Önkormányzati ingatlanban végzett karbantartás

Kérdés: Önkormányzatunk önálló intézménye a gyermekétkeztetési intézmény. Törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett szerv. Az intézmény egy többfunkciós épületben van elhelyezve, az épület az önkormányzat tulajdona. Ebben az évben a gyermekétkeztetési intézményhez tartozó külső folyosó burkolatát javíttattuk, korlátját újíttattuk fel, melyet az önkormányzat részére számláztak. Az önkormányzatnál használhatjuk-e a 096015 COFOG-ot, elszámolható-e az intézményi gyermek-étkeztetés normatívával szemben?
Részlet a válaszából: […] ...szerv által használt ingatlan azonban az önkormányzat tulajdonában van.Véleményünk szerint az önkormányzat annak az épületnek a karbantartási, felújítási kiadásait, amely az intézményi gyermekétkeztetést szolgálja, a 096015 Gyermekétkeztetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Beruházás, felújítás, karbantartás

Kérdés: Ingatlanüzemeltetéssel foglalkozunk. A?fenntartótól üzemeltetésre átadott ingatlan homlokzatán lévő gipszstukkók életveszélyessé váltak (potyognak). A stukkók cseréje, javítása idegen ingatlanon végzett beruházásnak/felújításnak vagy karbantartásnak minősül?
Részlet a válaszából: […] ...az épületnek nem befolyásolta a teljesítőképességét sem. A gipszstukkók azért potyognak vélelmezhetően, mert annak rendszeres karbantartása elmaradt, évek alatt romlott meg annak állapota. Nem tekinthető felújításnak az elmaradt karbantartás egyszerre, egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Karbantartási, üzemeltetési szolgáltatás díja

Kérdés: Egy költségvetési szerv saját munkavállalóival lát el egy másik államháztartáson belüli szerv részére karbantartási, üzemeltetési feladatokat.
A tevékenységre vonatkozóan megkötendő komplex szolgáltatási szerződés éves díját (mely tartalmaz bérköltséget és annak járulékait, valamint dologi kiadásokat is) havonta 12 egyenlő részletben számlázza ki. A kérdésem a számla áfatartalmára vonatkozna, konkrétan hogy a bérköltség és annak járulékai után is minden esetben fel kell számítani az áfát, vagy létezik valamilyen törvényes lehetőség arra, hogy ezek a tételek ne kerüljenek az áfa hatálya alá? Már a szerződés megkötésekor szeretnénk helyesen eljárni.
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint intézményük szolgáltatást nyújt egy másik államháztartási szervezetnek. A szolgáltatások ellenértékébe szokásosan beletartoznak az önköltségszámítás alapján megállapított közvetlen költségek, többek között a bér és járulék is. Az Áfa-tv. 65....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Beruházás, felújítás, karbantartás

Kérdés: A vizesblokkok átépítése (felújítása), akadálymentessé tétele minek minősül? A munkálatok együtt járnak a régiek lebontásával, majd az új eszközök beépítésével (csempézés, járólapozás, szaniterek beépítése, válaszfalak létrehozása stb.) Felmerülhet-e itt karbantartás, a karbantartási munkálatok halmozódása, vagy ez már felújításnak minősül? A gyakorlatot figyelembe véve, hol felújításnak, hol beruházásnak van besorolva.
Részlet a válaszából: […] ...használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Keringetőszivattyú cseréje

Kérdés: Keringetőszivattyú cseréjének könyvelése milyen módon történik? Jól gondolom, hogy karbantartásnak minősül, vagy önállóan, beruházásként kerüljön a nyilvántartásba?
Részlet a válaszából: […] ...használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Felújítás

Kérdés: Intézményünk az épület tetőszerkezetének födémcseréjét és a lapostető-szigetelés cseréjét végzi el. Mikor és hogyan tudunk különbséget tenni a munkálatok között, mikor tudjuk elszámolni a kiadásokat felújítási kiadásként, és mikor karbantartási kiadásként?
Részlet a válaszából: […] ...használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Karbantartás vagy felújítás

Kérdés: Egy mezőgazdasági vontató, traktor gumiabroncscseréje felújításnak vagy karbantartásnak minősül? Több százezer forint az ezzel kapcsolatos kiadás.
Részlet a válaszából: […] ...tekinteni, és számvitelileg a jelentkező kiadásokat elszámolni, ha az a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységnek minősül, ideértve a tervszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.

Felújítás vagy karbantartás?

Kérdés: Intézményünk kollégiumában a beépített szekrény, valamint a parketta cseréje laminált padlóra, felújításnak vagy karbantartásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […] ...a jövőben gazdasági előnyök származnak".Amikor a tárgyi eszköz már annyira elhasználódott, hogy a rendszeres,folyamatos karbantartása ellenére a rendeltetésszerű használatának a lehetőségemár nem áll fenn, akkor a tárgyi eszközt fel kell újítani....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Beruházás, felújítás és karbantartás közötti különbség

Kérdés: Egy oktatási intézmény a tanműhelyén kicserélt 2 db ablakot saját kivitelezésben, melyet beruházásként ráaktivált az épület értékére. A belső ellenőrzés kifogásolta a jelentésében, arra hivatkozva, hogy ez karbantartásnak minősül. Az intézmény gazdasági vezetője azzal indokolta a beruházásként történő könyvelést, hogy műszakilag magasabb színvonalú ablak került beépítésre - egyszeres fémkeret helyett fakeretes, hőszigetelt üvegű -, ami növeli az épület értékét. Kérdésem, hogy az ablakcsere (mely 2 db ablakot érintett) beruházás, felújítás vagy karbantartás? Az intézmény értékelési szabályzata így szól: "épület-karbantartás: a rendeltetésszerű használat érdekében elvégzett külső, belső állagmegóvási munka még akkor is, ha az egész épületre kiterjed (beleértve a nyílászárók cseréjét is)".
Részlet a válaszából: […] ...beruházás, felújítás és karbantartás közötti elhatárolástnem az elvégzett munka mennyisége alapján, hanem annak jellege szerint lehetmeghatározni.Az elvégzett ablakcsere nem tartozik a beruházások közé,mivel az Szt. beruházásokra vonatkozó kritériumainak nem felel meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 18.

Tartozékok cseréjének elszámolása

Kérdés: Intézményünk több olyan orvosi géppel rendelkezik, amelyeknek jelentős értékű tartozéka van, és azok beszerzéskor a bruttó érték részét képezik (például ultrahangos vizsgálófej). Jól tudjuk-e, hogy a tartozék cseréje fenntartási költségnek minősül - értéktől függetlenül -, és a beszerzésükre fordított kiadást a 5. számlaosztályban kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […]

A tartozékok cseréje karbantartási tevékenységnek minősül, mert a csere következtében nem változik meg az eszköz kapacitása, élettartama, funkciói nem bővülnek s eredeti rendeltetése nem változik meg.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.
1
2