Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye II.


Költségvetési szervünk alkalmazottjánál kérdésként merült fel, hogy ha három vér szerinti gyermekével együtt neveli a férje előző kapcsolatából származó gyermekét is, akkor igénybe veheti-e a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét (NÉTAK)?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2023. június 6-án (340. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6036

[…] éven keresztül jogosult volt, vagy c) családi pótlékra volt jogosult, és a gyermek ezen időszak alatt elhunyt, és az a)–c) pontok valamelyikének megfelelő gyermekek száma a 4 főt eléri. Az a) pont szerinti gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, akit fogyatékkal élőként szociális intézményben látnak el, utána családi pótlékra az anya nem jogosult, de a gyermeket az anyát megillető családi pótlék összegének meghatározásakor figyelembe veszik. A b) pont szerinti gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket, aki után az anya vagy a szociális intézmény vezetője családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül e két személy valamelyikénél vagy mindkettőjüknél összesen fennállt. További feltétel, hogy a szociálisintézmény-vezető jogosultsági időszaka alatt az előző mondatban foglaltak teljesültek. Kizárólag […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.