Finanszírozott létszám a köznevelésben

Kérdés: Az Nkt. 2. számú mellékletének 1. sora alapján az óvodatitkár finanszírozott létszáma "intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként további 1 fő". A fenti rendelkezést úgy értelmezzük, hogy 100 fő után 1 óvodatitkár finanszírozott, és amennyiben a gyermeklétszám eléri a 450 főt, akkor plusz 1 fő óvodatitkár finanszírozott, azaz 450 gyermek után jár 2 fő. Más álláspont szerint, ha az intézményben a gyermeklétszám eléri a 100 főt, akkor a finanszírozott óvodatitkári létszám 1 fő, és további 450 gyereklétszám esetén, azaz összesen 550 fő gyermeknél finanszíroz +1 fő óvodatitkárt, azaz 2 főt. Melyik a helyes értelmezés?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a helyes értelmezés az, hogy legalább 100 fő tanulói/gyermek létszám esetén lehet alkalmazni 1 fő finanszírozott iskolatitkárt, és ha a gyermekek, tanulók létszáma eléri a 450 főt, akkor további 1 fő alkalmazható finanszírozottan. Tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.
Kapcsolódó címkék:  

Gazdasági szervezet létszáma közoktatási intézménynél

Kérdés: Iskolánk egy szakközépiskola, központi költségvetési szerv. Fenntartónk a Vidékfejlesztési Minisztérium. A problémánk az, hogy a fenntartónk meghatározta a gazdasági hivatal maximális létszámát, és nem tudjuk pontosan, hogy kik tartoznak bele. A gazdasági hivatal nálunk nem külön szervezeti egység.
Részlet a válaszából: […] ...az alapszolgáltatás ellátásához szükségesvezetők, pedagógusok, a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő és másalkalmazottak létszámát. A gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő,karbantartó, fűtő, udvari munkás, portás stb. munkakörök...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.
Kapcsolódó címkék:  

Önálló gazdasági intézmény gazdasági személyzete

Kérdés: Egy önálló gazdasági intézmény (egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény), mely 85 alkalmazottal rendelkezik, hány fő gazdasági személyzettel rendelkezhet? Tanulólétszámunk 163 fő. A Pedagógiai Szakszolgálat a kerületben kb. 460 gyermek ellátásáról gondoskodik.
Részlet a válaszából: […] ...közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény(továbbiakban: Közokt. tv.) 1. számú mellékletében található meg az útmutatás alétszám tekintetében. A Pedagógiai Szakszolgálatuk jelenleg önálló gazdálkodásijogkörrel rendelkező intézmény, ezért a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.
Kapcsolódó címkék: