Ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályai


Költségvetési szervünk alkalmazottja tőzsdézik, és 2020-ban nyeresége keletkezett, ami után az adót bevallotta és megfizette. Azonban egy másik banknál (külföldi) az általa 2015-ben vásárolt értékpapírja elértéktelenedés miatt megszűnt 2020. januárban.
Erről a bank kiállított egy igazolást is, de ráírta, hogy nem adóügyi igazolás. A megszűnés miatt a magánszemélynek vesztesége keletkezett. Az adózó a bevallásában feltüntetheti-e veszteségként a tőkepiaci ügyletből származó jövedelem és adója résznél, hogy 2020-ban ilyen és ilyen vesztesége állt fenn? Ha igen, hogyan kell az önellenőrzést elvégezni (volt nyeresége más értékpapírügyletből), és ez a fajta vesztesége a további években figyelembe vehető-e?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2023. április 25-én (338. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5991

[…] felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi, és a külföldi állam- EGT-állam, vagy- olyan külföldi állam, mellyel Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, és biztosított az említett felügyeleti hatóság és az MNB közötti információcsere.Az ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályai ebben az esetben is csak akkor alkalmazhatóak, ha a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges valamennyi igazolással, dokumentummal [Szja-tv. 67/A. § (3) bekezdés b) pont bc) alpont]. A külföldi bank a megszűnt értékpapírral kapcsolatos igazoláson azt tüntette fel, hogy az nem minősül adóügyi igazolásnak - így az az adókötelezettség teljesítése során nem használható fel -, ezért álláspontunk szerint az adózó nem rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással.A részvények elértéktelenedése nem feleltethető meg az ellenőrzött tőkepiaci ügylet fogalmának, tekintettel arra, hogy nem történik értékpapírügylet, mivel az értékpapír elveszítette az értékét. Ügyletnek minősülne egy megállapodás, szerződés, amiben a külföldi bank részére a magánszemély megbízást adna, hogy az értékpapírt ruházza át a tőkepiacon, azonban jelen esetben a felek közti visszterhes tranzakció nem került lebonyolításra.Mivel nem került sor a részvényekre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére, értékpapír (részvény) átruházására, ezért az nem minősülhet ellenőrzött tőke-piaci ügyletnek. A részvényekre kötött ügylet a polgári jog szabályai szerint csak akkor jöhet létre, ha a megvásárolt részvényeket a magánszemély később eladja, vagyis azokat a saját döntése alapján értékesíti. A polgári jog logikájától ellentétes eredményre vezetne, ha a részvényektől való megfosztás, vagyis jelen esetben a részvények megszűnése […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.