Főállású polgármester költségtérítése

Kérdés: Főállású polgármester a képviselő-testület döntése értelmében havonta megállapított költségtérítésre jogosult. A költségtérítés összegét a polgármester felveheti 3 évre előre egy összegben, ha a képviselő-testület dönt róla? Ha igen, milyen adózási, fizetési kötelezettség keletkezik?
Részlet a válaszából: […] ...képviselői és a nemzetiségi szószólói tevékenységgel összefüggésben megszerzett bevétel esetén, valamint a polgármester költségátalánya esetén az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült, a magánszemély nevére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:    

Polgármester költségtérítése

Kérdés: A polgármester illetménye összevonható-e a költségtérítéssel? Ha igen, ebben az esetben a költségtérítésről el kell-e számolnia a polgármesternek? Amennyiben nem, törvénysértést követ el a polgármester?
Részlet a válaszából: […] ...szerint elismert költség.Az Szja-tv. 3. sz. mellékletének I.25. pontja szerint jellemzően előforduló költségnek minősül a polgármester költségátalánya esetén az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült, a magánszemély nevére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármesteri költségtérítés

Kérdés: Önkormányzatunknál a polgármester költségtérítési átalányban részesül. Milyen költségeket számolhat el? Kedvezőbb lenne-e, ha tételes költségtérítést kapna?
Részlet a válaszából: […] ...összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A (2) bekezdés szerint a polgármester költségátalányt is választhat. A polgármestert tehát választási szabadság illeti meg abban a kérdésben, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 11.
Kapcsolódó címkék:  

Alpolgármester költségátalánya utáni járulékfizetési kötelezettség 8 órás főállás mellett

Kérdés: Alpolgármesterünk fix összegben megállapított havi költségtérítést kap. Milyen járulékfizetési kötelezettsége van ez után? 8 órás főállása van más munkáltatónál. Szerinte pénzbeni egészségügyi járulék nem vonható tőle, a központi számfejtési program azonban automatikusan vonja. Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy az alpolgármesteri költségtérítés után melyik jogszabály alapján, milyen járulékot kell vonni!
Részlet a válaszából: […] ...alpolgármester költségátalánya a polgármesteri tisztségellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjárólszóló törvény (Pttv.) 10. és 18. §-a, valamint az Szja-tv. 24-25. §-a alapjánnem önálló tevékenységből származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 5.

Polgármesteri költségátalánnyal szemben elszámolható költségek

Kérdés: Újonnan megválasztott főállású polgármester a Pttv. 18. § (1) bekezdés szerinti költségtérítést választja. 1. Melyek lehetnek azok a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő költségek, amelyek ily módon megtéríthetőek? 2. Létezik-e arra vonatkozó szabályozás, amely a kifizetés ütemezésére tartalmaz előírást? (Havi, negyedéves.) 3. Milyen bizonylatokkal szükséges alátámasztani a polgármesteri hivatalban az elszámolt kifizetést? 4. Kinél kell őrizni a költségek eredeti bizonylatait, és ki jogosult ellenőrizni azokat?
Részlet a válaszából: […] ...az országgyűlési, a helyiönkormányzati képviselői tevékenységgel összefüggésben megszerzett bevételesetén, valamint a polgármester költségátalánya esetén az adott tisztséggelösszefüggő feladat ellátása érdekében felmerült, a magánszemély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 11.

Polgármester költségátalánya utáni levonások

Kérdés: Helyi önkormányzat alpolgármestere jogszabályban meghatározott mértékű költségátalányt kap havi rendszerességgel. Milyen levonás terheli a költségátalányt abban az esetben, ha az alpolgármesternek főállású munkaviszonya is van (különös tekintettel az egészségbiztosítási járulék pénzbeli és természetbeni megoszlására)?
Részlet a válaszából: […] ...szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 33/A. § (2) bekezdés a)pontjára, illetve a 103. § (2) bekezdésére. A költségátalány nem önálló tevékenységből származó,összevonandó jövedelem [Szja-tv. 24. § (1)–(2) bek.], vele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármesteri költségátalány

Kérdés: A polgármesteri költségátalány elszámolásával kapcsolatban az Szja-tv. 73. §-ában foglalt 2009-es előírás 2010. január 1-jétől hatályát vesztette. A 2010. évi Szja-tv. 3. sz. mell. 25. pontja említést tesz a polgármesterek által elszámolható költségekről. Kell-e bizonylattal igazolni a költségeket, és terheli-e valamilyen levonás? Mennyi a költségátalány összeghatára?
Részlet a válaszából: […] ...meg kell téríteni. Apolgármestert választása szerint ehelyett (tehát a költségek bizonylatellenében történő elszámolása helyett) költségátalány illeti meg. Aköltségátalány mértéke – a képviselő-testület döntése alapján – a polgármesterilletménye,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 27.
Kapcsolódó címkék:    

Polgármesterek költségátalányának személyijövedelemadó-vonzata

Kérdés: Polgármester részére az 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése szerint fizetett költségátalány után 2010. január 1-jét követően milyen adózási és járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A polgármestertválasztása szerint – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – költségátalányilleti meg. A költségátalány mértéke – a képviselő-testület döntése alapján – apolgármester illetménye,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.
Kapcsolódó címkék:    

Polgármester költségelszámolása

Kérdés: 2010-től a polgármester tételes költségelszámolást választhat. A számla a polgármester vagy önkormányzat nevére kell, hogy szóljon? Milyen számlák fogadhatók el? Az üzemanyagszámla mellé kell-e útnyilvántartást csatolni? Az elszámolt költséget havonta kell maximálni, vagy ha az egyik hónapban kevesebb költséget számol el, akkor a következő hónapban többet számolhat el? Az otthoni internetszámlája elfogadható-e költségként?
Részlet a válaszából: […] ...18.§-ában kerül meghatározásra, hogy a polgármester hogyan, milyen feltételekkelválaszthatja a költségelszámolást, illetve a költségátalányt. A polgármesternek a polgármesteri tisztség ellátásávalösszefüggésben, a képviselőnek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.
Kapcsolódó címkék:    

Polgármesternek fizetett költségátalányon felüli további költségtérítés személyi jövedelemadó szerinti megítélése

Kérdés: A képviselő-testület dönthet-e úgy, hogy a polgármester részére költségátalánya mellett egyéb más költségei teljes megtérítésére további költségtérítést juttat?
Részlet a válaszából: […] ...költségét meg kell téríteni. A (2)bekezdés szerint azonban a polgármestert, választása szerint – az előzőektőleltérően – költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke – aképviselő-testület döntése alapján – a polgármester illetménye,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.
Kapcsolódó címkék:  
1
2