Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Fizetési fokozat megállapítása közalkalmazottak esetében, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2008. április 29. (Költségvetési Levelek 95. szám, 2026. kérdés)

Kérdés: A közalkalmazottaknál a fizetési fokozat megállapításánál mely időtartam vehető figyelembe a jelenleg hatályos szabályok szerint? Esetünkben a közalkalmazott 1984-től 1996-ig egy közművállalatnál dolgozott, 1996-2005 között egy kft. dolgozója volt, utána pedig egy könyvelőirodában dolgozott 2006. április 30-ig. 2006. május 1-jétől dolgozik intézményünknél (általános iskola) középfokú (szakközépiskolai végzettséggel), ügyintézői munkakörben. Mely fizetési fokozatba kell besorolni, melyik fizetési osztályba?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakörben dolgozó közalkalmazott. A közalkalmazott esetében tehát azt kell megvizsgálni, hogy a munkakörre külön jogszabály milyen képesítési követelményt (szükséges szakképzettséget, végzettséget) ír elő. A képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat az egyes ágazati végrehajtási jogszabályok tartalmazzák. Második lépésben kerül sor a fizetési osztályon belül a fizetési fokozat megállapítására. A közalkalmazott fizetési fokozatát közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani. A fizetési fokozat (besorolás) megállapításánál a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számítására a Kjt. 87/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni (Kjt. 64. §). A hivatkozott rendelkezés alapján be kell számítani - a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt, - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt, - a szolgálati jogviszony időtartamát, - a bíróságnál, ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban töltött időt, - a felsorolt időtartamokon belül a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony fennállásának azt az idejét, amely alatt a közalkalmazott azért nem végzett munkát, mert a közalkalmazotti jogviszony szünetelt, - a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett (e feltételt csak az 1992. július 1-jét követően keletkezett munkaviszonynál kell nézni, hiszen az előtte keletkezett teljes időtartamát figyelembe kell venni), - az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, függetlenül annak megszűnési[…]

Figyelmébe ajánljuk

GAMESZ-intézménynél könyvelő munkakörben foglalkoztatottnak az alábbi jogviszonyok közül mi számítható be közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek?
Munkaviszony gimnáziumban: 1995. 09. 11.-1999. 11. 14.
Munkaviszony banknál: 1999. 11. 15.-2000. 08. 18.
...

Tovább a teljes cikkhez

Egy 100% önkormányzati tulajdonú egészségügyi tevékenységet végző nonprofit kft. munkavállalója az alábbi képzést végezte: Szakképesítés megnevezése: Fizioterápiás szakasszisztens; Szakképesítés OKJ-száma: 55 725 05; Szakképesítés típusa:...

Tovább a teljes cikkhez

Intézményünkben a pénztáros-élelmezésvezető-anyagkönyvelő kapcsolt munkakört ellátó dolgozónak szakközépiskolai végzettsége van, gépírási, gyorsírási és igazgatási ügyintézői szakképzettséggel rendelkezik. Besorolási kategóriája: "D". Kaphat-e a Kjt. 66. § (2)...

Tovább a teljes cikkhez

Idősek otthonában ápoló-gondozói munkakörbe csak érettségivel és a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkező dolgozót milyen fizetési osztályba kell besorolni alkalmazása esetén?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére