Külföldi tanulmányút elszámolása


Önkormányzatunk képviselő-testülete úgy határozott, hogy a község általános iskolájába járó gyermekek közül azokat, akik a megyei tanulmányi versenyeken jó helyezést értek el, és az őket felkészítő pedagógusokat többnapos külföldi tanulmányútban részesíti. Az önkormányzat nevére 9 db repülőjegy megnevezéssel szóló számlát küldött az utazási iroda. Kérdésem, hogy ezt milyen kiadásnemre kell elsődlegesen könyvelni az önkormányzatnál a tanulók, illetve a pedagógusok tekintetében, annak fényében, hogy az iskola fenntartását január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó látja el? Továbbá kapcsolódik-e a kifizetéshez adó- és járulékfizetési kötelezettség az önkormányzat részéről?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2013. szeptember 17-én (185. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3525

[…] magánszemélynél a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni - ide nem értve az iskolarendszerű képzést -, azzal, hogy egyebekben a hivatali, üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Szintén nem számít jövedelemnek az ezzel kapcsolatban felmerülő utazási és szállásköltség.Ha a képzés költségei nem felelnek meg a törvényi feltételeknek, akkor annak költsége és a vele kapcsolatban felmerült utazási, szállás- stb. költségek a magánszemély adóköteles jövedelmeként adóztatandók.A kérdéses esetben nem beszélhetünk munkáltató által elrendelt, munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzéséről, mivel sem a pedagógusoknak, sem a diákoknak nem munkáltatója az önkormányzat.Vizsgáljuk meg, hogy tekinthető-e hivatali, üzleti utazásnak a szóban forgó utazás?Hivatali, üzleti utazás, ha a munkavállaló részére a munkáltató külföldön történő munkavégzést rendel el, akkor az ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségek a munkáltatót terhelik. Idetartozik az utazás, a szállás költsége mellett a dologi kiadásokra adott napidíj is. Ennek mértékét és az abból adómentes részt a 168/1995. Korm. rendelet és az Szja-tv. 25. §-a (2) bekezdésének c) pontja, valamint 27. §-ának c) pontja szabályozza. A hivatali, üzleti utazás, kiküldetés, kirendelés tényét írásba kell foglalni.Ennek elsődleges bizonylata a kiküldetési rendelvény. Kötelezően előírt formanyomtatványa nincsen, azonban a személyijövedelemadó-törvény meghatározza azokat az elemeket, amelyeket a rendelvénynek feltétlenül tartalmaznia kell ahhoz, hogy a kiküldetéshez alkalmazható legyen. Ezek a hivatali, üzleti utazások célja, időtartama, útvonala, a futásteljesítmény, utazási költségtérítés, élelmezési költségtérítés, valamint az ezek kiszámításához szükséges adatok (üzemanyag-fogyasztási norma, üzemanyagár stb.). A kiküldetési rendelvényt két példányban kell kiállítania a munkáltatónak, és az eredeti példányt a munkáltató, a másolatot a munkavállaló köteles megőrizni az elévülési időig, öt évig. A kiküldetéssel, tanulmányúttal kapcsolatosan felmerülő költségek, képzés, utazás, szállás a cég nevére szóló számla ellenében számolhatók el.A kérdéses esetben azonban nem beszélhetünk munkavégzés elrendeléséről sem a tanulók, sem a pedagógusok vonatkozásában.Tekinthető-e tanulmányi kirándulásnak a kérdéses út? A tanulmányi kirándulás tapasztalati úton történő ismeretszerzést jelent. Ez valószínűleg megvalósul egy külföldi út során, de a többi feltétel feltehetőleg nem teljesül.A tanulmányi kirándulást a már hatályon kívül helyezett közoktatási törvény szerint pedagógiai programban rögzített, vagy a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a kötelező vagy nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete terhére szervezett ingyenes tanórán kívüli foglalkozás, amelyet be lehet számítani a kötelező óraszámba.A pedagógus szempontjából a tanulmányi kiránduláson az ügyeletért és a készenlétért, a munkavégzésre való rendelkezésre állás és a rendkívüli munka díjazását is magában foglaló díjazás illeti meg a közalkalmazottat.A jelenleg hatályos nemzeti köznevelési törvény szerint a tanulmányi kirándulás tanítási napnak számít. Ennél többet nem mond, így jelenleg hatályos jogszabályi fogalma nincs a tanulmányi kirándulásnak.A tanulmányi kirándulás az Szja-tv. 1. sz. mellékletének […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.