Járulékfizetési alsó határ

Kérdés:

Költségvetési szervünknél munkaidőkeret, egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén hogyan kell megállapítani a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési alsó határt?

Részlet a válaszából: […] ...kell venni azt is, hogy az Mt. 126. §-ának (1) bekezdése alapján a munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára főszabály szerint naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki (vagyis nem táppénzt kap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Köztisztviselő besorolása

Kérdés: Hová kell besorolni azt a köztisztviselőt, akinek a végzettsége általános gimnázium, majd utána SZIE igazságügyi szervezőként 2020-ban végzett? Munkaköre gazdálkodási feladatkör. 2020 előtt egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazták. Majd az egyetem elvégzése után egy multinacionális cégnél dolgozott rövidebb ideig. Ezen időszak beszámolható a besorolási idejébe? Vagy a besorolása onnan kezdődik, amikor elvégezte az egyetemet? Amíg nem teszi le a kötelező szakvizsgát, léphet-e fizetési kategóriát, vagy addig gyakornok marad, míg be nem mutatja az elvégzésről szóló okiratot?
Részlet a válaszából: […] ...A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, a keresőképtelenség, továbbá a harminc napot meghaladó hivatalos kiküldetés, valamint a tartós külszolgálat időtartama. Ha a gyakornok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Kisadózó egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya

Kérdés: Önkormányzatunk kisadózó egyéni vállalkozóval kötött szerződést. Hogyan alakul Katv. hatálya alá tartozó, alkalmazottal nem rendelkező egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya, ha a heti 36 órát elérő munkaviszonyában betegség vagy egyéb ok (pl. fizetés nélküli szabadság) miatt ideiglenesen nem végez munkát?
Részlet a válaszából: […] ...újrakezdése, a szabadság, betegség vége.A munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége az Mt. által biztosított szabadság kiadása vagy keresőképtelenség miatt "szünetel" csak, a munkavállaló pedig bérre vagy az azt rövid időre helyettesítő kifizetésre jogosult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Járulékfizetési alsó határ megállapítása egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési alsó határt, ha egy önkormányzati dolgozó esetében munkaidőkeret, egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása mellett döntenek?
Részlet a válaszából: […] ...kötődik.Fontos továbbá, hogy az Mt. 126. §-ának (1) bekezdése alapján a munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára főszabály szerint naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki (vagyis ekkor nem táppénzt kap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Helyettesítési díj

Kérdés: Kjt. hatálya alá tartozó intézményben tartósan távol lévő (GYED, GYES, táppénz) közalkalmazott helyére másik dolgozót bíz meg a távol lévő közalkalmazott feladatainak az elvégzésére havi fix összegben, helyettesítési díjjal az intézményvezető. Ha a helyettesítést végző dolgozó szabadságon vagy táppénzen van, jár-e a fix összegű helyettesítés díja, ha a feladat elvégzését az intézményvezető leigazolja, vagy az összeget arányosítani kell az adott hónapban a munkavégzés napjaival?
Részlet a válaszából: […] ...ellátó személy milyen távolléte esetén hogyan jár részére a helyettesítési díj.A gyakorlatban nem jellemző, hogy néhány nap keresőképtelenség a helyettesítési díj fizetését, mértékét befolyásolná, illetve megítélésünk szerint egy rövidebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Munkáltatói járványügyi intézkedési lehetőségek

Kérdés: Milyen járványügyi intézkedéseket tehet egy munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezhet egyoldalúan, hogy mentesíti a munkavállalót a munkavégzés alól, díjazás (távolléti díj) fizetése mellett. Mikor lehet szó keresőképtelenségről? Keresőképtelen – többek között -, aki betegsége miatt a munkáját nem tudja ellátni, és az is,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Saját jogú nyugdíjban részesülő személy táppénze

Kérdés: Mt. hatálya alá tartozó nyugdíjast foglalkoztat önkormányzatunk, napi 8 órás munkaidőben. A kérdésem az lenne, hogy a munkavállaló igénybe veheti a táppénzt így, hogy nyugdíj mellett van foglalkoztatva? Ha igen, akkor a táppénzt a MÁK felé jelezni kell, ha nem, akkor a munkavállalónak igazolnia kell a távollétét, és arra az időszakra nem jár neki fizetés, vagy ez esetben mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] ...áll, nem minősül biztosítottnak, tehát tőle nem vonnak járulékot. Ez viszont azt is jelenti, hogy táppénzre sem válik jogosulttá keresőképtelenség esetén. A keresőképtelenséget a munkajogi szabályok szerint természetesen igazolni kell a munkáltató felé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságról visszatérő dolgozó részére járó szabadság

Kérdés: Egyik dolgozónknak most járt le a GYES ideje, gyermeke 2014. augusztus 22-én született. Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatjuk 2009. január 1. óta. Mennyi szabadság illeti meg a dolgozót erre az időszakra (2014. 08. 22.- 2017. 08. 22.)?
Részlet a válaszából: […] ...lenni arra, hogy ebben az évben nem járt szabadság az Mt. akkor hatályos előírásai szerint a naptári évenként harminc napot meghaladó keresőképtelenség tartamára. Amennyiben tehát a szülést megelőzően a közalkalmazott esetleg keresőképtelen állományban is volt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

30 napot meghaladó kereső-képtelenség figyelembevétele jubileumi jutalom szempontjából

Kérdés: Közalkalmazottak esetében a jubileumi jutalomhoz a jogosultsági idő számításánál beszámít-e a 30 napot meghaladó táppénz?
Részlet a válaszából: […] ...bírói gyakorlat rendelkezik a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság figyelembevehetőségéről, ugyanakkor a keresőképtelenség ideje alatt a jogviszony fennáll, a biztosítási jogviszony nem szünetel – szemben a fizetés nélküli szabadsággal -, ezért,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Munkába járás elszámolása bérlet alapján keresőképtelenség idejére

Kérdés: Költségvetési szerv kormánytisztviselője a napi munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítést havibérlettel kívánja igénybe venni. A leadott bérlet érvényességi időszakából az első 4 napon dolgozott, utána betegszabadságba került. A leadott bérletszelvény alapján a teljes időszakra, vagy csak a munkában töltött időre számított költségtérítés fizethető a dolgozó részére?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 25. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 16.
1
2
3
7