Kötelezettségvállalás


A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 52. §-ának (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. Önkormányzatunknál a polgármester által írásban felhatalmazott személyek a polgármesteri hivatal állományába tartozó köztisztviselők közül kerülnek ki. Kérdésünk, hogy helyesen járunk-e így el, adhat-e a polgármester felhatalmazást a hivatal állományába tartozó köztisztviselőnek?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2013. október 29-én (187. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3546

[…] személyre ruházható át. Tehát tiltás erre nincs. A jogszabály egyértelművé is vált e tekintetben 2013. március 12-étől, mivel meghatározásra került, hogy a képviselő-testület egyedi, önkormányzati határozatában kijelölhet a polgármesteri hivatal alkalmazásában álló személyt az önkormányzati feladatok ellátására helyettesítés idejére. Amennyiben az önkormányzatnál nincs kötelezettségvállalásra jogosult személy, vagy a kötelezettségvállaló, utalványozó az önkormányzati feladatok ellátásában akadályoztatva van, akkor a képviselő-testületnek jogosultsága van arra, hogy egyedi határozatában az önkormányzati hivatal, polgármesteri hivatal alkalmazásában álló személyt jelöljön ki a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására. Ha az akadályoztatás megszűnik, vagy lesz kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személy, akkor a képviselő-testület által kijelölt személy jogosítványa megszűnik, már jogkörrel nem fog rendelkezni.Összegezve tehát, van mód arra, hogy a polgármesteri hivatal állományából kerüljön ki a kötelezettségvállaló, akit a polgármester írásban bíz meg, de ehhez a kijelöléshez a képviselő-testület egyedi határozata szükséges.A Mötv. 112. §-ának (4) bekezdése továbbá kimondja azt is, hogy a kormányhivatal vezetője a helyi önkormányzat […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.