Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

71 találat a megadott köztisztviselői jogviszony tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Köztisztviselő besorolása

Kérdés: Ha a köztisztviselő a munkakörének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséget szerez, amely az általa betöltött munkakörben szakirányúnak minősül, akkor kötelező-e átsorolni az I. besorolási osztályba, ha jelenleg személyi illetményben részesül?
Részlet a válaszból: […]osztályt, a besorolási és fizetési fokozatot, az illetményt, annak a besorolás szerinti alapilletményhez viszonyított beállási szintjét.A személyi illetmény határozott időre szól, az egyoldalúan nem vonható vissza. Azonban közös megegyezéssel a kinevezés, így az illetmény is módosítható.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5314
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Jogviszony igazolására alkalmas dokumentumok, őstermelői, egyéni gazdálkodói jogviszony figyelembevétele közszolgálati jogviszonyban töltött időként

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk köztisztviselője a jogviszonya igazolására az alábbi kérdéses igazolásokat adta le:
- APEH-igazolás, amely alapján 1993. december 27-től 1996. 12. 31-ig egyéni gazdálkodóként szerepelt a nyilvántartásukban,
- NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítvány, amely alapján őstermelői igazolvánnyal rendelkezett bizonyos, ott feltüntetett időszakokban. Ezen igazolások jogviszony-beszámításkor elfogadhatóak-e, valamint ezen időszakok besoroláshoz elismerhetőek-e?
Részlet a válaszból: […]időtartama figyelembe vehető-e közszolgálati jogviszonyként.A Kttv. vonatkozó rendelkezése szerint a munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött időt kell figyelembe venni. A törvény nem taxatív, azaz nem kizárólagos felsorolást alkalmaz, amikor a legjellemzőbb munkavégzésre irányuló jogviszonyokat felsorolja, mint "különösen
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5082

3. találat: Vezetőt helyettesítő közszolgálati tisztviselő szabadsága

Kérdés: Ha a közszolgálati tisztviselő - tartósan, több mint 1 éve - helyettesítőként lát el osztályvezetői feladatokat, jár-e neki a 11 nap vezetői pótszabadság?
Részlet a válaszból: […]helyettesítés céljából határozott időre is adható. A?Kttv. alapján a vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselőt a besorolás szintje szerint járó pótszabadság helyett vezetői pótszabadság illeti meg, melynek mértéke osztályvezető esetében 11 nap.Amennyiben tehát a helyettesítő kolléga osztályvezetői kinevezést kapott az osztályvezetői
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4763

4. találat: Közszolgálati vezetők

Kérdés: Köztisztviselői jogviszonyban lévő köztisztviselőt az eredeti munkaköre ellátása mellett megbíztak gazdasági vezetőnek is.
Jár neki vezetői pótlék, vagy csak kinevezett gazdasági vezetőnek lehet ilyen pótlékot adni?
Részlet a válaszból: […]megbízás, illetve a vezetői pozícióra történő kinevezés között a fő különbség, hogy vezetői megbízás mellett mögöttes jogviszonyként fennáll a közszolgálati jogviszony adott munkakörre, ezzel szemben kinevezett vezető esetében nem beszélhetünk mögöttes jogviszonyról. Az akkori átmeneti szabályok alapján a törvény erejénél fogva alakult át a vezetői megbízás vezetői munkakörré. A Kttv. hatályos előírásai alapján vezetői megbízás adására nincs lehetőség a továbbiakban a közigazgatásban, kizárólag kinevezés adható vezetői munkakörre. A korábbi köztisztviselői vezetői[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4672

5. találat: Köztisztviselők jubileumi jutalomra jogosító ideje

Kérdés: Köztisztviselő alkalmazottunk jubileumi jutalomra jogosító ideje számításánál mely időszakok vehetők figyelembe az alábbiak közül?
- 1982. 08. 23.-1989. 09. 24. Autójavító kisvállalat (munkaviszony-megszűnés a dolgozó felmondásával);
- 1989. 09. 25.-1996. 09. 15. Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet (megszűnés áthelyezéssel);
- 1996. 09. 16-tól jelenleg is folyamatosan köztisztviselői jogviszony.
Részlet a válaszból: […]szervnél eltöltött munkaviszony még áthelyezés esetén sem vehető figyelembe. Ennek megfelelően az autójavító kisvállalatnál eltöltött munkaviszony ideje semmiképpen sem számít jubileumi jutalomra jogosító időnek. Az egyesített szociális és egészségügyi intézet ugyanakkor kérdéses. Amennyiben ez az intézet 1992-ben a Kjt. (esetleg Ktv.) hatálya
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4603

