Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Ruhapénz az oktatásban

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2015. április 7. (Költségvetési Levelek 210. szám, 3936. kérdés)

Olvasói kérdés Munkaruhapénz az óvónőknek, pedagógiai asszisztenseknek, dajkáknak jár-e? Ha igen, mennyi? Az illetékes önkormányzat köteles-e kifizetni, ha nem teszi meg, és jár az illetmény, milyen következményeket von ez maga után?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A régi Mt. szabályozása kifejezetten utalt arra, hogy ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani. Az új Mt. ugyan nem tartalmazza már kifejezetten e rendelkezést, egy általános "gumiszabály" alatt szabályozza a kérdést, véleményünk szerint azonban tartalmilag továbbra is érvényes ezen előírás. Abban az esetben tehát, ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató köteles munkaruhát biztosítani, ennek költsége - tekintettel arra, hogy ez a munkaviszony teljesítéséhez, a feladatok elvégzéséhez szükséges - nem terhelheti a dolgozót. Azt, hogy mely munkakör minősül ilyennek, és a juttatás hogyan, milyen formában valósul meg, jogszabályi rendelkezés hiányában a munkáltató/fenntartó határozza meg. Az óvónők és a dajkák munkája bizonyosan ebbe a körbe tartozik, ezért véleményünk szerint indokolt a normál ruházat megóvása érdekében munkaruha, például fehér köpeny biztosítása.A jogszabályi rendelkezések tehát ruhapénz juttatását nem írják elő, arról a munkáltató saját hatáskörében, szabadon dönthet, mint szociális juttatásról. A ruhapénz személyi jövedelemadó szempontjából jogviszonyból származó jövedelemnek számít, tehát jelen esetben munkaviszonyból származó bérként adóköteles, a közterheket ennek megfelelően kell utána levonni, illetve megfizetni.Amennyiben a munkáltató a ruházat megóvása érdekében biztosít munkaruhát az óvónők, dajkák részére, ez történhet természetben vagy oly módon, hogy az adott munkakörben dolgozóknak a munkáltató az intézmény nevére szóló számla[…]

Figyelmébe ajánljuk

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet 6. § (11) bekezdése alapján "A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani....

Tovább a teljes cikkhez

A kollektív szerződésben rögzítésre került a dolgozók munkaruha-juttatása. A megvásárolt munkaruháról az iskola nevére szóló számlákat hoznak, és azt fizetjük ki. A kollektív szerződés szerint ezeknek a munkaruháknak kihordási idejük van. A munkaruha-juttatás nem...

Tovább a teljes cikkhez

Központi költségvetési intézmény vagyunk. Minden évben - év elején - pénzben adunk ruházati ellátmányt a hivatásos személyi állomány részére. A kifizetett összeget a K 1108 rovaton számoljuk el, amely rovat tartalmilag pénzben fizetendő ruházati költségtérítést takar....

Tovább a teljes cikkhez

Tanyagondnok részére belső szabályzat alapján adható-e adómentesen munkaruházat címén pl.: nadrág, cipő, dzseki, sapka, esőkabát?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére