Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Önköltségszámítás szabályozása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2011. február 1. (Költségvetési Levelek 142. szám, 2830. kérdés)

Olvasói kérdés Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmény vagyunk. A saját bevételek növelése érdekében 2009-től vállalkozási tevékenységként ajándékboltot és büfét üzemeltetünk, a városban elsőként, az alapító okiratnak megfelelően. A vállalkozási bevételeket és kiadásokat elkülönítetten számoljuk el, a közvetlen költségekkel nincs is probléma. Ha az önköltségszámításnál az általános költségeket is fel akarjuk osztani, már probléma adódik a számviteli törvény és az államháztartási törvény ellentmondása miatt: az igazgató és a gazdasági vezető bérét is adott százalékban ráosztom a vállalkozásra, akkor a teljesség elve teljesül. Viszont a vezetők bérét az önkormányzat adja támogatásként, s az Áht. szerint vállalkozási tevékenységhez nem használható fel. Ha a vállalkozás "termeli ki" a vezetők bérét, akkor azzal a támogatást csökkentik. Az igazgató egy személyben vezeti az intézményt, munkája kiterjed mind az alap-, mind a vállalkozási tevékenységre. Minden közalkalmazott kinevezési okmány szerinti bérét az engedélyezett létszámkeret erejéig teljes egészében önkormányzati támogatásból fedezi az intézmény. A fenntartó önkormányzaton belül sincs egyetértés az egyes irodák között, hogyan lehetne a támogatás éves összegének meghagyása mellett a költségek között a személyi juttatások egy részét elszámolni. Felmerült az a lehetőség, hogy a támogatás személyi előirányzatából ezen bérhányadot dologi kiadások előirányzatára csoportosítsuk át, ekkor a támogatás összege nem csökken, s teljesül a vállalkozási eredmény jogszabály szerinti elszámolása is. (A vállalkozási eredményt teljes egészében az alaptevékenységbe forgatjuk vissza.) Ha átcsoportosítjuk a személyi juttatásból a dologi kiadásokra tervezett összeget, amely a vezetők, könyvelők bérének bizonyos hányadát takarná, nem minősül-e bújtatottan a vállalkozási tevékenység támogatásának, hiszen pont azért történik az átcsoportosítás, hogy a személyi juttatások között elszámoljuk a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos személyi juttatásokat?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]azok felosztási módját, amelyek nem közvetlen kiadásként merülnek fel a vállalkozás során. Az ajándékbolt és büfé üzemeltetésénél, mint vállalkozási tevékenységnél, többek között ilyen általános költségek lehetnek a karbantartással kapcsolatos kiadások, a szállítással, gépkocsihasználattal kapcsolatos kiadások; ha a büfé termékeinek előállítása az önkormányzati intézmény konyháján történik, akkor a konyhai kiadások, az ajándékbolt és büfé épületének fenntartási kiadásai, felújítási, karbantartási kiadásai, energia-, távhő-, víz-, csatorna-, villanykiadások és az ezekkel kapcsolatos személyi jellegű kiadások is. Az általános költségek között kell megtervezni és kimutatni a központi irányítás költségeit, amelyek magukban foglalják a gazdasági, pénzügyi terület kiadásait, a vezetés, irányítás kiadásait, a műszaki szolgáltatás kiadásait, és az ezekhez kapcsolódó személyi jellegű kiadásokat is. Amennyiben a gazdasági részleg és irányítási részleg személyi jellegű kiadásait számolják a vállalkozási tevékenység önköltségénél, akkor az erre számított kiadásokat nem az önkormányzati támogatásból, hanem a vállalkozási tevékenység bevételéből kell fedezni, tehát ez a támogatás[…]

Figyelmébe ajánljuk

Mikor kell vagy mikor célszerű tényleges önköltséget számolni? Mivel a különböző termények érési ideje különböző, így adott termék önköltsége különböző időpontokban lehetne megállapítható. Meg kell-e állapítani év közben többször is a tényleges önköltséget...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzati közművelődési intézmény alap- és más (nem vállalkozási) szolgáltatásainak díjmegállapításához kell-e önköltségszámítást végezni akkor, amikor az így megállapított díj olyan magas, hogy azt a látogatók nem tudják megfizetni? Van-e valamilyen...

Tovább a teljes cikkhez

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 146. § (4) bekezdés f) pontja szerint a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni - ha külön jogszabály másként nem rendelkezik - a...

Tovább a teljes cikkhez

Intézményünkben gyógyszertár is működik, melyben rendszeres a magisztrális termékek előállítása (pl. szemcsepp, kenőcsök, kanalas orvosságok stb.). A belső ellenőrzés kifogásolta, hogy az Szt-vhr. szerint nem készült el az önköltségszámításra vonatkozó belső...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére