Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott pótszabadság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Rendvédelmi alkalmazott pótszabadsága

Kérdés: A 2021. május 14-től hatályos 2021. évi XXXI. törvény kiegészítette a 2015. évi XLII. törvény rendvédelmi alkalmazottak szabadságára vonatkozó 289/P. §-át egy (14) bekezdéssel, amely a következőt rendeli el: "Az a rendvédelmi alkalmazott, aki vezetői pótszabadságra és a (7) és (8) bekezdés szerinti pótszabadságra nem jogosult, az ötvenedik életévének betöltésétől évente három munkanap pótszabadságot is igénybe vehet." A 2021. évre járó szabadságnapok esetében a törvényben meghatározott 3, vagy az időarányos 2 nap pótszabadság jár a feltételnek megfelelő dolgozónak?
Részlet a válaszból: […]véleményünk szerint - úgy kell eljárni, hogy ha a jogosultsága valakinek a 2021. év tekintetében fennáll erre a pótszabadságra, akkor a rendelkezés hatálybalépéséhez vagy a jogosultsági feltételek év közbeni keletkezésének időpontjához nem kell arányosítani a járó szabadságnapok számát. Ugyanakkor a munkában töltött időhöz
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5485
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Szakmai főtanácsadó pótszabadsága

Kérdés: Önkormányzatnál alkalmazott (nem vezető) szakmai főtanácsadónak mennyi pótszabadság jár?
Részlet a válaszból: […]önkormányzati főtanácsadó és az önkormányzati tanácsadó évente hét nap pótszabadságra
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5398
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Pótszabadság a közszférában

Kérdés: A veszélyhelyzet ideje alatt több dolgozónk home office-ban dolgozott heteken keresztül. Azoknak a dolgozóknak, akik továbbra is a munkahelyükön végezték munkájukat - költségvetési fedezet hiányában -, jutalomként differenciáltan "pótszabadságot" szeretnénk adni. Van ennek valamilyen jogi akadálya?
Részlet a válaszból: […]közszolgálati tisztviselők részére pótszabadságot a törvényi mértéket meghaladóan. Ugyanakkor az már munkáltatói mérlegelés körébe tartozik, ha a munkáltató
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5273
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Vezetőt helyettesítő közszolgálati tisztviselő szabadsága

Kérdés: Ha a közszolgálati tisztviselő - tartósan, több mint 1 éve - helyettesítőként lát el osztályvezetői feladatokat, jár-e neki a 11 nap vezetői pótszabadság?
Részlet a válaszból: […]helyettesítés céljából határozott időre is adható. A?Kttv. alapján a vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselőt a besorolás szintje szerint járó pótszabadság helyett vezetői pótszabadság illeti meg, melynek mértéke osztályvezető esetében 11 nap.Amennyiben tehát a helyettesítő kolléga osztályvezetői kinevezést kapott az osztályvezetői
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4763

5. találat: Közfoglalkoztatottak szabadsága

Kérdés: Jár-e a közfoglalkoztatott részére gyermekek utáni pótszabadság?
Részlet a válaszból: […]bekezdései szerint a közfoglalkoztatottat megillető szabadság mértéke naptári évenként 20 munkanap. A közfoglalkoztatott részére, ha a jogviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, e szabadság arányos része jár. A 2. § (5) bekezdésének m) pontja alapján az Mt. 118. §-a, mely a gyermekek után járó pótszabadságról
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3966
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Apa gyermeknevelési szabadságra való jogosultsága válás esetén

Kérdés: A gyermekek után járó pótszabadságot kell-e arányosítani a születés évében, illetve a 16. életév betöltésekor? Amennyiben az apuka év közben elválik, és kikerül a háztartásából a gyermek, akire tekintettel pótszabadság járt neki, hogyan kell kiadni részére a gyermeknevelési pótszabadságot?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek minősül.A gyermekek után járó pótszabadságot a szabadság megállapítása során nem kell arányosítani, tehát amelyik évben a gyermek megszületett, illetve amelyik évben a 16. életévét betölti, abban az évben is a teljes évet figyelembe véve, tehát kettő, négy, illetve hét nappal kell számolni. Arányosítani csak az így kiszámolt éves szabadságnapokat kell abban az esetben, ha az érintett munkavállaló nem jogosult a teljes évre szabadságra (pl. év közben kezdődő jogviszony, szabadságra nem jogosító ideje van az évben stb.).Véleményünk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3605
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Polgármesteri hivatal gazdasági vezetőjének pótszabadsága és illetménye

