Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

19 találat a megadott költségátalány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Polgármesteri költségátalány bevételével szemben alkalmazható költséglevonás

Kérdés: Helyi önkormányzat alpolgármestere a Pttv. 4. § (2) bekezdése alapján tiszteletdíjat, illetve a 18. § (2) bekezdése szerint költségátalányt kap havi rendszerességgel. Milyen adózási szabályokat kell alkalmazni a tiszteletdíj és a költségátalány kifizetése esetén? (Van-e lehetőség a 10% igazolás nélkül elszámolható költséghányad alkalmazására mindkét kifizetés esetén?)
Részlet a válaszból: […]Szja-tv. 24. § (2) bekezdés és a 25. § (1) bekezdés szerint a nem önálló tevékenységből származó jövedelmet az e tevékenységből származó bevételből a 25-27. § rendelkezései szerint - figyelemmel az átmeneti rendelkezésekre is - kell kiszámítani. Ennek megfelelően a nem önálló tevékenységből származó bevétel egésze jövedelem, kivéve a nem önálló tevékenységre tekintettel költségtérítés címén kapott bevételt, melyből levonható - legfeljebb a költségtérítés címén kapott bevétel mértékéig - a 3. számú melléklet rendelkezései szerint elismert költség. A 10% költséghányad tehát sem a tiszteletdíjra, sem a költségátalányra nem alkalmazható, mivel annak választására az Szja-tv. csak az önálló tevékenység (pl. helyi önkormányzati képviselői tevékenység) kapcsán ad lehetőséget. Az adóelőleg levonásakor a magánszemély nyilatkozhat arról, hogy a költségátalánnyal szemben hány százalék költséget kíván elszámolni. A költségek elszámolása az előző bekezdés szerint történhet, tehát a magánszemélynek gyűjtenie kell év közben a bizonylatokat, és az év végi adóbevallásnál a nyilatkozata szerinti költséget kell tudnia igazolni, ellenkező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2827
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Polgármesteri költségátalány megállapítása

Kérdés: A polgármestert a Pttv. 3. § (2) bekezdése szerinti illetmény és a Ktv. 48. §-a szerinti nyelvpótlék, továbbá a 18. § (2) bekezdése szerinti költségátalány illeti meg. A költségátalány kiszámolásakor beleszámítjuk-e a nyelvpótlékot?
Részlet a válaszból: […]költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány minimális összege illeti meg. A költségátalánnyal mint nem önálló tevékenység bevételével szemben a polgármester nyilatkozhat költség levonásáról. Ebben az esetben a polgármesternél jövedelemnek a nyilatkozata szerinti költséggel csökkentett összeg fog minősülni. A polgármesteri költségátalánnyal mint nem önálló tevékenység bevételével szemben az Szja-tv. 3. számú melléklet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2826
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Polgármesteri költségátalánnyal szemben elszámolható költségek

Kérdés: Újonnan megválasztott főállású polgármester a Pttv. 18. § (1) bekezdés szerinti költségtérítést választja. 1. Melyek lehetnek azok a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő költségek, amelyek ily módon megtéríthetőek? 2. Létezik-e arra vonatkozó szabályozás, amely a kifizetés ütemezésére tartalmaz előírást? (Havi, negyedéves.) 3. Milyen bizonylatokkal szükséges alátámasztani a polgármesteri hivatalban az elszámolt kifizetést? 4. Kinél kell őrizni a költségek eredeti bizonylatait, és ki jogosult ellenőrizni azokat?
Részlet a válaszból: […]Szja-tv. 3. számú melléklet III/2. pontja alapján számolható el. Amennyiben a polgármester az adóelőleg levonásánál a költségátalánnyal szemben költség levonásáról nyilatkozik, úgy elszámolható a költségátalánnyal mint bevétellel szemben például a szükséges és indokolt mennyiségű irodaszer, szakkönyv költsége, egy szakmai lap előfizetési díja, egy diktafon vagy laptop átalány-értékcsökkenése. Nem számolható el azonban például a fodrász, kozmetikus költsége, a ruházkodásra fordított költség. Szintén elszámolható a hivatali célú saját gépjármű használatának költsége az Szja-tv. által megengedett módon (üzemanyag költsége az APEH-üzemanyagárral és a jogszabály szerinti fogyasztási normával számolva, valamint 9 Ft/km fenntartási költség), útnyilvántartás vezetése mellett. Ebben az esetben a magánszemélynél cégautóadó-fizetési kötelezettség is keletkezik. 2. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) 1. § (1) bekezdés alapján a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. Ebből következően véleményünk szerint a munkabér (illetmény) kifizetésének szabályai irányadók a polgármesteri tisztséggel összefüggő költségek megtérítésére is. Tehát az illetményhez kapcsolódó költségtérítésre is alkalmazni kell a szabályt, miszerint az illetményt - ha közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik - havonta egy ízben, utólag kell elszámolni és kifizetni. 3. A költségátalánnyal mint bevétellel szemben a költségek levonása a polgármester[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2814

4. találat: Polgármester költségátalánya utáni levonások

Kérdés: Helyi önkormányzat alpolgármestere jogszabályban meghatározott mértékű költségátalányt kap havi rendszerességgel. Milyen levonás terheli a költségátalányt abban az esetben, ha az alpolgármesternek főállású munkaviszonya is van (különös tekintettel az egészségbiztosítási járulék pénzbeli és természetbeni megoszlására)?
Részlet a válaszból: […]származó, összevonandó jövedelem [Szja-tv. 24. § (1)-(2) bek.], vele szemben tételes költségelszámolásról nyilatkozhat a magánszemély. Az Szja-tv. 25. § (1) bekezdés szerint a nem önálló tevékenységből származó bevétel egésze jövedelem, kivéve a nem önálló tevékenységre tekintettel költségtérítés címén kapott bevételt, melyből levonható - legfeljebb a költségtérítés címén kapott bevétel mértékéig - a 3. számú melléklet rendelkezései szerint elismert költség. Ha a biztosított legalább[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2720
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Pedagógus-szakirodalom vásárlási támogatásának elszámolása

Kérdés: Pedagógusszakkönyv-vásárlás ügyében kérnék segítséget. Idén a pedagógus-szakirodalom kikerült az adómentes juttatások köréből (4000 Ft/fő/év), viszont költség elszámolása lehetséges. Emiatt a számfejtésnél a 100% költség beállításával a teljes összeg adó- és járulékmentesnek minősül, nettó 4000 Ft kerül kifizetésre. (Ha nem számolunk el költséget, akkor a bruttó 4000 Ft-ból 2456 Ft-ot kap a pedagógus, a munkáltatónak pedig 1080 Ft járulékfizetési kötelezettsége keletkezik.) A MÁK szerint a költségelszámolás a járható út, mégpedig a dolgozó nevére kiállított számla segítségével, melyet a dolgozó köteles 5 évig megőrizni. A munkáltató felé nem köteles elszámolni a számlával. Kérdésem a következő: Ha 100%-ot számolunk el költségként, igaz-e, hogy a későbbiekben a pedagógus nem választhatja a megbízási díjak kifizetésénél a 10%-os költségelszámolást? Vagy két különböző dologról van szó? Tehát önálló tevékenységből származó bevételnek vagy nem önálló tevékenységből származó bevételnek számít a pedagógus-szakirodalomra kifizetett összeg?
Részlet a válaszból: […]valóban a dolgozónak kell megőrizni az elévülési időn belül. Az elévülési idő a bevallás benyújtására előírt határidőt követő 5. év vége, vagyis a számfejtéstől számított 6 év. Az Szja-tv. 18. §-a szerint a 10%-os költséghányad alkalmazása esetén a magánszemély az adott adóévben önálló tevékenységből származó bevételeinek egyikére sem, valamint az önálló tevékenységre tekintettel kapott költségtérítésre sem alkalmazhatja a tételes költségelszámolást. A pedagógus a szakirodalom-vásárlási támogatást a nem önálló munkaviszonyból származó tevékenységével kapcsolatban kapja, ezért a 18. § alapján nem kizárt, hogy megbízási díjaival, egyéb önálló tevékenységével kapcsolatban 10%-os költségátalányt érvényesítsen. Az Szja-tv. 47. § (3) bekezdése szerint, ha a magánszemély adóévben megszerzett bármely költségtérítés és/vagy önálló tevékenységéből származó bevétele esetében az adóelőleg megállapítása tételes igazolással elszámolható költséglevonással történt, akkor egyetlen, az adóévben megszerzett bevételéből sem határozhatja meg 10% költséghányad levonásával az adó-, adóelőleg-alapot. Az adóhatóság szakvéleménye és a 0953-as[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2696
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Polgármesteri költségátalánnyal szemben történő tételes költségelszámolás

Kérdés: Társadalmi megbízatású polgármester költségtérítésénél az elszámolható költségszázalék mekkora lehet, akár 100% is? Milyen költségek számolhatók el? Mik az útiköltség-elszámoláshoz az útnyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályok? Havonként változhat az elszámolni kívánt költség százaléka?
Részlet a válaszból: […]polgármesteri költségátalánnyal mint nem önálló tevékenység bevételével szemben az Szja-tv. 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek rész 25. pontjában költségként elszámolható kiadások számolhatók el, így az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült, a magánszemély nevére kiállított bizonylattal igazolt kiadás, valamint az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök átalány-értékcsökkenése. Minden egyes felmerült költség esetén egyenként kell elbírálni, hogy az az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében merült-e fel. Elszámolható például az irodaszer, szakkönyv, szakmai lap, szakmai képzés költsége, az Szja-tv. 3. számú melléklet III/2. pont szerint a tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök (pl. egy diktafon) átalány-értékcsökkenése. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2663

7. találat: Polgármesteri tisztség ellátásával összefüggésben felmerült költségek megtérítése

Kérdés: 2010. január 1-jétől a polgármester a részére kifizetett költségtérítés (költségátalány) felhasználását milyen bizonylatokkal igazolhatja? Lehet-e a bizonylatok között például ruházatról szóló számla? Elszámolható-e útnyilvántartás mellett utazási költség? Ezenkívül mi számolható el még? Amennyiben költségátalányt kap, kiküldetési rendelvény alapján lehet-e külön költségtérítést is fizetni részére?
Részlet a válaszból: […]tevékenységből származó bevételével szemben az Szja-tv. 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek rész 25. pontjában költségként elszámolható kiadások számolhatók el, így az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült, a magánszemély nevére kiállított bizonylattal igazolt kiadás, valamint az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök átalány-értékcsökkenése. Hogy mely költség számolható el a költségátalánnyal szemben, egyedileg kell megvizsgálni az összes körülmény ismeretében. Véleményem szerint nem tekinthető a tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült költségnek a ruházattal kapcsolatos költség. Elszámolhatja viszont a polgármester a költségátalánnyal szemben például a tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében beszerzett irodaszer, szakkönyv, szakmai lap, szakmai képzés költségét, az Szja-tv. 3. számú melléklet III/2. pont szerint a tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök (pl. egy diktafon) átalány-értékcsökkenését. Ha a polgármester az adóelőleg levonásánál költség levonásáról nyilatkozik, útnyilvántartás vezetése mellett elszámolhatja - a költségátalányból származó bevételével szemben - a hivatali célú saját gépjárműhasználat költségét az Szja-tv. által megengedett módon, azaz egyrészt az üzemanyagot, az APEH-üzemanyagárral (vagy a számla szerinti árral)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2650

8. találat: Polgármesteri költségátalánnyal szemben elszámolható költségek

Kérdés: 2010. január 1-jétől a polgármesteri költségátalány az összevont adóalapba tartozó juttatás, amennyiben nem számolnak el számlával vele szemben. Mik számolhatók el polgármester esetén? Hogyan kell ezt szabályozni?
Részlet a válaszból: […]esetben a magánszemélynek kell gyűjtenie év közben a bizonylatokat, és az év végi adóbevallásánál a nyilatkozata szerinti költséget kell tudnia felmutatni. A költségátalánnyal szemben tehát nem kell a hivatal nevére szóló számlával elszámolni, az mindenképpen nem önálló tevékenységből származó, összevonandó jövedelem [Szja-tv. 24. § (1)-(2) bek.], legfeljebb tételes költségelszámolásra nyilatkozhat vele szemben a magánszemély. Az Szja-tv. 25. § (1) bekezdés szerint a nem önálló tevékenységből származó bevétel egésze jövedelem, kivéve a nem önálló tevékenységre tekintettel költségtérítés címén kapott bevételt, melyből levonható - legfeljebb a költségtérítés címén kapott bevétel mértékéig - a 3. számú melléklet rendelkezései szerint elismert költség. A polgármesteri költségátalánnyal mint nem önálló tevékenység bevételével szemben az Szja-tv. 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek rész 25. pontjában költségként elszámolható kiadások számolhatók el, így az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült, a magánszemély nevére kiállított bizonylattal igazolt kiadás, valamint az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2648
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Polgármesteri költségátalány

Kérdés: A polgármesteri költségátalány elszámolásával kapcsolatban az Szja-tv. 73. §-ában foglalt 2009-es előírás 2010. január 1-jétől hatályát vesztette. A 2010. évi Szja-tv. 3. sz. mell. 25. pontja említést tesz a polgármesterek által elszámolható költségekről. Kell-e bizonylattal igazolni a költségeket, és terheli-e valamilyen levonás? Mennyi a költségátalány összeghatára?
Részlet a válaszból: […]polgármesteri költségátalányból) levonható - legfeljebb a költségtérítés címén kapott bevétel mértékéig - az Szja-tv. 3. számú melléklet I/25. pontja szerint elismert költség, azaz a tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült, a magánszemély nevére kiállított bizonylattal igazolt kiadás, valamint az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök átalány-értékcsökkenése. Az adóelőleg levonásakor a magánszemély nyilatkozhat arról, hogy a költségátalánnyal szemben hány százalék költséget kíván elszámolni. E költségelszámolás nem tévesztendő össze azzal, amikor eleve nem a költségátalányt választja a polgármester, hanem a Pttv. alapján a tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, a hivatal nevére szóló számlával igazolt, szükséges költségei megtérítését kéri. A költségátalányból származó bevétellel szemben történő költségelszámolás esetén a magánszemélynek gyűjtenie kell év közben a bizonylatokat (saját nevére), és az év végi adóbevallásnál a nyilatkozata szerinti költséget kell tudnia felmutatni (ha nem tud annyit, és a különbözet meghaladja az 5%-ot, a különbözet után 39% bírság megfizetésére köteles). A költségátalányként kapott bevételből a magánszemély által nem igazolt rész nem önálló tevékenységből származó jövedelemként teljes mértékben adóköteles, a járulékfizetési kötelezettség is ennek megfelelően alakul. A 10% igazolás nélkül elszámolható költséghányad alkalmazására nincsen lehetőség a költségátalánynál (nem önálló tevékenységről, annak bevételéről van szó). Amennyiben a polgármester az adóelőleg levonásánál nem nyilatkozik költség levonásáról, a költségátalány[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2628
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Polgármesterek költségátalányának személyijövedelemadó-vonzata

Kérdés: Polgármester részére az 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése szerint fizetett költségátalány után 2010. január 1-jét követően milyen adózási és járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]költségei megtérítését, vagy a költségátalányt. A polgármesterek jogviszonyból származó bevétele az Szja-tv. 24. § (1)-(2) bekezdés alapján nem önálló tevékenységből származó bevétel, akárcsak az azzal összefüggő költségtérítés. Az Szja-tv. 25. § (1) bekezdés szerint a nem önálló tevékenységből származó bevétel egésze jövedelem, kivéve a nem önálló tevékenységre tekintettel költségtérítés címén kapott bevételt, melyből levonható - legfeljebb a költségtérítés címén kapott bevétel mértékéig - a 3. számú melléklet rendelkezései szerint elismert költség. A polgármesteri költségátalánnyal mint nem önálló tevékenység bevételével szemben az Szja-tv. 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek rész 25. pontjában költségként elszámolható kiadások számolhatók el, így az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült, a magánszemély nevére kiállított bizonylattal igazolt kiadás, valamint az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök átalány-értékcsökkenése. Az adóelőleg levonásakor a magánszemély nyilatkozhat arról, hogy a költségátalánnyal szemben hány százalék költséget kíván elszámolni. A magánszemélynek gyűjtenie kell év közben a bizonylatokat, és az év végi adóbevallásnál a nyilatkozata szerinti költséget kell tudnia felmutatni. A költségátalányként kapott bevételből a magánszemély által nem igazolt rész nem önálló tevékenységből származó jövedelemként teljes mértékben adóköteles, a járulékfizetési kötelezettség is ennek megfelelően alakul. Ha a magánszemély az adóelőleg megállapításához tett nyilatkozatában tételes igazolással elszámolható költség levonását kérte, és a nyilatkozat alapján levont költség meghaladja az összevont adóalap megállapításánál az adóbevallásban elszámolt igazolt költséget, akkor a különbözet 39 százalékát a magánszemély bírságként az adóévre vonatkozó bevallásában feltünteti, és a bírságot megfizeti, feltéve hogy a különbözet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2610
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 19 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést