Rendvédelmi alkalmazott pótszabadsága

Kérdés: A 2021. május 14-től hatályos 2021. évi XXXI. törvény kiegészítette a 2015. évi XLII. törvény rendvédelmi alkalmazottak szabadságára vonatkozó 289/P. §-át egy (14) bekezdéssel, amely a következőt rendeli el: "Az a rendvédelmi alkalmazott, aki vezetői pótszabadságra és a (7) és (8) bekezdés szerinti pótszabadságra nem jogosult, az ötvenedik életévének betöltésétől évente három munkanap pótszabadságot is igénybe vehet." A 2021. évre járó szabadságnapok esetében a törvényben meghatározott 3, vagy az időarányos 2 nap pótszabadság jár a feltételnek megfelelő dolgozónak?
Részlet a válaszából: […] ...figyelembe véve - véleményünk szerint - úgy kell eljárni, hogy ha a jogosultsága valakinek a 2021. év tekintetében fennáll erre a pótszabadságra, akkor a rendelkezés hatálybalépéséhez vagy a jogosultsági feltételek év közbeni keletkezésének időpontjához nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.
Kapcsolódó címkék:  

Szakmai főtanácsadó pótszabadsága

Kérdés: Önkormányzatnál alkalmazott (nem vezető) szakmai főtanácsadónak mennyi pótszabadság jár?
Részlet a válaszából: […]

Az alapszabadságon felül az önkormányzati főtanácsadó és az önkormányzati tanácsadó évente hét nap pótszabadságra jogosult.

(Kéziratzárás: 2021. 02. 24.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
Kapcsolódó címkék:  

Pótszabadság a közszférában

Kérdés: A veszélyhelyzet ideje alatt több dolgozónk home office-ban dolgozott heteken keresztül. Azoknak a dolgozóknak, akik továbbra is a munkahelyükön végezték munkájukat - költségvetési fedezet hiányában -, jutalomként differenciáltan "pótszabadságot" szeretnénk adni. Van ennek valamilyen jogi akadálya?
Részlet a válaszából: […] ...szerint költségvetési szerv nem adhat a közalkalmazottak, közszolgálati tisztviselők részére pótszabadságot a törvényi mértéket meghaladóan. Ugyanakkor az már munkáltatói mérlegelés körébe tartozik, ha a munkáltató az adott napot igazolt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.
Kapcsolódó címkék:  

Vezetőt helyettesítő közszolgálati tisztviselő szabadsága

Kérdés: Ha a közszolgálati tisztviselő - tartósan, több mint 1 éve - helyettesítőként lát el osztályvezetői feladatokat, jár-e neki a 11 nap vezetői pótszabadság?
Részlet a válaszából: […] ...határozott időre is adható. A?Kttv. alapján a vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselőt a besorolás szintje szerint járó pótszabadság helyett vezetői pótszabadság illeti meg, melynek mértéke osztályvezető esetében 11 nap.Amennyiben tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Közfoglalkoztatottak szabadsága

Kérdés: Jár-e a közfoglalkoztatott részére gyermekek utáni pótszabadság?
Részlet a válaszából: […] ...szűnt meg, e szabadság arányos része jár. A 2. § (5) bekezdésének m) pontja alapján az Mt. 118. §-a, mely a gyermekek után járó pótszabadságról rendelkezik, nem alkalmazható közfoglalkoztatási jogviszony esetén.Gyermekek utáni pótszabadság tehát nem jár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.
Kapcsolódó címkék:    

Apa gyermeknevelési szabadságra való jogosultsága válás esetén

Kérdés: A gyermekek után járó pótszabadságot kell-e arányosítani a születés évében, illetve a 16. életév betöltésekor? Amennyiben az apuka év közben elválik, és kikerül a háztartásából a gyermek, akire tekintettel pótszabadság járt neki, hogyan kell kiadni részére a gyermeknevelési pótszabadságot?
Részlet a válaszából: […] ...a tizenhat évesnél fiatalabb egy gyermeke után kettő, két gyermeke után négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. A 294. § (1) bekezdésének c) pontja szerint az Mt. alkalmazásában gyermeknek a családok támogatására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.
Kapcsolódó címke:

Polgármesteri hivatal gazdasági vezetőjének pótszabadsága és illetménye

Kérdés: A községi önkormányzat gazdasági vezetőjének jár-e vezetői pótlék és vezetői többletszabadság?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzatnál a köztisztviselőt évi 25 munkanapalapszabadság illeti meg. A vezető beosztású köztisztviselőnek a besorolástólfüggő pótszabadság helyett vezetői pótszabadság jár, melynek mértékeosztályvezetőnél 11, főosztályvezető-helyettesnél 12...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.
Kapcsolódó címkék:    

Közalkalmazott vezetők szabadsága

Kérdés: Szociális intézmény vagyunk. 2010. 01. 01-jétől a vezető beosztású dolgozót hány nap szabadság illeti meg, ha az F/13 osztályba, illetve fokozatba van besorolva? A kinevezett magasabb vezetőt megilleti-e a 35 nap alapszabadság mellett a fizetési fokozat szerinti szabadság?
Részlet a válaszából: […] ...munkakörre kinevezett közalkalmazottatharminc munkanap alapszabadság illeti meg. A kinevezett vezető az 57. § (1)-(4)bekezdése szerinti pótszabadságra nem jogosult, tehát a fizetési fokozatszerinti pótszabadságra sem.2010-től a Kjt. 57/B. § rendelkezik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Gyermekek után járó pótszabadság

Kérdés: A gyermekek után járó pótszabadságot igénybe veheti-e az apa, ha az anyuka gyermekével gyermekgondozás céljából otthon van?
Részlet a válaszából: […] ...a tizenhatévesnél fiatalabb egy gyermeke után kettő, két gyermeke után négy, kettőnéltöbb gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti meg. Apótszabadság szempontjából a gyermeket először a születése évében, utoljárapedig abban az évben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.
Kapcsolódó címkék: