Egyszeri belépési hozzájárulás beszedése


Városunkban a bentlakásos idősek otthona önkormányzati fenntartású szociális intézmény. A Szoctv., valamint az önkormányzat rendelete szabályozza, hogy az emelt szintű idősek otthonába történő elhelyezéskor az ellátást igénylőnek belépési hozzájárulást kell fizetni. Az idősek elhelyezése önkormányzati tulajdonú ingatlanban biztosított. Az önkormányzat vagyonrendelete szerint az intézményi és önkormányzati vagyon kizárólag az önkormányzat könyveiben szerepelhet. A belépési hozzájárulást az igénylők az önkormányzat fizetési számlájára fizetik be, számla az önkormányzat nevében kerül kiállításra. Az intézmény működését az önkormányzat intézményfinanszírozás formájában évente nagyobb összeggel támogatja. Az önkormányzat vagy az önkormányzat intézménye jogosult-e az egyszeri belépési hozzájárulás beszedésére, valamint a befizetett belépési hozzájárulást a könyvekbe mely főkönyvi számlákra és kormányzati funkcióra szükséges rögzíteni?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2020. november 3-án (299. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5318

[…] határozza meg a Szoctv., ez jelenleg nyolcmillió forint. A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg. A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg.Egyházi és nem állami fenntartó esetén azon férőhelyek aránya, amelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be, az intézmény férőhelyszámának 50%-át nem haladhatja meg. Az állami fenntartású intézményekre vonatkozóan nincs ilyen korlátozás. A Szoctv. azonban az ellátási kötelezettség vonatkozásában az alacsonyabb jövedelműek ellátásból való kiszorulásának megelőzése érdekében kimondja, hogy ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől.Amennyiben a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének.A Szoctv. rendelkezései nem tartalmaznak olyan tényt, körülményt, amelynek alapján a belépési hozzájárulás fizetésére a tartós bentlakásos intézmény […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.