Maradvány elszámolása


Vállalkozási tevékenységünk bevételéből szerettünk volna egy informatikaieszköz-beszerzést lefolytatni, melyre kötelezettséget vállaltunk, beszerzési tervünkben is szerepeltettük, azonban csiphiányra hivatkozva a beszállító jelezte, hogy a termékek leszállítását csak januárban tudják teljesíteni, és a számlázása is akkor fog megtörténni. Az így keletkező pénzmaradványt hogyan tudjuk átvinni a következő évre, hogy abból teljesítsük a kifizetést?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. január 18-án (318. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5644

[…] származó vállalkozási maradványnak a társasági adó mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe - az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv költségvetésébe - befizetni. Az Ávr. 150. §-a meghatározza, hogy központi költségvetési szerv esetében mit lehet kötelezettségvállalással terhelt maradványnak tekinteni, és a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványra vonatkozó befizetési kötelezettséget. Az Ávr. 155. §-ának (1) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.Az Áhsz. 4. §-ának (4) bekezdése szerint a költségvetési számvitelben az összemérés elve oly módon érvényesül, hogy a költségvetési és a vállalkozási maradvány megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként elkülönítve kell figyelembe venni. Az Áhsz. 8. §-ának (3) bekezdése alapján a maradványkimutatás […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.