Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott COFOG tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Szociális és közétkeztetés áfája

Kérdés: Társulás önállóan gazdálkodó költségvetési szerve vagyunk, főzőkonyhával rendelkezünk. Ellátjuk az óvodás-iskolás gyermekeket, a munkahelyi étkezést, és mivel társulási formában működünk, a társulás által fenntartott szociális intézménynek is biztosítunk szociális étkeztetést. A szociális étkeztetést adagszám alapján kiszámlázzuk a szociális intézménynek, a teljesítés után fizetendő áfát befizetjük. Az élelmiszernyersanyag-beszerzést külön adagszám arányában könyveljük a gyermekétkeztetés COFOG-ra, a szociális adagszámra eső nyersanyagbeszerzést pedig 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások COFOG-on számoljuk el. Így a normatívaelszámolás szempontjából a szociális étkeztetés elszámolása nem duplázódik. A gyermekétkeztetésre és a szociális étkeztetésre vonatkozó áfát a levonási szabályok szerint levonásba helyezzük. Szabályos-e, ha az értékesített - szolgáltatási számlában kiszámlázott - nyersanyagbeszerzés áfáját levonjuk, illetve helyes-e az eljárási rendünk?
Részlet a válaszból: […]adott étel beszerzési, előállítási áfája nem helyezhető levonásba akkor sem, ha a törvényi előírás, pl. az 1997. évi XXXI. törvény alapján adják ingyen az ételt. Ha az óvodának, iskolának kiszámlázzák a főzött adag ételeket, és az óvoda számláz a gyermekeknek, ők kezelik a kedvezményeket, akkor az Önök intézménye minden étel-előállítással kapcsolatos áfát levonhat. Amennyiben az ellátottak között vannak ingyenesen étkezők, akik után nem kapnak bevételt, akkor az ingyen adott adagszámra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5349

2. találat: Óvodaépület felújítása

Kérdés: Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében megvalósuló óvodaépület felújítására vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatói okiratban az szerepel, hogy a támogatási cél kormányzati funkciója: 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások. A támogatás bevételének és a felújítással összefüggő kiadásoknak a könyvelésénél melyik kormányzati funkciót kell alkalmazni? A kérdés azért merült fel, mert a támogatói okirat a támogatási cél kormányzati funkciójaként a 062020 COFOG-ot nevezi meg, azonban a 15/2019. PM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése pedig azt mondja, hogy a bevételeket és a kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. Ez a fent leírt pályázatnál a 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai.
Részlet a válaszból: […]tehát a támogatói okiratban szereplő "062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk" kormányzati funkciót a Magyar Falu Program keretében kapott támogatási bevételek elszámolásakor kell alkalmazni.A 15/2019. PM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerint a költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek, így a támogatási program elszámolását azon kormányzati funkciókon kell elvégezni, amelyek érdekében az adott tevékenységek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5344
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: COFOG

Kérdés: Megyei önkormányzatunk több uniós és hazai támogatású pályázat megvalósításában vesz részt (TOP, EFOP stb.). A támogatói okiratok, szerződések tartalmazzák a támogatott fel-adat kormányzati funkció szerinti besorolását. Jól gondoljuk, hogy valamennyi pályázati kiadást (bér, járulék, eszközbeszerzés, szakmai megvalósítással összefüggő szolgáltatások stb.) azon a kormányzati funkción kell elszámolni, amely a támogatási szerződésben szerepel?
Részlet a válaszból: […]azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. Amennyiben a támogatói okirat a felhasználási cél szerinti kormányzati funkciót tartalmazza, úgy a megvalósítással kapcsolatos kiadások - véleményünk
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5340
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Önkormányzati tábor - COFOG

Kérdés: Az önkormányzat a művelődési házban - ami nem külön intézmény - nyári tábort szervez. A tábor rendezésével kapcsolatosan különböző kiadások merülnek fel, így többek között barkácsanyagok költsége, személyszállítás, belépődíjak, étkeztetés díja. A táborban részt vevő gyermekek részvételi díjat fizetnek. Milyen COFOG-ra kellene könyvelni a táborral kapcsolatos kiadásokat és bevételt? A kiadások közül az étkeztetést - ami napi egyszeri meleg ebédet jelent - milyen rovatra és COFOG-ra kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]pályázat, állami támogatás, amely meghatározná a használandó kormányzati funkciót, abban az esetben a bevételeket és a kiadásokat a 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás kormányzati funkción javasoljuk elszámolni. Az étkeztetés elszámolására, amennyiben nem szünidei
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5283
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Cofog

Kérdés: A polgármesteri hivatal a lakosság tájékoztatása céljából évente 3-4 alkalommal kiadványt (helyi újságot) ad ki. Erre korábban a "083030 Egyéb kiadói tevékenység" cofogot alkalmaztuk. A 2018-as beszámolónál a MÁK jelezte, hogy ennek a cofognak a használata a polgármesteri hivatalnál nem megengedett. Milyen cofogot kell használni az ezzel kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolására?
Részlet a válaszból: […]bevételét, kiadását az ellátott szerv azon kormányzati funkcióin kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, tekintet nélkül arra, hogy az adott kormányzati funkciók az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.A szakmai alaptevékenység, közfeladat kormányzati funkciók szerint elszámolt kiadásaihoz a rendelet 2. melléklete szerinti mutatókat kell rendelni. A "083030 Egyéb kiadói tevékenység" kormányzati funkcióba tartozik a folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy online kiadásával összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 581400 vagy 581900 szakfeladatokon el kell számolni.Az "581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása" szakfeladaton kell elszámolni a folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.A szakfeladatot alaptevékenységként vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására is használni kell.Az "581900 Egyéb kiadói tevékenység" szakfeladaton kell elszámolni a napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy online kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét.Valóban nem tudják használni "083030 Egyéb kiadói tevékenység" cofog kódot, mivel a polgármesteri hivatalnak nem szakmai alaptevékenysége, nem közfeladata a kiadói tevékenység, annál inkább viszont az újság kiadása a lakosság tájékoztatása céljából az önkormányzati hivatalnak az igazgatásával összefüggő feladata, az önkormányzat, önkormányzati hivatal közigazgatási feladatairól, munkájáról ad tájékoztatást a településen élők számára. Ezekből adódóan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5055
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Kiadások, bevételek COFOG-ra történő elszámolása

Kérdés: 1. Az önkormányzat intézménye - mely 2016. december 31-éig ellátta az általános iskola működtetési feladatait is - 2017. január 1-jétől megállapodást kötött a KLIK-kel a fűtési, karbantartási feladatok ellátására. A feladatellátásról szóló megállapodást a képviselő-testület is jóváhagyta. A megállapodás szerint az intézmény foglalkoztatja a munkavállalót, fizeti a foglalkoztatással kapcsolatban felmerült költségeket (munkabér és annak terhei, illetve egyéb foglalkoztatással kapcsolatos költségek), amelyet arányosan megosztja az intézmény és a KLIK egymás között úgy, hogy mindkét fél a foglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő költségek rá eső részét viseli (a fűtő és a karbantartó nemcsak az iskolának dolgozik, hanem a munkaidejük másik részét az intézmény által üzemeltetett egyéb helyeken látják el, pl. óvoda, orvosi rendelő stb.). Ez annyit jelent, hogy a karbantartó munkaidejéből napi két órára, a fűtő munkaidejéből (október 15-től április 15-ig) napi 6 órára jutó munkabért és közterheket a KLIK havonta megtéríti. Az intézmény költségvetésében kiadási előirányzatként megtervezésre került a dolgozók teljes munkaidejének bér- és egyéb költsége, valamint bevételi előirányzatként a KLIK-által megtérített arányos összeg bevétele is. Milyen COFOG-ra kell könyvelni a dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos személyi juttatásokat és egyéb munkáltatót terhelő kiadásokat, illetve a KLIK által havonta megállapodás alapján elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközt, amely a rá eső arányos rész? A?"közös" foglalkoztatást az áfa szempontjából úgy minősítettük, hogy nem tartozik bele az adó alapjába, tehát nem számlázzuk, nem számítunk fel áfát, figyelemmel az Áfa-tv. 71. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésre. Helyes az áfamegítélésünk?
2. A fűtési és karbantartási feladatok ellátásához kapcsolódóan dologi kiadások is felmerülnek az intézménynél (fűtőanyag, karbantartási anyag stb.). Ezek beszerzésével kapcsolatos részletes szabályokat szintén a megállapodás tartalmazza (pl. beszerzésre vonatkozó keretösszegek, KLIK részéről engedélyezési, jóváhagyási eljárások stb.). Az intézmény kifizeti a számlákat, és tovább-számlázza a KLIK részére. A beszerzés során felszámított áfát az intézmény levonja, a továbbszámlázáskor pedig felszámítja. Milyen COFOG-ra kell könyvelni a kiadásokat és bevételeket? Helyes-e az áfamegítélésünk?
3. Az önkormányzat "saját" költségvetésén belül ez bizonyos keretet biztosít arra, hogy az általános iskolások uszodabelépőjéhez, egyes tanulmányi versenyek díjaihoz stb. hozzájáruljon. Az elszámolás úgy történik, hogy vásárlási előleget biztosít az önkormányzat az iskola megbízott dolgozójának, amelyből fedezik a kiadásokat. Az önkormányzat nevére szóló számla alapján számolnak el az előleggel. Milyen COFOG-ra kell könyvelni a kiadást?
Részlet a válaszból: […]olyan esetekre vonatkozik, amikor az adó- vagy közteherfizetésre kötelezett az adó összegét átadja másnak azzal, hogy teljesítse helyette a befizetési kötelezettséget. Ilyen eset pl. az, amikor a szállás-adó a vendégtől beszedi az idegenforgalmi adót, és azt befizeti a helyi adóhatóságnak.Az Áfa-tv. szerint az adó alapjába beletartozik mindaz a költség és járulékos költség, amit a szolgáltatást nyújtó áthárít az igénybe vevőre, ebben az anyagköltség, a munkadíj és a munkadíj járuléka is beletartozik.Amennyiben az intézmény fűtési, karbantartási szolgáltatást nyújt a KLIK részére, akkor az anyagköltség és a bérköltsége is része az adóalapnak, tehát áfás szolgáltatás. Az áfás kiadások (anyagköltségek) előzetes áfája levonásba helyezhető.Amennyiben a konkrét megállapodás alapján értelmezhető az intézmény és a KLIK között az adott ügyletre, hogy az intézmény közfeladat-ellátásra működési támogatást kapott a KLIK-től, akkor nem képez adóalapot az ügylet, erre vonatkozóan azonban szerencsés lenne a Pénzügyminisztériumtól állásfoglalást kérni annak érdekében, hogy országosan egységes joggyakorlat alakuljon ki a kérdéskört illetően.A COFOG-gal kapcsolatos kérdésekre a választ a 68/2013. NGM rendelet 3. §-ában találjuk. E szerint a költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek.A (2) bekezdés szerint a költségvetési szerv más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének bevételét, kiadását az ellátott szerv azon kormányzati funkcióin kell elszámolni, amelyek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4749
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: COFOG/Szakfeladatrend

Kérdés: Helyes COFOG/szakfeladat használatok miatt kérdezném a következőket:
1. Önkormányzatunk műfüves pályát üzemeltet, melyhez bevétel/kiadás párosul. Ebben az esetben a 013350 (Önkormányzati vagyon) + 680002 lenne helyes, vagy amivel összefüggésben felmerül 081030 (Sportlétesítmények...) + 931102, illetve harmadik lehetőségként a 081045 (Szabadidősport) + 999999 szakfeladat lenne a helyes használat?
2. KEHOP szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése során helyesen alkalmazzuk-e a 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása COFOG-ot?
3. A TOP-2.1.3-15 pályázaton belül megvalósuló csapadékvíz-elvezetésnek a kiépítéséhez melyik COFOG-ot kellene alkalmaznunk?
Részlet a válaszból: […]üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében, valamint az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait látja el, továbbá a támogatási célok és a befektetési célú tartós részesedésvásárlás tekintetében.A "013350" Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok közé tartozik az önkormányzati vagyon - ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok - üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújításával, adásvételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartoznak a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.A "081030" Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése közé tartozik a nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt) - sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival, valamint - a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szinten tartást) biztosító sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása. Ebbe a kormányzati funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 552002, 562915, illetve a 931101 és 931102 szakfeladatokon el kell számolni.A "081045" Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása közé tartozik az épek és fogyatékosok nem versenyrendszerben történő sporttevékenységével és annak támogatásával, a szabad-idősport-rendezvényekkel, programokkal, a szabad-idősport-szervezetek támogatásával, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységekkel, valamint a családok, a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek sportjának támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.A fentebb megjelölt három kormányzati funkció meghatározása alapján a "081030" Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése kormányzati funkciót fogja alkalmazni az önkormányzat műfüves pályájuk üzemeltetése során a bevétel és ki-adás elszámolásakor.A "052080" Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése közé tartozik a szennyvízcsatornák létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása, ezt a kormányzati funkciót fogják a KEHOP-pályázat szerinti szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése esetében alkalmazni álláspontunk szerint.A TOP-2.1.3.-15. pályázat a "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" nevet viseli, ezért az 5. Környezetvédelem kormányzati funkció csoporton belül fogják a megfelelő kormányzati funkciót alkalmazni, amely a csapadékvíz gyűjtését, szállítását is magában foglalja. Egy adott funkcióhoz köthető támogatások a 0510-0550 funkciócsoportba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4699
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Magánszemélyek önkormányzati támogatása

Kérdés: Önkormányzatunk rendeletben szabályozta az általa nyújtott támogatásokat, melyek odaítélésére pályázati úton kerül sor a költségvetésben e célra elkülönített Civil Alap terhére. A pályázókkal a felhasználás részleteiről megállapodást kötünk, kiadásaikat számlával kell igazolniuk, részletes elszámolási kötelezettség terheli őket. A rendelet értelmében magánszemély pályázó kizárólag a községben megvalósuló eseményre, fejlesztésre, tevékenységre, illetve községben élő közösség településen kívül megvalósuló programjának megvalósítására nyújthat be pályázatot. Felmerült, hogy nem nyújtható magánszemélynek ilyen módon támogatás, kizárólag az önkormányzat dologi kiadásainak terhére, önkormányzat nevére kiállított számla ellenében. Kérném szíves állásfoglalásukat a tekintetben, hogy magánszemély részére milyen feltételekkel nyújtható támogatás, és ennek elszámolása, illetve könyvelése hogyan (milyen cofog-számon) történhet?
Részlet a válaszból: […]veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Az önkormányzat a Mötv. 13. §-ának (1) bekezdése szerinti helyi közügyek és a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok kapcsán jogosult - saját bevételei vagy az erre a célra biztosított külön források terhére - természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek (civil szervezetek) támogatására, feltéve hogy ez a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti. Az államháztartás alrendszerei, így az önkormányzati alrendszer terhére adott támogatások kapcsán az Áht. 48-49/A. §-ai, valamint az Ávr. 65/A. és 65/B. §-ai irányadók.Mindezek alapján tehát támogatás nemcsak egyesületek, alapítványok, jogi személyek részére nyújtható, hanem akár olyan - tipikusan valamely helyi érdeket képviselő - civil szerveződések részére is, amelyek tulajdonképpen magánszemélyek csoportjának tekinthetők, illetve magánszemélyek részére is. Ilyen módon részesülnek támogatásban például társasházak vagy magánszemélyek épületfelújítási, korszerűsítési pályázatokban, vagy egyes helyi érdekű szerveződések (pl. természetbarát kör, nyugdíjas táncklub stb.). Támogatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4362
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Rovatrend - szünidei étkeztetés

Kérdés: A szünidei étkeztetés időszakára az igénybe vett étkezés díját a szolgáltató megállapodás alapján az önkormányzatnak számlázza. Milyen rovatra és milyen COFOG-ra javasolják könyvelni a gazdasági eseményt?
Részlet a válaszból: […]vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett vételárat.Az adott
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4298
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Rovatrend - közfoglalkoztatott bére és szocho

Kérdés: Közfoglalkoztatott bérének és szociális hozzájárulási adójának a kormányhivatal által meg nem térített részét, de legfeljebb 15%-át a költségvetési intézmény az önkormányzat részére megállapodás alapján számlázza. Milyen rovatra és milyen COFOG-ra javasolják könyvelni a gazdasági eseményt?
Részlet a válaszból: […]igazságügyi és az ügyészségi alkalmazottak - besorolási osztály, fizetési fokozat szerint megállapított, kötelező illetménykiegészítésekkel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti keresetkiegészítéssel, a kötelező és feltételtől függő, adható pótlékokkal (például felzárkóztatási, kollégiumi, összevont osztályban oktatók pótlékai, közművelődési, közgyűjteményi dolgozók pótléka) növelt - illetményét,b) az állami vezető, a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, valamint a költségvetési szerv választott tisztségviselőnek nem minősülő, az a) pontba nem tartozó vezetőjének illetményét,c) egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók kivételével a munka törvénykönyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak bérét,d) a közfoglalkoztatásban részt vevők bérét,e) a munkavégzésre kötelezett tartalékállományban lévők illetményét,f) az ösztöndíjas foglalkoztatottakat megillető díjat,g) a különleges foglalkoztatási állományban részt vevők díjazását,h) a nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermeket ellátók és azokkal foglalkozók díját,[az a)-h) pontban nevesítettek a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak].K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4297
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést