Start munkaprogram keretében előállított mezőgazdasági termékek átadása


A 2013. október 29-i 187. számú lapban megjelent 3552. kérdésre adott válasszal összefüggésben további kérdést szeretnék feltenni. Az önkormányzat költségvetésén belül, a Start közmunkaprogram keretében előállított mezőgazdasági termékek átadásra kerülnek annak az önkormányzati intézménynek, amelyik üzemelteti az önkormányzat tulajdonában lévő konyhát. A fenti kérdésszám alatt adott válaszban az átadásra vonatkozóan két megoldás lehetséges.
1. Az önkormányzat értékesíti az intézményének a terményeket. Ebben az esetben élelmiszert vásárol az intézmény az önkormányzattól, ezért annak költsége megjelenik a konyha pénzforgalmi kiadásai között, mint élelmiszer-beszerzés, ami hatással lesz az egy adagra jutó nyersanyagköltség meghatározásakor. (A konyha kiadásai között szerepel.)
2. Térítés nélküli átadás. Ebben az esetben az átvevő intézménynél mi a számviteli elszámolás módja? Az egyértelmű, hogy a készletmozgást meg kell jeleníteni a 2-es számlaosztályban az átadó önkormányzatnál és az átvevő intézménynél is, az azonban nem, hogy ki kell-e mutatni a konyha költségei között a térítés nélkül kapott élelmiszer értékét. Ha igen, mi a könyvelési tétel? Amennyiben nem kell könyvelni a konyha élelmiszer-kiadásai között, akkor hogyan lesz kihatása a térítési díjra, azon belül is az élelmezési norma meghatározásában?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2014. január 7-én (190. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3597

[…] átvevőhelyre) történő beszállításig az összes felmerült közvetlen költségnek minősülő költséget [közvetlen személyi juttatás, közvetlen személyi juttatást terhelő bérjárulékok, közvetlen dologi kiadások, értékcsökkenési leírás, felosztott költségeket (karbantartó részlegek kiadásai, egyéb segítő részlegek kiadásai, központi irányítás kiadásai)]. A közvetlen önköltségbe tartoznak továbbá a tárolóhelyen végzett, a termék, termény minőségét megóvó, illetve javító ráfordítások (tisztítás, szárítás, hűtés, válogatás, forgatás stb.) költségei is. A közvetlen költségek között kell elszámolni a biztosítási díjakat is. A Számviteli tv. 62. §-ának (2) bekezdése értelmében a termények közvetlen önköltségét utókalkulációval kell meghatározni, ezt a számviteli politikában is rögzíteni kell.A termények esetében, függetlenül attól, hogy saját felhasználás vagy értékesítés céljára termesztik őket, az önköltséget az önköltség-számítási rend szerint kell megállapítani.Az önkormányzat a fentiek szerint önköltségszámítással alátámasztott előállítási értéken veszi a könyvei­ben készletre a terményeket, és ezen az áron is kell átadnia a másik felügyelete alá tartozó intézménynek. A térítés nélküli átadás a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.) alapján az átadó által közölt könyv szerinti értéken történhet, mivel azonos felügyeleti szervekről van szó. Ebből következően az átvevő intézmény is az előállítási értéken fogja a könyveiben nyilvántartani […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.