Ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályai


Költségvetési szervünk alkalmazottja tőzsdézik, és 2020-ban nyeresége keletkezett, ami után az adót bevallotta és megfizette. Azonban egy másik banknál (külföldi) az általa 2015-ben vásárolt értékpapírja elértéktelenedés miatt megszűnt 2020. januárban.
Erről a bank kiállított egy igazolást is, de ráírta, hogy nem adóügyi igazolás. A megszűnés miatt a magánszemélynek vesztesége keletkezett. Az adózó a bevallásában feltüntetheti-e veszteségként a tőkepiaci ügyletből származó jövedelem és adója résznél, hogy 2020-ban ilyen és ilyen vesztesége állt fenn? Ha igen, hogyan kell az önellenőrzést elvégezni (volt nyeresége más értékpapírügyletből), és ez a fajta vesztesége a további években figyelembe vehető-e?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2023. április 25-én (338. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5991

[…] rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi, és a külföldi állam – EGT-állam, vagy – olyan külföldi állam, mellyel Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, és biztosított az említett felügyeleti hatóság és az MNB közötti információcsere. Az ellenőrzött tőkepiaci ügylet szabályai ebben az esetben is csak akkor alkalmazhatóak, ha a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges valamennyi igazolással, dokumentummal [Szja-tv. 67/A. § (3) bekezdés b) pont bc) alpont]. A külföldi bank a megszűnt értékpapírral kapcsolatos igazoláson azt tüntette fel, hogy az nem minősül adóügyi igazolásnak – így az az adókötelezettség teljesítése során nem használható fel –, ezért álláspontunk szerint az adózó nem rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással. A részvények elértéktelenedése nem feleltethető meg az ellenőrzött tőkepiaci ügylet fogalmának, tekintettel arra, hogy nem történik értékpapírügylet, mivel az értékpapír elveszítette az értékét. Ügyletnek minősülne egy megállapodás, szerződés, amiben a külföldi bank részére a magánszemély megbízást adna, hogy az értékpapírt ruházza át a tőkepiacon, azonban jelen esetben a felek közti visszterhes tranzakció nem került lebonyolításra. Mivel nem került sor a részvényekre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére, értékpapír (részvény) átruházására, ezért az nem minősülhet ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek. A részvényekre kötött ügylet a polgári jog szabályai szerint csak akkor jöhet létre, ha a megvásárolt részvényeket a magánszemély később eladja, vagyis azokat a saját döntése alapján értékesíti. A polgári jog logikájától ellentétes eredményre vezetne, ha a részvényektől való megfosztás, vagyis jelen esetben a részvények megszűnése […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.