Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott létszám tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Finanszírozott létszám a köznevelésben

Kérdés: Az Nkt. 2. számú mellékletének 1. sora alapján az óvodatitkár finanszírozott létszáma "intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként további 1 fő". A fenti rendelkezést úgy értelmezzük, hogy 100 fő után 1 óvodatitkár finanszírozott, és amennyiben a gyermeklétszám eléri a 450 főt, akkor plusz 1 fő óvodatitkár finanszírozott, azaz 450 gyermek után jár 2 fő. Más álláspont szerint, ha az intézményben a gyermeklétszám eléri a 100 főt, akkor a finanszírozott óvodatitkári létszám 1 fő, és további 450 gyereklétszám esetén, azaz összesen 550 fő gyermeknél finanszíroz +1 fő óvodatitkárt, azaz 2 főt. Melyik a helyes értelmezés?
Részlet a válaszból: […]lehet alkalmazni 1 fő finanszírozott iskolatitkárt, és ha a gyermekek, tanulók létszáma eléri a 450 főt, akkor további 1 fő alkalmazható finanszírozottan. Tehát 450 gyermekenként 1 fő, azzal, hogy minimum
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4715
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Gazdasági szervezet létszáma közoktatási intézménynél

Kérdés: Iskolánk egy szakközépiskola, központi költségvetési szerv. Fenntartónk a Vidékfejlesztési Minisztérium. A problémánk az, hogy a fenntartónk meghatározta a gazdasági hivatal maximális létszámát, és nem tudjuk pontosan, hogy kik tartoznak bele. A gazdasági hivatal nálunk nem külön szervezeti egység.
Részlet a válaszból: […]létszámának húsz százaléka, szakközépiskolában harminc százaléka, kollégiumban ötven százaléka lehet (a jelenlegi közoktatási törvény is tartalmaz egyébként ajánlást a technikai létszám pedagóguslétszámhoz viszonyított arányát tekintve). Az Ámr. 15. §-a rendelkezik a költségvetési szervek esetében a gazdasági szervezetről. Gazdasági hivatal alatt vélhetően ezt érti a fenntartó. A gazdasági szervezet a költségvetési szerv, illetve - a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás szerint - a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A gazdasági szervezet ezen feladatait indokolt esetben több szervezeti egység is elláthatja, azonban az egyes szervezeti egységek által ellátott tevékenységek között párhuzamosság nem lehet. Ilyen esetben a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni. A gazdasági szervezet ellátja a gazdálkodással, a könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, és - ha van ilyen - a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv felé meghatározott gazdasági feladatokat. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (amilyenek valószínűsíthetően Önök is) gazdasági szervezettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3063
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Önálló gazdasági intézmény gazdasági személyzete

Kérdés: Egy önálló gazdasági intézmény (egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény), mely 85 alkalmazottal rendelkezik, hány fő gazdasági személyzettel rendelkezhet? Tanulólétszámunk 163 fő. A Pedagógiai Szakszolgálat a kerületben kb. 460 gyermek ellátásáról gondoskodik.
Részlet a válaszból: […]alapfokú művészetoktatási intézményben, b) tizenöt százaléka, de legalább kettő létszám szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában, speciális szakiskolában, előkészítő szakiskolában, c) tizenöt százaléka, de legalább kettő létszám az óvodában, d) húsz százaléka, de legalább kettő létszám az általános iskolában, gimnáziumban, e) harminc százaléka, de legalább négy létszám a szakközépiskolában, f) hatvan százaléka, de legalább kettő létszám a kollégiumban. Ez egy ajánlott számítás, tehát ettől el lehet térni, és ez a technikai létszám meghatározására vonatkozik, ezen belül a gazdasági személyzet és más technikai munkakörök létszámának meghatározása az intézményvezető által történik, amely az általa benyújtott és elfogadott előterjesztés után az intézményi költségvetésbe kerül beépítésre, engedélyezett álláshelyek, státuszok formájában. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény viszont új lehetőségeket ad a fenntartó, irányító szerv részére. A költségvetési szervek, így az Önök szervének alapítója, irányító szerve a törvény erejénél fogva 2009. május 15-ig köteles volt felülvizsgálni az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az általa vagy irányítása alá tartozó költségvetési szervek által alapított, illetve részvételével működő és vagyonkezelésbe tartozó gazdálkodó szervezetek közfeladat-ellátásának módját. Ha a felülvizsgálat eredménye szerint indokolt az intézmény működése 2009. július 1-je után is, akkor ebben a törvényben és külön törvényben foglaltaknak megfelelően 2009. június 1-jei határidővel az alapító okirat módosításával vagy más módon ezt érvényesíteni szükséges a költségvetési szervek esetében. A törvényben meghatározásra kerülnek a költségvetési szervek csoportosításai, amelyek új értelmezést jelentenek az eddigiekhez képest. A költségvetési szerv a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint a szakmai feladatellátás önállósága mellett kétféle lehet: - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, - önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szervet az alapító szerv sorolja be. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási felelőssége van. Önállóan látja el az alaptevékenységét úgy, hogy gondoskodik fizikai, technikai, segítő feladatainak ellátásáról. Rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel, de kötelező jelleggel ezt nem írja elő a törvény. Az önállóan működő költségvetési szerv kizárólag szakmai szervezeti egységre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2440
Kapcsolódó tárgyszavak: ,