Polgármesteri költségátalány megállapítása

Kérdés: A polgármestert a Pttv. 3. § (2) bekezdése szerinti illetmény és a Ktv. 48. §-a szerinti nyelvpótlék, továbbá a 18. § (2) bekezdése szerinti költségátalány illeti meg. A költségátalány kiszámolásakor beleszámítjuk-e a nyelvpótlékot?
Részlet a válaszából: […] ...nyelvpótlék illetménypótlék, mely a teljes illetményheztartozó elem, míg a költségátalány a polgármesteri tisztség ellátásávalösszefüggő költségek megtérítésére szolgál. A kettő teljesen külön válikegymástól. A Pttv. 18. § (2)-(3) bekezdés szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.
Kapcsolódó címkék:    

Polgármesteri költségátalány bevételével szemben alkalmazható költséglevonás

Kérdés: Helyi önkormányzat alpolgármestere a Pttv. 4. § (2) bekezdése alapján tiszteletdíjat, illetve a 18. § (2) bekezdése szerint költségátalányt kap havi rendszerességgel. Milyen adózási szabályokat kell alkalmazni a tiszteletdíj és a költségátalány kifizetése esetén? (Van-e lehetőség a 10% igazolás nélkül elszámolható költséghányad alkalmazására mindkét kifizetés esetén?)
Részlet a válaszából: […] ...minősüla nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyra tekintettel szerzettköltségtérítés, így a polgármesteri költségátalány is.Az Szja-tv. 24. § (2) bekezdés és a 25. § (1) bekezdésszerint a nem önálló tevékenységből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármesteri költségátalánnyal szemben elszámolható költségek

Kérdés: Újonnan megválasztott főállású polgármester a Pttv. 18. § (1) bekezdés szerinti költségtérítést választja. 1. Melyek lehetnek azok a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő költségek, amelyek ily módon megtéríthetőek? 2. Létezik-e arra vonatkozó szabályozás, amely a kifizetés ütemezésére tartalmaz előírást? (Havi, negyedéves.) 3. Milyen bizonylatokkal szükséges alátámasztani a polgármesteri hivatalban az elszámolt kifizetést? 4. Kinél kell őrizni a költségek eredeti bizonylatait, és ki jogosult ellenőrizni azokat?
Részlet a válaszából: […] ...az országgyűlési, a helyiönkormányzati képviselői tevékenységgel összefüggésben megszerzett bevételesetén, valamint a polgármester költségátalánya esetén az adott tisztséggelösszefüggő feladat ellátása érdekében felmerült, a magánszemély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 11.

Polgármester költségátalánya utáni levonások

Kérdés: Helyi önkormányzat alpolgármestere jogszabályban meghatározott mértékű költségátalányt kap havi rendszerességgel. Milyen levonás terheli a költségátalányt abban az esetben, ha az alpolgármesternek főállású munkaviszonya is van (különös tekintettel az egészségbiztosítási járulék pénzbeli és természetbeni megoszlására)?
Részlet a válaszából: […] ...szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 33/A. § (2) bekezdés a)pontjára, illetve a 103. § (2) bekezdésére. A költségátalány nem önálló tevékenységből származó,összevonandó jövedelem [Szja-tv. 24. § (1)-(2) bek.], vele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.
Kapcsolódó címkék:  

Pedagógus-szakirodalom vásárlási támogatásának elszámolása

Kérdés: Pedagógusszakkönyv-vásárlás ügyében kérnék segítséget. Idén a pedagógus-szakirodalom kikerült az adómentes juttatások köréből (4000 Ft/fő/év), viszont költség elszámolása lehetséges. Emiatt a számfejtésnél a 100% költség beállításával a teljes összeg adó- és járulékmentesnek minősül, nettó 4000 Ft kerül kifizetésre. (Ha nem számolunk el költséget, akkor a bruttó 4000 Ft-ból 2456 Ft-ot kap a pedagógus, a munkáltatónak pedig 1080 Ft járulékfizetési kötelezettsége keletkezik.) A MÁK szerint a költségelszámolás a járható út, mégpedig a dolgozó nevére kiállított számla segítségével, melyet a dolgozó köteles 5 évig megőrizni. A munkáltató felé nem köteles elszámolni a számlával. Kérdésem a következő: Ha 100%-ot számolunk el költségként, igaz-e, hogy a későbbiekben a pedagógus nem választhatja a megbízási díjak kifizetésénél a 10%-os költségelszámolást? Vagy két különböző dologról van szó? Tehát önálló tevékenységből származó bevételnek vagy nem önálló tevékenységből származó bevételnek számít a pedagógus-szakirodalomra kifizetett összeg?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatban kapja, ezért a18. § alapján nem kizárt, hogy megbízási díjaival, egyéb önálló tevékenységévelkapcsolatban 10%-os költségátalányt érvényesítsen. Az Szja-tv. 47. § (3)bekezdése szerint, ha a magánszemély adóévben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármesteri költségátalánnyal szemben történő tételes költségelszámolás

Kérdés: Társadalmi megbízatású polgármester költségtérítésénél az elszámolható költségszázalék mekkora lehet, akár 100% is? Milyen költségek számolhatók el? Mik az útiköltség-elszámoláshoz az útnyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályok? Havonként változhat az elszámolni kívánt költség százaléka?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 25. § (1) bekezdés szerint a nem önállótevékenységből származó bevétel egésze jövedelem, kivéve a nem önállótevékenységre tekintettel költségtérítés címén kapott bevételt, melybőllevonható - legfeljebb a költségtérítés címén kapott bevétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Polgármesteri költségátalánnyal szemben elszámolható költségek

Kérdés: 2010. január 1-jétől a polgármesteri költségátalány az összevont adóalapba tartozó juttatás, amennyiben nem számolnak el számlával vele szemben. Mik számolhatók el polgármester esetén? Hogyan kell ezt szabályozni?
Részlet a válaszából: […] ...megtérítését kéri, ekkor minden ilyenköltségről a hivatal nevére szóló számlával elszámol, b) az a) pontban foglaltak helyett költségátalányra tartigényt, amellyel - mint nem önálló tevékenységből származó bevétellel szemben -nyilatkozhat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármesteri tisztség ellátásával összefüggésben felmerült költségek megtérítése

Kérdés: 2010. január 1-jétől a polgármester a részére kifizetett költségtérítés (költségátalány) felhasználását milyen bizonylatokkal igazolhatja? Lehet-e a bizonylatok között például ruházatról szóló számla? Elszámolható-e útnyilvántartás mellett utazási költség? Ezenkívül mi számolható el még? Amennyiben költségátalányt kap, kiküldetési rendelvény alapján lehet-e külön költségtérítést is fizetni részére?
Részlet a válaszából: […] ...összefüggésben keletkezett kiadásait milyen formában térítse megaz önkormányzat, az általa megelőlegezett, számlával igazolt módon vagyköltségátalány formájában.Első esetben a hivatal nevére szóló számla szükséges.Amennyiben a polgármester ezt a lehetőséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

Polgármesteri költségátalány

Kérdés: A polgármesteri költségátalány elszámolásával kapcsolatban az Szja-tv. 73. §-ában foglalt 2009-es előírás 2010. január 1-jétől hatályát vesztette. A 2010. évi Szja-tv. 3. sz. mell. 25. pontja említést tesz a polgármesterek által elszámolható költségekről. Kell-e bizonylattal igazolni a költségeket, és terheli-e valamilyen levonás? Mennyi a költségátalány összeghatára?
Részlet a válaszából: […] ...meg kell téríteni. Apolgármestert választása szerint ehelyett (tehát a költségek bizonylatellenében történő elszámolása helyett) költségátalány illeti meg. Aköltségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármesterilletménye,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 27.
Kapcsolódó címkék:    

Polgármesterek költségátalányának személyijövedelemadó-vonzata

Kérdés: Polgármester részére az 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése szerint fizetett költségátalány után 2010. január 1-jét követően milyen adózási és járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A polgármestertválasztása szerint - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - költségátalányilleti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - apolgármester illetménye,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.
Kapcsolódó címkék:    
1
2