Postán elveszett számlák pótlása


Hogyan lehet pótolni a postán elveszett számlákat? Az elveszett számla helyett kiállított számla alapján lehet-e áfát levonni?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2003. január 14-én (5. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 144

[…] feltételekre vonatkozó megjegyzések stb.); milyen bizonyítékai vannak annak, hogy a kibocsátó a számlát postára adta, de az nem érkezett meg a címzetthez; kerestették-e a postán az elveszett küldeményt, ha igen, az milyen eredménnyel zárult, elismerte-e a posta a kézbesítés hibáját; volt-e része a kibocsátónak vagy címzettnek a számla elvesztésében, ha igen, kit és milyen felelősség terhel; hogyan és mikor pótolják a hiányzó bizonylatot, a másolat hitelesítésére ki az illetékes. A hitelesítést nem szükséges könyvvizsgálóval, közjegyzővel elvégezni, hanem a vállalkozásnál arra jogosult, arra kijelölt személlyel. A jegyzőkönyvet az érintett felek képviseletére jogosult személyeknek alá kell írniuk. Egy gazdasági eseményről azonos tartalommal több bizonylat nem készíthető oly módon, hogy abból arra lehessen következtetni, mintha több gazdasági esemény történt volna, mivel az visszaélésekhez vezethet. Ezért nem fogadható el olyan megoldás, hogy az eredeti tartalommal, de új sorszámon új számlát bocsássanak ki. (A kibocsátónál a másolatra utaló […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.