Nemzetiségi önkormányzati intézmény elnökhelyettesének tanulmányi támogatása

Kérdés: Nemzetiségi önkormányzat fenntartása alatt álló intézmény fizethet-e az elnökhelyettesnek támogatást tanulmányi, képzési díjakra?
Részlet a válaszából: […] ...figyelemmel kellene lenni arra, hogy mivel nem munkaviszonyról (közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyról) van szó, arra az Mt. szerinti tanulmányi szerződés nem köthető, legfeljebb egyéb polgári jogi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Tanulmányi támogatás, védőszemüvegnek nem minősülő támogatás

Kérdés: 2019. január 1-jétől nem minősül egyes meghatározott juttatásnak a - korábban az Szja-tv. 70. §-a alapján szabályozott - munkáltató által belső szabályzat alapján vagy minden munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel. Intézményünk tanulmányi szerződést kötött több munkavállalóval is, melyben vállalta, hogy a tandíj teljes költségét megtéríti a munkavállaló helyett. Az oktatási intézmény a hivatal részére állít ki számlát, mely alapján elutaljuk az oktatási intézménynek a tandíjat, illetve a 2018. adóévben és az azt megelőző években bevallottuk és megfizettük utána az egészségügyi hozzájárulást és a személyi jövedelemadót. 2019-től, mivel bérként adózó juttatásról van szó, milyen módon kell ezt kezelni annak érdekében, hogy a teljes tandíjat ki tudjuk fizetni az iskolának? Fel kell bruttósítani a számla összegét, és azt leszámfejteni bérként adózó juttatásként? (A könyvelésben viszont így magasabb összeg jelentkezik, mint a számlán.) Továbbá munkavállalóinknak belső szabályzat alapján biztosítunk éles látást biztosító szemüveget, illetve kontaktlencsét, de nem az Szja-tv. 1. számú melléklete szerinti védőszemüvegként (mivel az is igénybe veheti, aki nem képernyő előtti munkavégzést végez, kiterjed kontaktlencsére, illetve nem csak a minimálisan szükséges szemüveg biztosítására terjed ki), ezért az előző években egyes meghatározott juttatásként fizettük ki, és bevallottuk, valamint megfizettük utána az adót és az ehót. A kifizetés a munkavállaló által benyújtott, munkáltató nevére szóló számla alapján történt (max. 46?000 Ft értékben). Továbbra is szeretnénk, hogy a munkavállaló a számla teljes összegét - illetve maximum 46?000 forintot - megkapja.
Részlet a válaszából: […] A tanulmányi támogatás (a munkavállaló képzési költségének a munkáltató általi átvállalása) - a munkakör betöltésének feltételét képező, iskolarendszeren kívüli képzés kivételével, ami adómentes - bérjövedelemként adózik 2019-től.Korábban a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Munkavállalók képzésének adózása II.

Kérdés: Kolléganőnkkel tanulmányi szerződést köt a hivatal. Ő mérlegképes képesítést szeretne szerezni, erre nem kötelezzük, ez a végzettség nem feltétele a munkakör betöltésének. Ez szintén OKJ-s, iskolarendszeren kívüli képzés, úgy vélem. Itt is a hivatal fizeti a költséget a hivatal nevére kiállított számla alapján. Itt keletkezik a munkavállalónak bevétele, jövedelme, kell valami adót fizetni valakinek? (2019-re is vonatkozik a kérdés.)
Részlet a válaszából: […] A mérlegképes képzés nem iskolarendszerű képzés, de ha a dolgozó munkaköréhez nem szükséges, akkor csak olyankor lehet 2018-ban kifizetői adós egyes meghatározott juttatás, ha a dolgozóknak belső szabályzat alapján juttatja a munkahely a képzés lehetőségét az Szja-tv. 70....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Tanulmányi támogatás adózása 2019-től

Kérdés: 2019-től milyen jogcímen kezelendő a munkavállalók részére továbbtanuláshoz nyújtott támogatás (képzési díj, útiköltség, tankönyv)? Ki (munkavállaló és munkáltató), milyen és mekkora mértékű járulékterheket visel? Azokat a képzéseket milyen elbírálás alatt ítéljük meg, melyek elvégzését a munkáltató kötelezően előírja, de azok iskolarendszer keretein belül valósulnak meg? Ebben az esetben milyen járulékterheket viselnek a felek? Amennyiben a munkavállalónak járulékfizetési kötelezettsége származik, milyen módon tudja azt a munkáltató átvállalni? Értelmezésünk szerint egyetlen esetben nyújtható adómentes továbbtanulásra irányuló támogatás, amikor egy iskolarendszeren kívüli képzést a munkáltató a munkakör ellátásához kötelező jelleggel előírja.
Részlet a válaszából: […] ...költségekről kiállított számlák a munkáltató (kifizető) nevére szóljanak.Az, hogy egy képzés kötelezően elrendelt vagy sem, illetve tanulmányi szerződés alapján támogatja-e a munkáltató, nem adózási, hanem munkajogi kérdés. A kötelezően elrendelt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Tanulmányi szerződés alapján munkavállalónak nyújtott képzési támogatás adózása 2019-től

