárást kell lefolytatni. A lefolytatott eljárás akkor tekinthető elfogadhatónak az adott ingatlan aktiválásához, ha a használatbavételi eljárásról valamennyi érintett szakhatóság által aláírt, elfogadott jegyzőkönyv készült, mely szerint a szakhatóság mindent rendben talált, és a szakhatóság vállalta, hogy a használatbavételi eljárás, illetve az arról készült jegyzőkönyv alapján az engedélyt ki fogja adni. Ebben az esetben - számviteli szempontból - az üzembe helyezés időpontjaként elfogadható a használatbavételi eljárás jegyzőkönyvben rögzített napja is.Az Szt. szerint az üzembe helyezést hitelt érdemlően dokumentálni kell. Az üzembe helyezés dokumentálásának szabályait a költségvetési szerv számviteli politikájában kell szabályozni. Megkülönböztetünk azonnal, mindenféle eljárás és engedélyeztetés nélkül üzembe helyezhető tárgyi eszközöket, illetve olyan beruházásokat, amelyek használatbavétele előtt üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni. Az üzembe helyezés dokumentuma lehet üzembe helyezési jegyzőkönyv, egyszerűbb esetben a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4500
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést