Munkaszüneti nap díjazása havi díj esetén


Hogyan kell számfejteni január hónapra az ülnök tiszteletdíját, ha egy fizetett ünnep van a hónapban? Az osztószám január hónapban 22 munkanap vagy eggyel kevesebb, 21 munkanap. Figyelembe kell-e venni azt, hogy az adott hónapban a munkaszüneti nap munkanapra vagy pihenőnapra esik?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2015. április 7-én (210. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3934

[…] mértéke, az ülnök működésének minden napjára, a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének a 25 százaléka.Ha az ülnök távolléti díja nem éri el a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének a 25%-át, akkor azt annak összegéig ki kell egészíteni.A kérdés arra irányul, hogy a havi díjból hogyan kell megállapítani az egy napra jutó arányos bért, ami alapján az ülnök tiszteletdíja számfejthető.Az Mt. 136. §-ának (3) bekezdése szerint a havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával. Az Mt. 97. §-ának (2) bekezdése szerint általános munkarendnek minősül a munkaidő heti öt napra, hétfőtől péntekig történő beosztása. Ebből következően, ha a munkaszüneti nap az általános munkarend szerinti munkanapra esik, akkor azt a havibér arányos részének számításánál figyelembe kell venni.2015 januárjában 22 munkanap volt, melyből egy munkanap munkaszüneti napnak minősült, azaz csak a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól mentesített az Mt. 102. §-a.A […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.