Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott közoktatási intézmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közoktatási intézmény gazdálkodása

Kérdés: Nem állami, nem önkormányzati fenntartásban működő nevelési-oktatási intézményre vonatkozik kérdésünk. (Kiemelten közhasznú egyesület tart fenn általános iskolát és gimnáziumot.) Mi határozza meg az iskola gazdálkodási jogkörét, a fenntartónak milyen jogszabályoknak kell megfelelnie a gazdálkodás irányítása szempontjából?
Részlet a válaszból: […]működésének törvényességét, hatékonyságát.A 2012. szeptember 1-jétől hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 21. §-a alapján a köznevelési intézmény e törvényben meghatározott köznevelési feladatok ellátására létesített intézmény. A köznevelési intézmény a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkező jogi személy, amely a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.Mind a régi, mind az új szabályozás közös vonása, hogy a magániskolák működésükben autonómiát élveznek, azaz jogilag önálló intézményként működnek, az alapító választhatja meg szervezeti, irányítási formáját, de finanszírozásukat és pedagógiai tevékenységüket szabályozza az állam. Amennyiben a magánintézmény és az önkormányzat között közoktatási megállapodás jön létre, akkor a magánintézmények részt vesznek az önkormányzati feladatellátásban, s megkaphatják a normatívát, amely kiegészíti az önkormányzati támogatást is. Az állami normatív támogatás felhasználását a Magyar Államkincstár ellenőrzi.Az alapító, fenntartó az iskola alapító okiratában határozza meg az alap- és vállalkozói feladatok körét, az iskola vagyonát és gazdálkodási jogkörét. Az alapító rendelkezhet úgy, hogy az iskola a fenntartótól kapott pénzeszközökkel önállóan gazdálkodik. Ha az alapító önálló jogi személyként hozza létre az iskolát, akkor az iskolának a gazdálkodásáról éves beszámolási kötelezettsége van.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3275

2. találat: Gazdasági szervezet létszáma közoktatási intézménynél

Kérdés: Iskolánk egy szakközépiskola, központi költségvetési szerv. Fenntartónk a Vidékfejlesztési Minisztérium. A problémánk az, hogy a fenntartónk meghatározta a gazdasági hivatal maximális létszámát, és nem tudjuk pontosan, hogy kik tartoznak bele. A gazdasági hivatal nálunk nem külön szervezeti egység.
Részlet a válaszból: […]létszámának húsz százaléka, szakközépiskolában harminc százaléka, kollégiumban ötven százaléka lehet (a jelenlegi közoktatási törvény is tartalmaz egyébként ajánlást a technikai létszám pedagóguslétszámhoz viszonyított arányát tekintve). Az Ámr. 15. §-a rendelkezik a költségvetési szervek esetében a gazdasági szervezetről. Gazdasági hivatal alatt vélhetően ezt érti a fenntartó. A gazdasági szervezet a költségvetési szerv, illetve - a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás szerint - a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A gazdasági szervezet ezen feladatait indokolt esetben több szervezeti egység is elláthatja, azonban az egyes szervezeti egységek által ellátott tevékenységek között párhuzamosság nem lehet. Ilyen esetben a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni. A gazdasági szervezet ellátja a gazdálkodással, a könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, és - ha van ilyen - a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv felé meghatározott gazdasági feladatokat. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (amilyenek valószínűsíthetően Önök is) gazdasági szervezettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3063
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,