Családtámogatás


A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján a gyámhatóság a családi pótlék, illetve az iskoláztatási támogatás természetbeni nyújtását rendeli/rendelheti el. Ugyanezen törvény 37. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat részére a Kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára történik fenti jogcímeken az utalás. Továbbá az önkormányzatok e területet érintő feladatait – közöttük a pénzügyi lebonyolítást is – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 91/F-L. § pontja szabályozzák, mely szerint eseti gondnok rendelkezik a támogatás felett, melynek felhasználásáról a jegyzőnek számol el. Milyen főkönyvi számlaszámon kell kezelni a Kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlát? Hogyan kell e tételeket az önkormányzatnak könyvelnie, milyen főkönyvi számlákat kell alkalmaznia? [Milyen bevétel a családtámogatási számlára megérkező pénz? Az eseti gondnok által természetbeni ellátásra fordított kiadása(i) milyen kiadási jogcímen jelenik/jelennek meg az önkormányzat könyveiben?]


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2011. március 16-án (144. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2857

[…] folyósításának felfüggesztését, valamint védelembe nem vett gyermek esetén a gyermek védelembevételét. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének időtartama alatt a gyermek után járó iskoláztatási támogatást a családtámogatási folyószámlán kell gyűjteni. A felfüggesztés megszüntetését követően a felfüggesztés időtartama alatt a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatás teljes összegét – a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva - havi részletekben, természetbeni formában kell a gyermek számára nyújtani. Az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történő nyújtását a jegyző által kirendelt eseti gondnok biztosítja. Az iskoláztatási támogatás természetbeni formában történő nyújtása érdekében a jegyző megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot, hogy 10 munkanapon belül készítse el a családtámogatási folyószámlán eddig összegyűlt vagy ezt követően arra átutalt iskoláztatási támogatás felhasználására vonatkozó pénzfelhasználási tervet, és tegyen javaslatot az eseti gondnok személyére. Az eseti gondnok kijelölését követően az eseti gondnok jogosult arra, hogy a gyermeket megillető összegnek megfelelően a gyermek számára legszükségesebb iskoláztatási támogatás természetbeni nyújtását, például ruházatot, tanszereket, élelmiszert számára biztosítsa. A gyermek, tanuló részére vásárolt és természetben nyújtott ellátásokról a gyermek nevére szóló számlával tud elszámolni a gyámhatóság felé. Az iskoláztatási támogatás összege az önkormányzatnak nem a gazdálkodásával kapcsolatos, nem őket, nem költségvetésüket megillető összeg. Ennek megfelelően a gyermekek, tanulók iskoláztatási támogatásának összegét a főkönyvi könyvelésben a 35. Belföldi idegen pénzeszközök között kell szerepeltetni. Az idegen pénzeszközök számlacsoport között többféle pénzforgalmi számla található, ilyenek a különféle önkormányzati feladatok lebonyolítására megnyitott számlák, mint például a 35117. Családtámogatások lebonyolítási számlái. Ezen a számlán kell az önkormányzatnak azokat a bevételeket könyvelni, és a kiadások teljesülését […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.