Szabadság a felmentési idő alatt

Kérdés: Köztisztviselőnk jogviszonya öregségi nyugdíjra való jogosultsága miatt felmentéssel megszűnik. A két hónap felmentési idejére is megilleti őt a szabadság?
Részlet a válaszából: […] ...köztisztviselőnek a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. Ezen túlmenően szabadság jára) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,b) a szülési szabadság,c)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Polgármester szabadsága

Kérdés: Önkormányzatunk polgármestere a 2020. évi szabadságát teljes egészében nem vette ki. 2021. március 31-ig sem élt a szabadság kivételével. Hogyan kell kezelni, nyilvántartani a továbbiakban?
Részlet a válaszából: […] ...főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő--testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Rendvédelmi alkalmazott pótszabadsága

Kérdés: A 2021. május 14-től hatályos 2021. évi XXXI. törvény kiegészítette a 2015. évi XLII. törvény rendvédelmi alkalmazottak szabadságára vonatkozó 289/P. §-át egy (14) bekezdéssel, amely a következőt rendeli el: "Az a rendvédelmi alkalmazott, aki vezetői pótszabadságra és a (7) és (8) bekezdés szerinti pótszabadságra nem jogosult, az ötvenedik életévének betöltésétől évente három munkanap pótszabadságot is igénybe vehet." A 2021. évre járó szabadságnapok esetében a törvényben meghatározott 3, vagy az időarányos 2 nap pótszabadság jár a feltételnek megfelelő dolgozónak?
Részlet a válaszából: […] ...figyelembe véve - véleményünk szerint - úgy kell eljárni, hogy ha a jogosultsága valakinek a 2021. év tekintetében fennáll erre a pótszabadságra, akkor a rendelkezés hatálybalépéséhez vagy a jogosultsági feltételek év közbeni keletkezésének időpontjához nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Szakmai főtanácsadó pótszabadsága

Kérdés: Önkormányzatnál alkalmazott (nem vezető) szakmai főtanácsadónak mennyi pótszabadság jár?
Részlet a válaszából: […]

Az alapszabadságon felül az önkormányzati főtanácsadó és az önkormányzati tanácsadó évente hét nap pótszabadságra jogosult.

(Kéziratzárás: 2021. 02. 24.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Pótszabadság a közszférában

Kérdés: A veszélyhelyzet ideje alatt több dolgozónk home office-ban dolgozott heteken keresztül. Azoknak a dolgozóknak, akik továbbra is a munkahelyükön végezték munkájukat - költségvetési fedezet hiányában -, jutalomként differenciáltan "pótszabadságot" szeretnénk adni. Van ennek valamilyen jogi akadálya?
Részlet a válaszából: […] ...szerint költségvetési szerv nem adhat a közalkalmazottak, közszolgálati tisztviselők részére pótszabadságot a törvényi mértéket meghaladóan. Ugyanakkor az már munkáltatói mérlegelés körébe tartozik, ha a munkáltató az adott napot igazolt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Szakképzés rendszerének átalakítása

Kérdés: Hogyan változik 2020-tól a szakképzési rendszer?
Részlet a válaszából: […] ...időtartamára havonként járó többletjuttatásra jogosult.A szakképző intézmény alkalmazottjának minden naptári évben évi húsz munkanap pótszabadság jár, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltatói jogkör gyakorlója az oktatói tevékenységgel összefüggő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Egy dolgozó által két munkakör ellátása

Kérdés: Egy kolléga két munkakörben dolgozik: részben pedagógus, részben laboráns, de összesen heti 40 óra a munkaideje, tehát teljes munkaidős munkavállaló. Pedagógusként 21 nap alap- és 25 nap pótszabadsággal rendelkezik, laboránsként viszont ennél jóval kevesebbel a besorolása szerint. Hogyan kell esetében megállapítani a szabadságot?
Részlet a válaszából: […] Egy munkáltatónál egy személynek csak egy munkaviszonya állhat fenn. Tehát nem jogszerű az a megoldás, ha két munkaviszonyt/közalkalmazotti jogviszonyt létesítettek ugyanazzal a személlyel, egyet pedagógus, egyet pedig laboráns munkakörre. Ebben az esetben egy teljes munkaidős...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Téves besorolás javítása esetén a szabadság megállapítása

Kérdés: A Kjt. 57. §-ának (1) bekezdése alapján a közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Amennyiben a közalkalmazott fizetési fokozata tévesen került megállapításra, és az a tévedés feltárását követően javításra került, hogyan kell eljárni a szabadság járandóság tekintetében?
Részlet a válaszából: […] A fizetési fokozat téves megállapítása történhet a közalkalmazott javára vagy hátrányára, ennek megfelelően a szabadság tekintetében is két lehetőség állhat fenn:- a közalkalmazott több szabadságban részesült (a téves besorolás javításának évére nézve, illetve adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Vezetőt helyettesítő közszolgálati tisztviselő szabadsága

Kérdés: Ha a közszolgálati tisztviselő - tartósan, több mint 1 éve - helyettesítőként lát el osztályvezetői feladatokat, jár-e neki a 11 nap vezetői pótszabadság?
Részlet a válaszából: […] ...határozott időre is adható. A?Kttv. alapján a vezetői munkakört betöltő közszolgálati tisztviselőt a besorolás szintje szerint járó pótszabadság helyett vezetői pótszabadság illeti meg, melynek mértéke osztályvezető esetében 11 nap.Amennyiben tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Polgármester ki nem adott szabadságának kezelése a jogviszony megszűnése esetén

Kérdés: Leköszönő polgármesterünk több mint 20 évig volt folyamatosan polgármester. A ki nem vett szabadságát hány évre visszamenőleg kell kifizetni, milyen összegben és milyen módon?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony.A hatályos szabályok szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.
1
2
3
6