6. találat: Köztisztviselő jubileumi jutalomra jogosító idejének megállapítása - 1992 előtti, termelőszövetkezetnél eltöltött idő figyelembevétele

Kérdés: A Ktv. hatálybalépésekor a közigazgatási szerveknél foglalkoztatottak munkaviszonya közszolgálati jogviszonnyá alakult át. Az állományban lévő köztisztviselő esetében a fennálló munkaviszonyát - amelyből 1977. július 1-jétől 1987. augusztus 31-ig mezőgazdasági termelőszövetkezetnél dolgozott, és innen kikérőn alapuló áthelyezéssel került a tanácshoz, majd a továbbiakban önkormányzati hivatalokban folyamatos a jogviszonya - közszolgálati jogviszonynak kellett tekinteni. Jogosult-e most a köztisztviselő a Kttv. alapján 40 éves jubileumi jutalomra?
Részlet a válaszból: […]alapján a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése szerint kizárólag az alábbi időtartamok vehetők figyelembe jubileumi jutalomra jogosító időként:a) az e törvény, a Ktv., a Ktjv. és az Áttv. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati, kormánytisztviselői és állami szolgálati jogviszonyban,b) a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő,c) a hivatásos szolgálati jogviszony, tiszti és altiszti katonai szolgálati jogviszony időtartama,d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valaminte) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,f) az e törvény, a Ktv., a Ktjv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,g) az állami vezetői szolgálati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4490

7. találat: Közszolgálati tisztviselő jubileumi jutalomra jogosító idejének számítása - jogelőd szerveknél eltöltött idők figyelembevétele

Kérdés: A következő vitám van a munkáltatómmal jubileumi jutalomra jogosító idő beszámításával kapcsolatban. Köztisztviselő vagyok, és 3 év hiányzik a 30 éves jubileumi jutalmamhoz, ami szerintem meg is van, ugyanis 1989 és 1992 között a Tanácsok Közös Költségvetési Üzeménél dolgoztam, közszolgáltatások ellátása területen. A Kjt. 1. §-ának (1) bekezdése szerint, szerintem, engem megillet ezeknek az éveknek a beszámítása. Munkáltatóm szerint a fent említett törvény csak az 1992 utáni időszakra vonatkozik.
Részlet a válaszból: […]szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt,- a hivatásos szolgálati jogviszony, tiszti és altiszti katonai szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá- a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint- a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,- az e törvény, a Ktv., Ktjv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,- az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött időt kell figyelembe venni.Egységes a joggyakorlat álláspontja abban, hogy a jogosító idő számításakor a Ktv., a Ktjv., illetve a Kjt. hatálya alá tartozó szerveknél jogviszonyban töltött időt, valamint a szervezeti jogutódlásra tekintettel e szervek jogelőd szerveinél munkaviszonyban töltött időt is figyelembe kell venni. Ezt erősíti meg a 2012 márciusában, a Kttv. bevezetését megkönnyítendő - a kormány közreműködésében, európai uniós támogatással - kiadott, "A közszolgálati tisztviselői törvény magyarázata" című, az interneten is elérhető kiadvány is.Tehát a jubileumi jutalomra jogosító idő számításakor - többek között - a Kttv. és a Ktv., valamint a Ktjv. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4474

8. találat: "Nők 40 éves öregségi nyugdíjának" igénybevételével kapcsolatos kérdések köztisztviselők esetében

Kérdés: Köztisztviselő kolléganőnk tervezi a 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulást. Tudomásunk szerint erre márciusban megszerezte a jogosultságot. Van arra lehetősége, hogy most nem kéri a nyugdíjazását, csak jövőre? Júniusban 40 éves jubileumi jutalmat kapna. Hivatalunk nyugdíjast nem kíván alkalmazni, így nem biztosított a továbbfoglalkoztatása. Ez a helyzet több kérdést vet fel. Nem kötelező a felmentés sem? Mire jogosult, ha közös megegyezéssel szűnik meg a jogviszony, és mire, ha felmentéssel? Cafeteria jár a felmentési idő alatt is? Ha mégis alkalmaznánk a nyugdíj megállapítása után, akkor meg kell szüntetni a jogviszonyt, és ismét kinevezni, ebben az esetben a nyugdíjáról le kell mondania? Ekkor milyen juttatás illeti meg?
Részlet a válaszból: […]havonta egyenlő részletekben. A felmentési idő alatt a köztisztviselő jogosult cafeteriajuttatásra.A Kttv. 69. §-a (9) bekezdésének b) pontját és 7. §-ának (1) bekezdését figyelembe véve az érintett ebben az esetben végkielégítésre nem jogosult, tekintettel arra, hogy a Kttv. 63. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján a felmentését kéri, ezért a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül.Jubileumi jutalom a Kttv. 150. §-a szerint illetheti meg a köztisztviselőt, 25, 30, 35, illetve 40 évi kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után, ami a jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes. Tehát erre csak akkor jogosult, ha az esedékesség napja még a jogviszony fennállása alatt (akár a munkavégzés alóli mentesítés ideje alatt) bekövetkezik. Amennyiben tehát az érintett igénybe kívánja venni a 40 éves jubileumi jutalmat, melyre 2016 júniusában válik jogosulttá, akkor felmentését oly módon kell kérelmezni, hogy a felmentési idő legfeljebb ezt megelőző két hónapon belül kezdődjön, így még a jubileumi jutalom is meg fogja illetni. Annak nincsen akadálya, hogy ne márciusban, hanem később (pl. júliusban vagy akár a következő évben) igényelje meg a "nők negyvenéves nyugdíját", ebből őt hátrány nem éri, a nyugdíj összegének megállapítása szempontjából elképzelhető, hogy ez még többletet is jelent számára. (Jelenleg nincs olyan információnk, hogy következő évtől megszüntetnék a "nők negyvenéves öregségi nyugdíját".)A Kttv. 60. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján - figyelemmel a 229. § (4) bekezdésére is - a köztisztviselői jogviszony a törvény erejénél fogva akkor szűnik meg, ha a köztisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alapján az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4188

9. találat: Jubileumi jutalomra jogosító idő

Kérdés: A Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése rendelkezik a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál figyelembe vehető kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időről. A törvény nem rendelkezik arra vonatkozóan, hogy 1992. július 1-je előtt az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatótól áthelyezéssel a közszférába került dolgozó esetén a jubileumi jutalom időtartamánál ezen időszak időtartamát figyelembe lehet-e venni.
Jelen esetben a köztisztviselő jogviszonyai:
- Városi Építőipari Szövetkezet (munkaköre: könyvelő) 1979. augusztus 1-jétől 1984. március 30-ig, munkaviszonya áthelyezéssel szűnt meg,
- Községi tanács (munkaköre: előadó) 1984. március 31-től 1993. december 31-ig, köztisztviselő, jogviszonya áthelyezéssel szűnt meg,
- Községi önkormányzat (munkaköre ügyintéző) 1994. január 1-jétől.
A jubileumi jutalomra jogosító idő tartamába beszámítható-e az 1979. augusztus 1-jétől 1984. március 30-ig tartó áthelyezéssel megszűnt munkaviszony?
Részlet a válaszból: […]jogosító időként, ha a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdésében felsorolt - közszférába tartozó - szerveknél állt fent. Más munkáltatónál eltöltött munkaviszony
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3801

10. találat: Köztisztviselői jogviszony megszűnése öregségi nyugdíjra való jogosultság címén

Kérdés: Köztisztviselőnő vagyok, 1952. 10. 31-én születtem, öregségi nyugdíjba 62,5 éves kor után mehetek, és szeretnék is nyugdíjba vonulni. Kérhetem-e a jogviszonyom felmentéssel történő megszüntetését és mikor? Jár-e végkielégítés, illetve a 40 éves jubileumi jutalom? 2008 áprilisában megkaptam a 35 éves jubileumi jutalmat a régi szabályok szerint. 2013. áprilisban pedig a 40 éveset. 3 évet állami cégnél dolgoztam 1971-1974-ig, majd pár hónapot takarékszövetkezetnél. Ha nyugdíjba megyek (öregségi nyugdíj), akkor az 1 év és pár hónap fog hiányozni a 40 éves szolgálati időből, ilyen esetben jár-e jubileumi jutalom?
Részlet a válaszból: […]rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.A köztisztviselői jogviszony Kttv. 60. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján történő megszűnésekor felmentési idő és végkielégítés nem jár.A Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése felsorolja, hogy mely jogviszonyokat lehet figyelembe venni jubileumi jutalomra jogosító időként. Ezek a következők:a) a Kttv., Ktv., Ktjv. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közszolgálati és kormánytisztviselői jogviszonyban eltöltött idő,b) a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő,c) a hivatásos szolgálati jogviszony időtartama,d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valaminte) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,f) a Kttv., a Ktv., Ktjv., illetőleg a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,g) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban töltött idő.Amennyiben Önnek az öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltésekor megszűnik a jogviszonya, és ekkor még nem rendelkezik a 40 év jubileumi jutalomra jogosító idővel, ez utóbbi juttatásra sem lesz jogosult.A Kttv. 60. §-ának (7) bekezdése alapján a köztisztviselő - ha jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzésével megszűnne - kérelmet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3794
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést