Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű "tankolási" költsége

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. május 11. (Költségvetési Levelek 307. szám, 5459. kérdés)

Olvasói kérdés Önkormányzatunk a jegyző részére egy elektromos autót biztosított használatra. Az autó "tankolására" a jegyző otthonában a saját elektromos hálózatából kerül sor, ami havi 25 000 forint kiadást jelent. Ilyen esetben, amikor a járművet a munkáltató biztosítja, de az azzal kapcsolatos "tankolási" költségek a munkavállalót terhelik, jár-e a kilométerenkénti 15 forint költségtérítés?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]rendelet alábbi előírásainak figyelembevételével.A 39/2010. Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint a munkavállaló részére a 3. § szerinti térítés helyett az Szja-tv. 25. §-ának (2) bekezdésében munkába járás költségtérítése címén meghatározott összeg 60 százaléka akkor jár, haa) a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;b) a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;c) ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja;d) a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.(2) A költségtérítést az Szja-tv. 25. §-ának (2) bekezdésében meghatározott összeg és az (1) bekezdésben meghatározott összeg különbözetéig a munkáltató mérlegelési jogkörben nyújthatja az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő munkavállaló számára.Személyi használatra kiadott gépjármű esetén a rendeltetésszerű joggyakorlás elvével nem fér össze, hogy a munkavállaló munkába járás költségtérítése címén 15 Ft/km költségtérítést kapjon. A gépjárműhasználati szabályzatokban általában ezt a lehetőséget ki is zárják a költségvetési intézmények.A gépjármű üzemanyagköltsége nem hivatali út vagy kiküldetés során merül fel, ezért bizonylat nélküli költségelszámolásra nincs lehetőség. Ha megtérítik a "tankolási költséget" a jegyzőnek, akkor összevont jövedelem szabályai szerint adóztatható a részére fizetett összeg.A személyi használatra kiadott jármű az önkormányzat tulajdona. A fenntartási,[…]

Figyelmébe ajánljuk

A helyi nemzetiségi önkormányzat vezető tisztségviselői (elnök, elnökhelyettes) és tagjai saját tulajdonú gépjármű használatával az önkormányzat tevékenységével összefüggő feladatokat látnak el.
A hivatali célból megtett kilométerekre belföldi kiküldetési...

Tovább a teljes cikkhez

Közalkalmazottként dolgozó háziorvosunk 2 községre kiterjedő körzetben látja el tevékenységét. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése...

Tovább a teljes cikkhez

Iskolánknak van egy kilencszemélyes gépkocsija. Üzemanyag-elszámolásnál a norma szerinti vagy a számla szerinti üzemanyagot kell-e kifizetni?

Tovább a teljes cikkhez

A Mötv. 71. §-ában foglaltak alapján a polgármester illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Az Önök véleménye szerint a 15% költségtérítésen felül kaphat-e a polgármester hivatali telefonhasználatot, illetve hivatali...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére