Normatívafelhasználás

Kérdés: Gyógytestnevelésre, a költségvetési törvényben biztosított normatíva felhasználására vonatkozóan a jogszabályok nem adnak egyértelmű meghatározást. Helyesnek tekinthető-e, hogy az órákon végzett gyakorlatokhoz szükséges eszközök megvásárlására és szinten tartására fordított összegen felül a még felhasználható keret összegét az épületen kívül, a gyerekek érdekét szolgáló életmódtáborra, kalandparki és gyógyfürdői belépődíjakra fordítjuk? A kalandparki és gyógyfürdői belépőjegyek ára tartalmazza a használható eszközök díját. Ezek az eszközök, medencék pótolhatják azoknak a készségfejlesztő szereknek a hiányát, amellyekkel az iskolán belül nem rendelkezhetünk.
Részlet a válaszából: […] ...vevő sajátos nevelési igényűgyermekek, tanulók ellátásában. Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátóintézmény elláthatja a gyógytestnevelés feladatait is. A gyógytestnevelés bármelyik közoktatási intézményalapfeladataként megszervezhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.
Kapcsolódó címkék:    

Különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék és gyógypedagógiai pótlék

Kérdés: Különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék illeti meg azt a közalkalmazottat, aki pedagógiai szakszolgálati feladatot lát el. Intézményünk többcélú intézmény, ellátja ezen feladatokat is. Utazó tanári hálózatot működtetünk, ahol alkalmazotti létszám hiányában gyógypedagógusok látják el a feladatot kötelező órájukban vagy túlórában. Emellett az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolájában is dolgoznak. Melyik pótlék adható számukra, a gyógypedagógiai pótlék vagy a különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...pótlék megilleti a pedagógiai szakszolgálatfeladatai ellátására pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat is, azzal akivétellel, hogy a gyógytestnevelés szakszolgálat feladatainak ellátása mellettnem vehető igénybe a gyógypedagógiai pótlék.Tehát a kétféle...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 27.
Kapcsolódó címkék: