Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Ruhapénz az oktatásban

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2015. április 7. (Költségvetési Levelek 210. szám, 3936. kérdés)

Olvasói kérdés Munkaruhapénz az óvónőknek, pedagógiai asszisztenseknek, dajkáknak jár-e? Ha igen, mennyi? Az illetékes önkormányzat köteles-e kifizetni, ha nem teszi meg, és jár az illetmény, milyen következményeket von ez maga után?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. A munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A régi Mt. szabályozása kifejezetten utalt arra, hogy ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani. Az új Mt. ugyan nem tartalmazza már kifejezetten e rendelkezést, egy általános "gumiszabály" alatt szabályozza a kérdést, véleményünk szerint azonban tartalmilag továbbra is érvényes ezen előírás. Abban az esetben tehát, ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató köteles munkaruhát biztosítani, ennek költsége - tekintettel arra, hogy ez a munkaviszony teljesítéséhez, a feladatok elvégzéséhez szükséges - nem terhelheti a dolgozót. Azt, hogy mely munkakör minősül ilyennek, és a juttatás hogyan, milyen formában valósul meg, jogszabályi rendelkezés hiányában a munkáltató/fenntartó határozza meg. Az óvónők és a dajkák munkája bizonyosan ebbe a körbe tartozik, ezért véleményünk szerint indokolt a normál ruházat megóvása érdekében munkaruha, például fehér köpeny biztosítása.A jogszabályi rendelkezések tehát ruhapénz juttatását nem írják elő, arról a munkáltató saját hatáskörében, szabadon dönthet, mint szociális juttatásról. A ruhapénz személyi jövedelemadó szempontjából jogviszonyból származó jövedelemnek számít, tehát jelen esetben munkaviszonyból származó bérként adóköteles, a közterheket ennek megfelelően kell utána levonni, illetve megfizetni.Amennyiben a munkáltató a ruházat megóvása érdekében biztosít munkaruhát az óvónők, dajkák részére, ez történhet természetben vagy oly módon, hogy az adott munkakörben dolgozóknak a munkáltató az intézmény nevére szóló számla[…]

Figyelmébe ajánljuk

Szociális intézményeinknél és az óvodában a munkaruhát a munkavállaló vásárolja meg, és az intézmény a számla alapján utólagosan megtéríti. A munkaruha kihordási ideje egy év, ha egy éven belül megszűnik a munkaviszony, vissza kell fizetni a munkaruha vételárának...

Tovább a teljes cikkhez

Kollektív szerződés alapján munkakörönként - kihordási idő figyelembevételével - dolgozóink munkaköpenyt kapnak (könyvelő, takarítónő, karbantartó). A munkaköpeny nyilvántartásba kerül, és az intézmény tulajdonát képezi. Adóköteles természetbeni juttatásnak...

Tovább a teljes cikkhez

A Gyermekjóléti Központ munkaruha címén évi 10 000 Ft-ot térít meg az egyes munkavállalói részére, függetlenül attól, hogy mennyi a munkaruha beszerzési értéke. A munkaruhát a munkavállaló vásárolja meg, amelyről az intézmény nevére kiállított számlát kér, és...

Tovább a teljes cikkhez

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2 fő portás alkalmazottja részére öltönyt vásárol. Az öltönyök utcai viselésre elméletileg alkalmasak, gyakorlatilag viszont nem, mert biztosított, hogy az intézmény területén kívül nem viselik, mivel belső szabályzatban...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére