Hulladékgazdálkodási vagyont működtető társulás


Az önkormányzat több önkormányzattal együtt alapított egy hulladékgazdálkodási vagyont működtető társulást 2024-ben. Az önkormányzatok felhatalmazása alapján az osztatlan közös tulajdon jelenleg a gesztor önkormányzat nyilvántartásában szerepel a társulás megalakulásáig, majd pedig ez az önkormányzat adja át a vagyont a társulásnak. A társulás ezeket az eszközöket üzemeltetésbe kívánja adni, üzemeltetési szerződést kíván kötni közfeladat ellátására. Megállapodás alapján a 2023. évi üzemeltetési díjat a gesztor önkormányzat számlázta ki az üzemeltetést végző kft.-nek. A kft. 2023-ban a kiállított számla 30%-át átutalta a számlát kiállító önkormányzatnak. A fennmaradó 70% az eszközöket használó kft.-nél tartalékként jelenik meg, melyet tárgyi eszköz vásárlására fordíthat.
2024-ben a befolyt bevételt (30%), a számlakövetelést (70%), valamint a tárgyi eszközöket át kell adni az új társulásnak.
1. 2023-ban a gesztor önkormányzat mérlegében a fennmaradó 70%-ot számlakövetelésként kell-e szerepeltetni?
2. 2024-ben az átadásnak [bevétel (30%), követelés (70%), tárgyi eszköz] melyek a könyvelési lépései?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. április 23-án (354. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6261

[…] kiegyenlítésre kerül, és az eszközök üzemeltetésre a kft. használatában lesznek. Ha ez a mérlegkészítés időpontjáig nem történik meg, akkor a 70%-ot az önkormányzatnak követelésként ki kell mutatni. Ebben az esetben követelést az önkormányzat nem ad át a társulás részére, hanem majd csak a követelés fejében kapott eszközöket.Ha a szerződés alapján az eszközöket a kft. nem az önkormányzattal, hanem a társulással rendezi, és a számlát a társulás részére állítja ki, az önkormányzatnál a mérlegében szerepel a számlakövetelés. Ebben az esetben az önkormányzat követelést is ad át a társulás részére.Az Áhsz. 14. §-ának (4) bekezdése alapján a 412. Nemzeti vagyon változásai számlával szemben kell elszámolni a társulás részére átadott befektetett eszközökkel és forgóeszközökkel kapcsolatos állományváltozásokat. El kell számolni a társulási részesedés bekerülését, növekedését. Az Áhsz. 16. §-ának (5) bekezdése alapján a társulási részesedés bekerülési értéke a társulásban […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.