Kérdés: Hogyan adózik 2019-től, ha a munkavállalónak tanulmányi szerződés keretében kifizeti az intézmény a képzési költségét (iskolarendszerű képzés)?
Részlet a válaszából: […] 2018-ban még egy átmeneti rendelkezés alapján egyes meghatározott juttatásként lehet biztosítani az iskolarendszerű képzés költségeinek munkáltató által történő átvállalását. 2019-től azonban az Szja-tv. 89. §-ának (6) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Iskolarendszerű képzés támogatásának adózása 2019-től

Kérdés: A 2019. január 1-jétől hatályos Szja-tv. béren kívüli és egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályainak értelmezésében kérnénk iránymutatásukat. A jelenleg hatályos Szja-tv. 89. §-ának (6) bekezdése szerint azokat a juttatásokat, melyek a 71. § szerinti béren kívüli juttatásként nem nevesítettek, de korábban annak minősültek, egyes meghatározott juttatásként és annak költségeivel adhatjuk a munkavállalóknak. Például egy tanulmányi szerződéssel támogatott munkavállaló részére a képzésének költségeit ebben az évben egyes meghatározott juttatásként el lehet számolni. 2019. évtől milyen jogcímen kezelendő a munkavállalók részére továbbtanuláshoz nyújtott támogatás (képzési díj, útiköltség, tankönyv)? Ki (munkavállaló és munkáltató), milyen és mekkora mértékű járulékterheket visel? Azokat a képzéseket milyen elbírálás alatt ítéljük meg, melyek elvégzését a munkáltató kötelezően előírja, de azok iskolarendszer keretein belül valósulnak meg? Ebben az esetben milyen járulékterheket viselnek a felek? Amennyiben a munkavállalónak járulékfizetési kötelezettsége származik, milyen módon tudja azt a munkáltató átvállalni? Az OKJ-s képzések iskolarendszeren kívülinek minősülnek?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 89. §-a (6) bekezdésének jelenleg hatályos szövege valóban úgy rendelkezik, hogy a 2016. december 31-én hatályos 71. § szerint béren kívüli juttatásnak minősülő, de a 2017. január 1-jén hatályos 71. § szerint béren kívüli juttatásként nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Adókötelezettség - cafeteria mellett tanulmányi szerződés

Kérdés: Egyik munkatársunkkal tanulmányi szerződést kötöttünk. Iskolarendszerű képzés keretében 3 féléven keresztül végzi el tanulmányait. 2016-ban 200 ezer Ft cafeteriára jogosult, illetve kifizettünk a tavaszi és őszi félév tandíjaként 2x140 ezer Ft béren kívüli juttatást. 2016-ban mekkora adóterher keletkezik a munkáltatónak a kifizetett béren kívüli juttatások után?
Részlet a válaszából: […] ...Az adókötelezettséget főszabályként a juttatás hónapja kötelezettségeként kell megállapítani és teljesíteni.Megjegyezzük, hogy a tanulmányi szerződés kötése nincsen hatással az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Képzéshez kapcsolódó utazási költség megtérítése

Kérdés: Költségvetési intézmény két dolgozója tanulmányi szerződéssel OKJ-s képzésben vesz részt. A tanulmányi szerződésben rögzítésre került, hogy a képzéshez kapcsolódó utazási költséget a munkáltató megtéríti a munkavállaló részére. A két dolgozó tanulmányi jogviszonya alapján diákbérlet vásárlására jogosult. A Volán-társaság a számlát - mivel tanulóbérletről szól - csak a dolgozó nevére tudja kiállítani. Ebben az esetben milyen jogcímen lehet kifizetni a tanulóbérlet árát (munkavállaló nevére kiállított áfás számla), kiküldetésként vagy adómentes juttatásként elszámolható-e?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló képzéséhez kapcsolódó utazási költség nem része a képzési költségnek, az hivatali, üzleti utazáshoz (kiküldetéshez) kapcsolódó utazás költségeként téríthető meg. Ebben az esetben azonban nem elegendő a bérlettel történő elszámolás, hanem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Tanulmányi szerződés, tanulmányok támogatása

Kérdés: Egy munkavállalónkkal második egyetemi diploma megszerzésére már kötöttünk tanulmányi szerződést. Most olyan kéréssel fordult intézményünkhöz, hogy támogassuk doktori képzését is. Köthetünk-e dolgozónkkal egyszerre több tanulmányi szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] ...kizárt, hogy a munkáltató a munkavállalóval több tanulmányi szerződést is kössön, de célszerű ebben az esetben figyelemmel lenni például a munkavállaló által a munkáltatónál eltöltendő idő és az esetleges egyéb kötelezettségek teljesítésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 12.

Iskolába járás címén kifizetett útiköltség-térítés

Kérdés: Költségvetési intézmény dolgozójával kötött tanulmányi szerződésben vállalta az iskolába járás útiköltség egy részének megtérítését, maximum havi 20 E Ft értékhatárig, a számlák leadásával. Milyen rovatra kell elszámolni az iskolába járás címén kifizetett útiköltség-térítést? A csatolt számlákat egyenként, számlaként kell-e rögzíteni a pénzügy modulban, és áfarovatra is kell-e kontírozni a számlák áfatartamát, vagy elég egyéb tételként, áfamentesen rögzíteni a 20 E Ft-ot?
Részlet a válaszából: […] ...dolgozóval kötött tanulmányi szerződés alapján fizetett útiköltség-térítés kiküldetésnek minősül szja-jogilag is és számvitelileg is. A kiküldetési költségről a munkáltató nevére szóló számlával kell leszámolni. A számla tartalmaz áthárított áfát,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.
1
2
3