Polgármester költségátalánya utáni levonások


Helyi önkormányzat alpolgármestere jogszabályban meghatározott mértékű költségátalányt kap havi rendszerességgel. Milyen levonás terheli a költségátalányt abban az esetben, ha az alpolgármesternek főállású munkaviszonya is van (különös tekintettel az egészségbiztosítási járulék pénzbeli és természetbeni megoszlására)?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2010. augusztus 10-én (134. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2720

[…] származó, összevonandó jövedelem [Szja-tv. 24. § (1)-(2) bek.], vele szemben tételes költségelszámolásról nyilatkozhat a magánszemély. Az Szja-tv. 25. § (1) bekezdés szerint a nem önálló tevékenységből származó bevétel egésze jövedelem, kivéve a nem önálló tevékenységre tekintettel költségtérítés címén kapott bevételt, melyből levonható - legfeljebb a költségtérítés címén kapott bevétel mértékéig - a 3. számú melléklet rendelkezései szerint elismert költség. Ha a biztosított legalább […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.