Polgármester költségelszámolása


2010-től a polgármester tételes költségelszámolást választhat. A számla a polgármester vagy önkormányzat nevére kell, hogy szóljon? Milyen számlák fogadhatók el? Az üzemanyagszámla mellé kell-e útnyilvántartást csatolni? Az elszámolt költséget havonta kell maximálni, vagy ha az egyik hónapban kevesebb költséget számol el, akkor a következő hónapban többet számolhat el? Az otthoni internetszámlája elfogadható-e költségként?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2010. április 6-án (128. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2614

[…] költségátalány mértéke a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg, amelyről a képviselő-testületnek kell döntenie. Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg. A költségátalány esetében idáig nem volt kötelező a számlával történő igazolás. 2010. január 1-jétől a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet I. 25. pontja szigorítást hozott - többek között - az önkormányzati képviselők és a polgármester költségátalányával kapcsolatban, amely a jellemzően előforduló költségek között szerepel. Ilyen költség az európai parlamenti, az országgyűlési, a helyi önkormányzati képviselői tevékenységgel összefüggésben megszerzett bevétel, valamint a polgármester költségátalánya esetén az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült, a magánszemély nevére kiállított bizonylattal igazolt kiadás - ideértve különösen a lakhatási támogatásra jogosult országgyűlési képviselő szállásra fordított kiadását, valamint az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök átalány-értékcsökkenését. A szigorítás abban van, hogy költségátalány esetén a magánszemély nevére kiállított számlával történő igazolás részére kötelező. Ha ez nem történik meg, akkor a polgármesternek számlával el nem számolt és juttatott forintösszegét úgy kell tekinteni, mintha jövedelme keletkezne, a számlával nem igazolt részt nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek kell tekinteni, és a jövedelemre vonatkozó szabályok szerint adóköteles lesz. Mindezek előtt nyilatkoznia kell az általa vélelmezett költségek százalékos mértékéről, amely nyilatkozatot maximum a jóváhagyott költségátalány mértékéig tehet meg. Amennyiben a nyilatkozat meglétét követően év végén ennek a nyilatkozatnak megfelelő mértékben nem tud a nevére szóló számlákkal elszámolni, akkor a különbözet nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, amely különbözet, ha meghaladja a figyelembe vett költség 5%-át, akkor az Szja-tv. szabályai szerint 39%-os adóbírságot kell fizetnie. Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a soron következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány meghatározott minimális összege illeti meg. A polgármester saját személygépkocsija használata után az elszámolás fő szabálya az üzemanyag átalányszabályai szerinti elszámolás, amit nem kell számlával igazolnia, de ezután a polgármester számára cégautó-fizetési kötelezettség […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.