Bér könyvelése


Hogyan történik az önkormányzat és a hivatal bérelszámolásának és a finanszírozásnak a könyvelése?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2021. szeptember 21-én (313. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5557

[…] nyilvántartási számlákon a kiadások teljesítését az Ávr. 62/E. §-ának (1) bekezdése szerint megküldött könyvelési értesítők alapján kötelesek nyilvántartásba venni. Az Áht. 83. §-ának (1) bekezdése szerinti nettó finanszírozás esetén ezzel egy-idejűleg a nettósításba bevont központi támogatások bruttó összegét a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz - a közfoglalkoztatással érintett helyi önkormányzatok és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovathoz - kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon is nyilvántartásba kell venni. Az Áhsz. 44. §-a (2) bekezdésének a) és f) pontjai szerint teljesítésként kell […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.