Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Funkciókód, szakfeladat

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2016. november 8. (Költségvetési Levelek 235. szám, 4322. kérdés)

Olvasói kérdés Önkormányzati költségvetési szervként ellátjuk két - gazdasági szervezettel nem rendelkező - intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait. Hozzánk tartozik a gyermekétkeztetés az iskolákban, óvodákban, a megrendelés, számlázás, térítésidíj-beszedés, hátralékok kezelése, felszólítás, illetve a közoktatási intézmények üzemeltetési feladatai, néhány önkormányzati, most nem közoktatási intézményként működő épület (magániskola működik benne, illetve jelenleg üres, felújítások során oda szoktak kiköltözni a felújítandó iskolából) üzemeltetése. A könyvelés során a központban dolgozók bérét, illetve a felmerülő kiadásokat a két gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény (óvoda, bölcsőde, egészségügyi intézmény) által használt cofogra, illetve az üzemeltetett közoktatási intézményekhez (általános iskola, gimnázium, kollégium) kapcsolódó működtetési cofogra könyveljük. Az intézményi étkezéshez kapcsolódó cofogra csak a vásárolt élelmezést, a melegítőkonyhán dolgozók bérét, illetve az étkezési térítési díjak bevételét könyveljük a MÁK elvárásnak megfelelően. 2017. január 1-jétől a közoktatási intézmények üzemeltetési, működtetési feladatai átkerülnek az államhoz. Intézményünknél marad az étkezés, illetve a két gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény pénzügyi-gazdasági feladatai, valamint néhány önkormányzati épület üzemeltetése. 2017-től a központban dolgozók bérét és egyéb kiadásait milyen kormányzati funkcióra és szakfeladatra kell könyvelni?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]szerv részére végzett tevékenységének bevételét, kiadását az ellátott szerv azon kormányzati funkcióin kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, tekintet nélkül arra, hogy az adott kormányzati funkciók az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.Ezt a szabályt akkor kell alkalmazni,- ha a költségvetési szerv költségvetésében az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra,- a kifejezetten más költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében,- az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,- a támogatási célok tekintetében és- a befektetési célú tartós részesedésvásárlás tekintetében.Központi intézményüknél dolgozó munkatársak bérkiadásait is arányosan, a tevékenységgel összefüggésben kell elszámolniuk. Belső szabályzatukban tudnak rendelkezni az arányszámok mértékéről és a felosztási elvekről. Ezen meghatározás után és központi intézményük személyi juttatásainak eredeti előirányzatának összegének ismeretében számolják el intézményük dolgozóinak személyi juttatásait az adott intézmény szakmai kormányzati funkcióján arányosan szétbontva.A fentebb említett 013360 "Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások" funkciókódot az alapító okiratban szerepeltetik, viszont a saját dolgozók bérkiadásait arányszám képzésével azon a funkciókódon fogják elszámolni, amely érdekében felmerülnek, tekintet nélkül arra, hogy az említett kormányzati funkciót központi intézményük az alapító okiratában szerepelteti-e.Ezidáig helyesen könyvelték a központban dolgozók bérét, illetve a felmerülő kiadásokat, miszerint a két gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény, óvoda, bölcsőde, egészségügyi intézmény által használt "cofog"-ra, illetve az üzemeltetett közoktatási intézményekhez, általános iskolához, gimnáziumhoz, kollégiumhoz kapcsolódó működtetési "cofog"-ra könyveltek. Továbbá az intézményi étkezéshez kapcsolódó "cofog"-ra a vásárolt élelmezést, a melegítőkonyhán dolgozók bérét, illetve az étkezési térítési díjak bevételét könyvelték.Mivel 2017. január 1-jétől a közoktatási intézmények üzemeltetési, működtetési feladatai átkerülnek az államhoz, és központi intézményüknél az étkezés, illetve a két gazdasági szervezettel nem rendelkező[…]

Figyelmébe ajánljuk

Önkormányzatunk alapító okiratban önállóan működő költségvetési intézmény feladatai közé sorolta a lakó- és nem lakóingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátását. A lakóingatlanok bérleti díjait, valamint azok kiadásait alaptevékenységként a 6820011 szakfeladaton...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk melyik szakfeladaton kezeli helyesen a 933212. Nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalékok és hozamok bevételét (áramszolgáltató nyrt. részvényeink után, osztalék jogcímén kapott bevétel)?

Tovább a teljes cikkhez

Egy többcélú intézmény (óvoda, konyha, közösségi ház és könyvtár) irányítását, fenntartását, valamint a szociális étkeztetést biztosító jogi személyiségű társulásnak milyen szakfeladatai lehetnek, amely bejegyzésre kerül a Magyar Államkincstár törzskönyvi...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Ennek keretében évente kétszer átutaljuk a vállalt támogatási részt az alapítványnak. Ezt a kiadást melyik szakfeladaton és milyen kiadásnemen kell elszámolnia az önkormányzatnak?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére