Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Jubileumi jutalomra való jogosultság

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2013. március 19. (Költségvetési Levelek 177. szám, 3383. kérdés)

Kérdés: Közalkalmazott pedagógusunk 2012. 11. 30-án jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntette (a felmentéséhez nem járultunk hozzá). 2012. de­cember 1-jétől nyugdíjba vonult. Az osztályára való tekintettel 2012. 12. 03-tól határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítettünk vele, amelynek lejárta 2013. 06. 30. Ezt már nem töltötte ki, január 8-án írásban kérte jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, ugyanekkor kérte a 40 éves jubileumi jutalom előrehozott ki­fizetését. 37 évet tud közalkalmazotti jogviszonyként igazolni. Kérdésünk, hogy a hatályos jog­szabályok szerint jogosult-e a 40 éves kedvezményes jubileumi jutalomra az intézményfenntartótól?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]§-ának (3) bekezdése alapján nyugdíjasnak minősült.2012. július 1-jétől a nyugdíjasnak minősülés fogalmát már nem határozza meg a Kjt., annak erre vonatkozó 37/B. §-a hatályon kívül helyezésre került, helyette az új Mt. 294. §-a (1) bekezdésének g) pontja alkalmazandó. E szerint nyugdíjas az a munkavállaló, aki- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),- az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,- Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,- öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,- növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy- rokkantsági ellátásban részesül.Az érintett közalkalmazott 2012. novemberi, közös megegyezéssel történt jogviszony-megszüntetésekor tehát valóban nem volt jogosult a "40 éves kedvezményes" jubileumi jutalomra. [2013. január 1-jétől a Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése módosult egyébként, így jelenleg az, akit a "nők negyvenéves öregségi nyugdíjára" való jogosultság címén felmentenek, jogosult a kedvezményes jubileumi jutalomra.]A kérdésben szereplő közalkalmazottnak határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya állt fent január 8-ig, miközben már részesült a "nők negyvenéves öregségi nyugdíjában", azaz öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesült.A Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése a január 8-án történt közös megegyezéssel történt jogviszony-megszüntetés időpontjában úgy rendelkezett a "kedvezményes" jubileumi jutalomról, hogy ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a 25. § (2) bekezdése b) pontjának 1. alpontja szerinti áthelyezés vagy g) pont ga) alpontja szerinti rendkívüli felmentés kivételével - megszűnik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont], vagy felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor, továbbá legalább harmincöt évi köz­alkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Jelenleg közalkalmazottként dolgozó munkavállaló jogosult-e 30 éves jubileumi jutalomra, továbbá mikor, ha előző jogviszonyában köztisztviselőként 2003-ban 25 éves jubileumi jutalmat is kapott? Munkaviszonyai: 1. Vállalat: 1977. 08. 22.-1987. 07. 15.; megszűnés módja:...

Tovább a teljes cikkhez

1972 és 1978 közötti időszakban tankönyvkiadó vállalatnál dolgoztam, ahonnan áthelyezéssel kerültem egy iskolába, ahol azóta is folyamatosan közalkalmazottként dolgozom. Jogosítanak-e ezek az évek jubileumi jutalomra?

Tovább a teljes cikkhez

Egy pedagógusunk 6 év munka törvénykönyves foglalkoztatással, munkaszerződéssel látott el pedagógus munkakört egy nonprofit kft.-nél, amely nem tartozik a Kjt. hatálya alá, így rá nem vonatkozott erre az időre a közalkalmazotti bértábla és a fokozat lépése sem. A kft.-hez...

Tovább a teljes cikkhez

Határozott idejű köztisztviselői kinevezés jogosít-e jubileumi jutalomra?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére