Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Jubileumi jutalom prémiumévek után

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2011. november 22. (Költségvetési Levelek 156. szám, 3045. kérdés)

Kérdés: Általános iskolai tanár vagyok. Prémium­éveim lejárnak októberben. Betöltöm 59. évemet, így előrehozott öregségi nyugdíjba megyek. Megvan a 40 év szolgálati időm (a főiskolát nappali tagozaton végeztem). A jegyző úr legutóbbi tájékoztatása szerint nem jár nekem a 40 éves jubileumi jutalom, mivel áprilisban életbe lépett egy olyan törvény (rendelet), amely ezt a jogosultságomat eltörli. Az a kérdésem, hogy valóban nem illet meg engem ez a jutalom?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]jutalomhoz szükséges 40 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is megszerezte. Másként kell azonban megítélni a Kjt. 78. § (3) és (4) bekezdés szerinti "kedvezményes jubileumi jutalom" kérdését. A 78. § (3) bekezdése szerint, ha a közalkalmazott jogviszonya a Kjt. 30. § (1) bekezdés d), e) vagy f) pontja alapján szűnik meg, tehát felmentéssel, méghozzá a következő okokból: - a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetve legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (Kjt. 37/B. § alapján), - az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos feltételei­vel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban kérelmezi, vagy - a negyvenéves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés] feltételével legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott nő azt írásban kérelmezi, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. A Kjt. 37/B. § (1) bekezdése szerint a közalkalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, ha a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy d) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy e) szolgálati nyugdíjban, vagy f) korengedményes nyugdíjban, vagy g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül. A közalkalmazott akkor részesül a fenti paragrafus (1) bekezdés b)-h) pontjaiban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították. Kimondja továbbá a (3) bekezdés, hogy az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a törvény alkalmazásában nyugdíjasnak minősül az a közalkalmazott, aki a) az előrehozott nyugdíj feltételeivel rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdésének e) pontja alapján kerül sor, b) a negyvenéves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj feltételével rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül sor. Tekintettel arra, hogy Önnek a jogviszonya nem felmentéssel fog megszűnni, tehát nem a Kjt. 30. § (1) bekezdés d), e) vagy f) pontja alapján, hanem a prémium­évek program szabályai szerint, azaz a Kjt. 25. § (1) bekezdés e) pont alapján, a Kjt. 78. § (3) bekezdés szerinti "kedvezményes jubileumi jutalom" nem jár Önnek. A Kjt. 78. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2) bekezdésének b) 1. pontja szerinti áthelyezés kivételével - megszűnik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Kjt. 37/B.[…]

Figyelmébe ajánljuk

Közalkalmazott óvónőnknek 2011. január 31-én 37 év 2 hó közalkalmazotti jogviszonya lesz. 2011. február 1-jétől előrehozott öregségi nyugdíjat igényel, közalkalmazotti jogviszonya 2011. január 31-én szűnik meg. Jogosult-e és mikor a 40 évi közalkalmazotti jogviszony...

Tovább a teljes cikkhez

59 éves köztisztviselő vagyok. 36 éves munkaviszonyom 2007. 06. 15-én lesz. Előrehozott nyugdíjba megyek, ahol 3 gyerekre gyerekkedvezményt veszek igénybe. Kérdésem, ha visszamenőleg is állapítanak meg nyugdíjat, a felmentési idő mikortól jár, a 40 éves jubileumi jutalmat...

Tovább a teljes cikkhez

Jár-e rekreációs szabadság abban az esetben, ha az 57. évemet 2004-ben töltöm be, és nyugdíjba szeretnék vonulni 2004. december 31-én? 1981-től (23 éve) állok alkalmazásban az önkormányzatnál. 41 éves folyamatos munkaviszonnyal fogok rendelkezni.

Tovább a teljes cikkhez

Mikor kell a munkavállalónak nyugellátása iránti kérelmét benyújtania ahhoz, hogy az őt megillető felmentési időt igénybe tudja venni? Konkrétan: 2004. július 24-én, 57 éves koromban előrehozott öregségi nyugdíjba szeretnék menni, 6 havi felmentésre számíthatok. A...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére