Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott baleset tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Baleseti járadék elszámolása

Kérdés: Költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény volt dolgozójának baleseti járadékot fizet (munkahelyi balesetből kifolyólag). A Magyar Államkincstár folyósítja a volt dolgozónak, amelyet az egyetem térít meg a Kincstár felé. Jól értelmezzük, hogy a K44 vagy esetlegesen a K47-es rovatkódon kell elszámolni? Továbbá abban is kérjük iránymutatásukat, hogy az 5-ös vagy a 8-as számlaosztályon belül milyen főkönyvi számon kell helyesen könyvelni.
Részlet a válaszból: […]következménye, hogy ő vagy megbízottja a reá nézve kötelező munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget, illetőleg ha ő vagy alkalmazottja (tagja) a balesetet szándékosan idézte elő.A baleseti járadékot, bár egészségbiztosítási ellátásnak minősül, az illetékes nyugdíjbizosítási igazgatási szervnél kell igényelni. 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár jár el központi nyugdíjbiztosítási szervként, az ellátást tehát a Magyar Államkincstár folyósítja, amelyet az egyetem megtérít. A költségvetési szerv által megtérített baleseti járadékot az Áhsz. 15. és 16. melléklete alapján a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton javasoljuk elszámolni a költségvetési számvitelben, és a 8435. Különféle egyéb ráfordítások főkönyvi számlán a pénzügyi számvitelben. A K44. rovat véleményünk szerint nem jöhet szóba, mert az a betegséggel kapcsolatos,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5201
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Munkahelyi baleset során megsérült szemüveg árának megtérítése

Kérdés: Munkahelyi baleset következett be a munkahelyen munkavégzés közben. Személyi sérülés nem történt, de a munkavállaló elesett, és eltört a szemüvege. Az esetről jegyzőkönyv készült. A munkavállaló kéri megtéríteni részére a szemüvege újrakészítésének árát. Meg kell-e térítenünk azt részére? Ha igen, hogyan állapítható meg a kár összege?
Részlet a válaszból: […]munkáltatót kártérítési felelősség terheli.A munkáltató felelőssége objektív, azaz vétkesség hiányában is terheli. Ugyanakkor vannak bizonyos mentesülési feltételek az Mt. alapján.A munkáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogya) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia, és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagyb) a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.A munkáltatónak továbbá nem kell megtérítenie azt a kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható.Kérdés, hogy a konkrét esetben ezek közül fennállt-e valamelyik. Azalatt, hogy a kár bekövetkezése a károkozás idején a munkáltató által előre látható volt-e, azt kell érteni, hogy a kár esetleges bekövetkezése a tevékenységgel szükségképpen együtt járó kockázatnak tekinthető-e (tehát nem az számít, hogy a konkrét káresetet, az ahhoz vezető körülményeket láthatta-e előre a munkáltató).A konkrét esetben kérdéses, hogy a munkavállalót terheli-e vétkes közrehatás a kár bekövetkezését illetően, nevezetesen szegett-e meg munkavédelmi, technológiai, szakmai szabályt, és ha igen, ez egyben mennyiben a munkáltató felelőssége is (a munkáltató ellenőrzési kötelezettségének eleget tett-e, tűrte-e a szabálytalanságot). Ha a munkavállaló is közrehatott vétkesen, akkor kármegosztásnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4879
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,