Start munkaprogram keretében megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése


A Költségvetési Levelek 187. számában a 3552. kérdésre adott válasszal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni:
Önkormányzatunk a Start munkaprogram keretében megvalósuló Téli és egyéb közfoglalkoztatás (Előkészítő konyha), Mezőgazdaság I., Mezőgazdaság II. mintaprogramjának támogatására sikeresen pályázott. Önkormányzatunk vállalkozási tevékenységet nem végez. Az Áfa-tv. 7. §-ának (1) bekezdése felsorolja a közhatalmi tevékenységeket, az Áfa-tv. 2. sz. melléklete pedig azokat a szolgáltatásokat, amelyeket kizár a törvény a közhatalmi tevékenysége köréből. Ezek szerint, ha az általunk előállított terméket/terményeket másik intézménynek vagy nem saját konyhának értékesítjük, akkor az a fentiek alapján vállalkozási tevékenységnek fog minősülni?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2014. január 7-én (190. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3603

[…] önkormányzati értékesítése nem jár a közfoglalkoztatási támogatás megvonásával. Az értékesítés, piacra termelés azonban nem lehet elsődleges cél, volumene nem haladhatja meg a saját felhasználásra történő termelést.Az Áht. 7. §-ának (2) bekezdése határozza meg a költségvetési szervek tevékenységeit. E szerint"(2) A költségvetési szerv tevékenysége leheta) alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a (3) bekezdés szerinti, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység,b) vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység."A vállalkozási tevékenység kritériumai, hogy haszonszerzés céljából végezzék, és a forrása nem lehet államháztartási támogatás. A Start közmunkaprogramot állami támogatásból finanszírozzák, ezért abból nem végezhető vállalkozási tevékenység. Ha azonban megvalósul a haszonszerzési cél, vagyis nyereséggel értékesítik a terményeket, akkor megvalósul az, hogy az Áht. (2) bekezdése szerint vállalkozási tevékenységet végeznek, ugyanakkor ezzel megszegik a törvénynek azt a kitételét, hogy államháztartáson kívüli forrásból valósítható meg vállalkozási termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység.Az Ávr. 3. §-ának (2) bekezdése a következőket írja elő:"A költségvetési szerv adott vállalkozási tevékenysége bevételének fedeznie kell legalább az adott tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, valamint az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat, továbbá az amortizációt."Az előzőek alapján tehát a mezőgazdasági közmunkaprogram keretében végzett munkákról önköltségszámítást kell végezni. Az előállított termények árát az előállítási érték alatt sem szabad értékesíteni, mert akkor nem cél szerint használják fel az állami támogatást, felette sem, mert akkor meg vállalkozási tevékenységet végeznek.Ezt erősíti az Áht. 46. §-ának (1) bekezdése, amely szerint a központi kezelésű előirányzatok, a fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pénz­eszközeiből a 7. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti vállalkozási tevékenység nem folytatható.A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 3. §-a alapján:"(1) Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó bevételének fedeznie […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.