Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott gyógytestnevelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Normatívafelhasználás

Kérdés: Gyógytestnevelésre, a költségvetési törvényben biztosított normatíva felhasználására vonatkozóan a jogszabályok nem adnak egyértelmű meghatározást. Helyesnek tekinthető-e, hogy az órákon végzett gyakorlatokhoz szükséges eszközök megvásárlására és szinten tartására fordított összegen felül a még felhasználható keret összegét az épületen kívül, a gyerekek érdekét szolgáló életmódtáborra, kalandparki és gyógyfürdői belépődíjakra fordítjuk? A kalandparki és gyógyfürdői belépőjegyek ára tartalmazza a használható eszközök díját. Ezek az eszközök, medencék pótolhatják azoknak a készségfejlesztő szereknek a hiányát, amellyekkel az iskolán belül nem rendelkezhetünk.
Részlet a válaszból: […]szakszolgálat segíti. A pedagógiai szakszolgálat részeként működtetett gyógytestneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása és azok megszervezése a helyi önkormányzat feladata, amely vagy a pedagógiai szakszolgálat működtetése által, vagy pedig az irányító szerv által kijelölt iskolában, mint a pedagógiai szakszolgálat gyógytestnevelési feladatait ellátó intézményben történik a megfelelő feltételek biztosítása mellett. A gyógytestnevelés a testnevelésnek mint szaktudománynak azon része, ahol a betegségtípusok szerinti vagy testi képességekben megváltozott tanulók fejlesztése történik tantervi kereteken belül. Ezáltal a mozgásszervi elváltozások, a gerinc, mellkas, láb deformálódásai csökkennek, illetve a belgyógyászati, belső szervi betegségben szenvedő tanulók panaszai csökkenhetnek, elmúlhatnak. A gyógytestnevelés - többek között - az iskolában megszervezett torna, a készségfejlesztő játék és az úszás. Az iskolai orvos vizsgálja meg a tanulókat, és a felmérés alapján készített listát, szakvéleményt továbbítja az iskola igazgatója részére. Az orvosi szűrővizsgálatra május 15-ig kerül sor. Az orvos által vizsgált tanulókról nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét. A tanuló, ha egészségi állapota miatt a testnevelési órák gyakorlatait csak részben vagy egyáltalán nem tudja elvégezni, akkor a kötelező testnevelési óra keretében vagy helyett könnyített testnevelésre (a továbbiakban: I. kategória), vagy a kötelező testnevelési óra helyett gyógytestnevelésre (a továbbiakban: II. kategória) kell beosztani, illetve fel kell menteni (a továbbiakban: III. kategória) mindenféle testnevelési órán való részvétel alól. Könnyített testnevelési órán (I. kategória) vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, kismértékű mozgásszervi, belgyógyászati elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes gyakorlatait nem végezheti. A könnyített testnevelés a testnevelési órák keretében vagy azok helyett is megszervezhető. Ehhez a pedagógiai szakszolgálat normatívája nem igényelhető meg, mivel ez még nem tekintendő gyógytestnevelésnek. A II. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akik gyógytestnevelési órán vesznek rész a szakorvosi vélemény alapján mozgásszervi vagy belgyógyászati elváltozások miatt. Gyógytestnevelési órán (II. kategória) akkor vesz részt a tanuló, ha mozgásszervi, belgyógyászati elváltozása miatt sajátos, az állapotát figyelembe vevő foglalkozásokat kell részére szervezni. A tanuló orvosi javaslat alapján testnevelési órán is részt vehet. Tehát lehet olyan tanuló is ezek között, aki részt vesz a rendes testnevelési órán is, de a félévi, illetve év végi jegyét a gyógytestnevelő pedagógustól kapja. Van viszont olyan tanuló, aki kizárólag csak gyógytestnevelésben részesülhet a gyógytestnevelő segítségével, és a félévi, illetve év végi jegyét is ő határozza meg. Fel kell menteni a tanulót a testnevelési órán való részvétel alól (III. kategória), ha mozgásszervi, belgyógyászati elváltozása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelési órán való részvételét sem. A legsúlyosabb esetben tehát a tanulónak a testnevelési órák látogatása alól felmentés adható, de normatíva itt sem igényelhető. A külön órakeretben szervezett könnyített, illetve gyógytestnevelési tanítási órák száma nem lehet kevesebb, mint az azonos évfolyamra járó tanulók kötelező testnevelési óráinak száma. Ha a könnyített, illetve a gyógytestnevelést pedagógiai szakszolgálat keretében biztosítják, a tanítási órák száma szintén nem lehet kevesebb, mint az azonos évfolyamra járó tanulók kötelező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2934
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,