Szakleltár


Szakleltárak vagy szakmai leltárak készítésének kötelezettségéről, az érintettek köréről, használandó nyomtatványokról szeretnénk tájékoztatót kapni.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2011. december 13-án (157. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3059

[…] olyan tételes kimutatás, amely az eszközök és források a valóságban is meglévő állományát egy meghatározott időpontban, mennyiségben és értékben is tartalmazza. A kiegészítő leltárnál leltárba kell foglalni a leltározás eredményeként megállapított, munkahelyen használatban lévő, és csak mennyiségben nyilvántartott kis értékű tárgyi eszközök, kis értékű szellemi termékek és kis értékű vagyoni értékű jogok állományát. A szakmai eszközöket is ezek figyelembevételével kell szakleltárba venni. Ha a szakleltárak készítése mennyiségi felvétellel történik, a leltárfelvételkor nyilvántartással való összehasonlítással történik a tényleges mennyiség megállapítása, illetve a felvételkor a mennyiségi nyilvántartásoktól függetlenül kerül megállapításra a tényleges mennyiség, és utólag kerül összehasonlításra. Az Szt. szerint olyan leltárt kell készíteni, amely tételesen és ellenőrizhető módon tartalmazza a költségvetési szerv könyvviteli mérlegének fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. A könyvviteli mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat minden évben leltározni kell. A könyvviteli mérlegben, értékben nem szereplő, de használt vagy használatban lévő tárgyi eszközöknél, készleteknél, kis értékű immateriális javaknál a költségvetési szerv saját döntése alapján végzi a leltározást az Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatában meghatározott módon. A könyvviteli mérlegben nem szereplő használt és használatban lévő kis értékű eszközöket a tulajdon védelme érdekében minden esetben mennyiségi felvétellel kell leltározni. A szakleltárakra vonatkozóan is ezeket az Szt.-ben és az Áhsz.-ben leírtak szerint kell alkalmazni, illetve a költségvetési szerv saját szabályzatában meghatározott módon végezni. Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az államháztartás szervezete az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a fizikai leltározást elegendő kétévenként végrehajtani önkormányzati rendelet szabályozása alapján. Ha […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.