Kérdés: A községi önkormányzat gazdasági vezetőjének jár-e vezetői pótlék és vezetői többletszabadság?
Részlet a válaszból: […]3000-nél kevesebb lakosú város esetén az alapilletményének 20%-a, a 10 000-100 000 lakosú településen az alapilletményének 30%-a, a megyei jogú város, fővárosi kerület jegyzőjének, kistérségi társulás székhelytelepülésének jegyzője és a megyei főjegyzőnek az alapilletményének 40%-a, a fővárosi főjegyző esetében az alapilletményének 50%-a. Ki kell emelni, hogy a helyi önkormányzatnál a főjegyzői, jegyzői, aljegyzői kinevezésen túlmenően a 3000-nél kevesebb lakosú településen - ide nem értve a városokat - vezetői megbízás nem adható, a 3000-10 000 lakosú településen, valamint a 3000-nél kevesebb lakosú városokban osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás adható, 10 000 feletti lakosú településen, valamint a körzetközponti feladatot ellátó önkormányzatnál, megyei jogú városi önkormányzatnál, megyei önkormányzatnál, fővárosi kerületi, fővárosi önkormányzatnál osztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői megbízáson túl további vezetői megbízás is adható. Az előző szabályhoz igazodik a vezetői pótlék mértékének meghatározása is a Ktv.-ben. A 3000-nél kevesebb lakosú település kivételével - ide nem értve a 3000-nél kevesebb lakosú várost - a helyi önkormányzat rendeletben vezetői illetménypótlékot állapíthat meg - a jegyzőt, főjegyzőt kivéve - egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3008
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Közalkalmazott vezetők szabadsága

Kérdés: Szociális intézmény vagyunk. 2010. 01. 01-jétől a vezető beosztású dolgozót hány nap szabadság illeti meg, ha az F/13 osztályba, illetve fokozatba van besorolva? A kinevezett magasabb vezetőt megilleti-e a 35 nap alapszabadság mellett a fizetési fokozat szerinti szabadság?
Részlet a válaszból: […]közalkalmazottat harminc munkanap alapszabadság illeti meg. A kinevezett vezető az 57. § (1)-(4) bekezdése szerinti pótszabadságra nem jogosult, tehát a fizetési fokozat szerinti pótszabadságra sem. 2010-től a Kjt. 57/B. § rendelkezik a megbízott vezető szabadságáról. E szerint a magasabb vezető beosztású (megbízott magasabb vezető) és a vezető beosztású (megbízott vezető) közalkalmazottat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2665

9. találat: Gyermekek után járó pótszabadság

Kérdés: A gyermekek után járó pótszabadságot igénybe veheti-e az apa, ha az anyuka gyermekével gyermekgondozás céljából otthon van?
Részlet a válaszból: […]évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. A munkáltató nem vizsgálhatja felül a szülők döntését, a gyermek után járó pótszabadságot mindig a szülők döntése alapján a szabadságot igénylő szülőnek kell kiadnia. A rendelkezés értelmében gyakran előfordul, hogy a gyermek után járó pótszabadságot az apa veszi igénybe, annak ellenére, hogy az anyuka a gyermekkel a gyermekgondozás céljából otthon van fizetés nélküli szabadságon. A munkáltató számára a szülők közös nyilatkozata elegendő dokumentum, hogy a pótszabadságot az igénylő szülőnek (akár az apukának) biztosítsák. A munkavállalót naptári évenként rendes szabadság illeti meg, amely a magánszemély életkora alapján meghatározott alapszabadságból és pótszabadságból áll. A szülő nőt megilleti a szülés időpontjáig igénybe nem vett időarányos rendes szabadsága, a szülési szabadság időtartamára járó rendes szabadsága,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2585
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,