Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott keresőképtelenség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 30 napot meghaladó kereső-képtelenség figyelembevétele jubileumi jutalom szempontjából

Kérdés: Közalkalmazottak esetében a jubileumi jutalomhoz a jogosultsági idő számításánál beszámít-e a 30 napot meghaladó táppénz?
Részlet a válaszból: […]keresőképtelenség ideje alatt a jogviszony fennáll, a biztosítási jogviszony nem szünetel - szemben a fizetés nélküli szabadsággal -, ezért, véleményünk szerint, a keresőképtelenség 30 napot meghaladó tartama is beszámít mint jubileumi jutalomra jogosító
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4515
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Keresőképtelenség táppénz nélkül

Kérdés: Dolgozónk keresőképtelenné vált, de korábbi táppénz előzménye miatt csak rövid ideig jogosult táppénzre. Mi a munkáltató teendője abban az esetben, ha a táppénzjogosultság lejár? Milyen feltételekkel szüntethető meg a közalkalmazotti jogviszony?
Részlet a válaszból: […]esetben a szünetelés első napjától meg kell, hogy fizesse maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot (6930 Ft/hó, 231 Ft/nap).Amennyiben a keresőképtelenség hosszabb időn keresztül fennáll, és a munkáltató meg kívánja szüntetni a jogviszonyt, azt egészségügyi alkalmatlanság címén teheti meg, amennyiben az általa elrendelt foglalkozás-egészségügyi, alkalmassági vizsgálat az érintett munkavállaló alkalmatlanságát állapítja meg. A felmondás a keresőképtelenség tartama alatt is közölhető, ha fennáll az egészségügyi alkalmatlanság, azonban az Mt. 68. §-a alapján a felmentési idő csak a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő 1 év elteltével kezdődhet meg. A betegszabadság lejártát követő 1 év elteltével tehát akkor is megkezdődik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3968

3. találat: Keresőképtelenség munkanap- áthelyezés esetén

Kérdés: A megyei és városi könyvtárban dolgozom kinevezett közalkalmazottként nyolcórás munkakörben hosszú évtizedek óta. 2014. 12. 08-tól 2015. 01. 05-ig folyamatosan táppénzes állományban voltam. A 2015. 01. 02-ai munkanapot 2015. 01. 10-ére helyezték át. Könyvtárunk munkarendje szerint a munkaidőt hétfőtől péntekig napi nyolc órában - esetemben váltott műszakban - dolgozzuk le. Szombaton a könyvtárunk ügyeleti napot tart. Az adott szombaton nem volt ügyelet, hanem teljes munkanap szerepelt a munkarendben. A munkáltatóm szerint attól függetlenül le kell dolgoznom a 2015. január 10-ét is, hogy a munkanap-áthelyezések miatt január 2-án pihenőnap volt, és arra a napra táppénzt kaptam. Szerintem ez jogtalan, mert ugyanazt a napot nem lehet táppénzként és teljes munkanapként is figyelembe venni.
Részlet a válaszból: […]munkanap.Január 2-án pihenőnap volt, tehát Önnek nem kellett volna aznap dolgozni, de mivel keresőképtelen volt, és a táppénz "törvény alapján" minden naptári napra jár, beleértve a szabadnapot, heti pihenőnapot, munkaszüneti napot is, Önt erre a napra táppénz illette meg, akárcsak a 3-ai szombatra vagy a 4-ei vasárnapra. E napokon sem kellett volna Önnek dolgoznia, mivel ezek is pihenőnapok voltak az Ön esetében, mégis táppénzt ezen napokra is számítanak (kivétel bizonyos esetben, ha közvetlenül előtte betegszabadság előzte meg).Január 10-e a törvény erejénél fogva munkanap volt (hiába volt a naptár szerint szombat, ez munkanap-áthelyezés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3907
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: 2015-től nem kell csökkenteni a szabadságnapok számát 30 napot meghaladó keresőképtelenség esetén

Kérdés: Hogyan számít szabadságra jogosító időnek a keresőképtelenség ideje 2015-től?
Részlet a válaszból: […]következtében a tartós betegség miatti távollét ideje már nem csökkenti a szabadságra jogosító időt. A keresőképtelenség ideje tehát munkában töltött, azaz szabadságra
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3887
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Felmondás keresőképtelenség esetén

Kérdés: Több mint 10 éve dolgozom ugyanazon a munkahelyen munkaviszonyban. Tavaly ősszel egy műtét miatt 8 napot voltam betegállományban. Ezt követően decemberben újabb egy hetet töltöttem betegállományban, majd kiadták a szabadságomat 2012. december 31-ig. 2013. január 1-je óta újra betegállományban vagyok, nem akarják, hogy visszamenjek dolgozni. A Munka Törvénykönyve szerint a betegszabadságot követően egy évvel elküldhetik a munkavállalót. Az utolsó, azaz a 2013-as betegszabadságot veszik figyelembe?
Részlet a válaszból: […]képességgel összefüggő ok - az egészségügyi alkalmatlanság is. Ez utóbbi esetben természetesen figyelembe kell venni azt, hogy ennek eldöntése orvosi szakkérdés, tehát a munkáltatónak meg kell keresnie a foglalkozás-egészségügyi orvost.Felmondási korlát érvényesül a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló tekintetében a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül. Az ilyen korú munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásra alapozott (azzal indokolt) felmondással az Mt. 78. §-ának (1) bekezdésében meghatározott okból (azonnali hatályú felmondás feltételei szerint) szüntetheti meg. Az említett korú munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál a munkaszerződésben megjelölt, ennek hiányában a szokásos munkavégzési helyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja. A kérdésből nem derül ki, hogy Ön hány éves, vonatkozik-e Önre ez a korlát.Az Mt. 68. §-ának (2) bekezdése alapján a munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadságot követő egy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3437
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Műszakpótlékra való jogosultság megítélése keresőképtelenség esetén

Kérdés: Dolgozónk munkaidő-beosztása általában rendszeresen változik az Mt. 141. §-a alapján, tehát havonta a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdeti időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér. A legutóbbi hónapban azonban három hetet betegállományban töltött. Ebben az esetben a fennmaradó időszakra jár-e részére a műszakpótlék, ha abban az időszakban a napi munkaidőt több mint egyharmadában máskor kezdte, mint a többi alkalommal?
Részlet a válaszból: […]harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék) jár.A (2) bekezdés szerint a változást akkor kell rendszeresnek tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van.Amennyiben tehát a hónapban az érintett három hetet keresőképtelen volt, akkor az ezenfelüli beosztás szerinti munkanapokra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3336
Kapcsolódó tárgyszavak: ,