Családi kedvezményre jogosító hónapok


Önkormányzatunk dolgozójának 3 gyermeke van, egyikük idén fejezte be a középiskolát, és szeptembertől egyetemre jár. A másik két gyermek még kiskorú. A családi kedvezményt eddig is és ezután is közösen veszik igénybe a feleségével év végén az adóbevallásban. A július-augusztus hónapokra tekintettel mekkora összegben vehető igénybe a családi kedvezmény, mivel ekkor még nincs hallgatói jogviszonya a gyermeknek? A gyermek hány éves koráig vehető igénybe ilyen formában a családi kedvezmény?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. február 13-án (351. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6203

[…] vagy figyelembe vehető lenne, akkor is, ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot állapítanak meg, családi pótlékot nem állapítanak meg, vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja [Szja-tv. 29/A. § (5) bekezdés].A Cst. 12. §-a (1) bekezdésének ab) pontja szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és aki köznevelési intézmény vagy szakképző intézmény tanulója, vagy felsőoktatási intézményben első felsőoktatási szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.A Cst. alapján a nappali tagozaton tanuló egyetemista után már nem jár családi pótlék, azonban, ha rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, akkor a fiatalabb gyermek(ek) után járó családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető, és így az Szja-tv. értelmében eltartottnak minősül.Az egyetemen tanuló gyermek után családi adóalap-kedvezményt már nem lehet igénybe venni, azonban, ha a fent leírtak alapján eltartottnak minősül, akkor a fiatalabb gyermekek után a magasabb összegű családi adóalap-kedvezmény vehető igénybe.Nem érvényesíthető magasabb összegű családi adóalap-kedvezmény a fiatalabb gyermekre tekintettel azon hónapok tekintetében, amikor az idősebb gyermek egyetemi tanulmányait még nem kezdte meg (tehát a nyári hónapokra).Azonban a Cst-vhr. 13. §-ának (2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: "Ha a nem tanköteles gyermek tanulói jogviszonya az első vizsgaidőszak utolsó napján megszűnik, de az új képzési időszakra hallgatói jogviszonyt létesít, akkor a tanulói […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.