Jegyző által át nem ruházható jogkör


Polgármesteri hivatal gazdasági szervezete által ellátott feladatok tekintetében melyek azok az ügyek, amelyek aláírását a jegyző a kiadmányozás szabályozásakor nem adhatja át a gazdasági vezetőnek? Mi alapján lehet megállapítani, hogy például a Magyar Államkincstárhoz küldött havi elszámolások, jelentések esetében melyek azok, amelyeket a jegyzőnek kötelező aláírni, és melyek azok, amelyek aláírásával megbízható a gazdasági vezető?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2013. szeptember 17-én (185. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3513

[…] kiadmányozási jogosultsággal. Ez vonatkozik a gazdasági területen dolgozó személyek kiadmányozási jogára, illetve a gazdasági vezető kiadmányozási jogára is. A jegyző jogosult kiadmányozni többek között:- munkáltatói jog gyakorlásából eredő iratok esetében,- a jegyző hatáskörébe tartozó közszolgálati tárgykörben keletkezett ügyiratokat,- az önkormányzat rendeleteit,- belső szabályzatokat,- a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvet, melyet csak a polgármesterrel együttesen jogosult kiadmányozni,- a felsőbb szintű közigazgatási szervekkel folytatott levelezéseket, felterjesztéseket, tájékoztatókat, jelentéseket stb.,- a polgármesteri hivatal tevékenységére vonatkozó jelentéseket,- a jogszabálysértésekre vonatkozó indítványok tárgyában keletkezett levelezéseket,- a törvényességi ellenőrzési munkatervet, az ellen­őrzési programokat és az ellenőrzést ellátók megbízóleveleit,- intézményeknek szóló körlevelek kiadását,- a saját nevére érkező kérelmekre, levelekre, megkeresésekre adott válaszokat,- a tömegkommunikáció részére adott tájékoztatásokat, panaszbejelentéseket,- az országgyűlési képviselőknek, a testületi képviselőknek írt leveleket.A jegyző távollétének ideje alatt helyette az aljegyző kiadmányozási jogkörrel rendelkezhet, de erről belső szabályozásban kell rendelkezni. A belső szabályzatban kerül szabályozásra, hogy a jegyző megbízásából kik lehetnek kiadmányozásra jogosultak. A legoptimálisabb ekkor osztályonként, szervezeti egységenként, tevékenységenként meghatározni ezeket a jogokat. Ennek oka, hogy a szakmai területeknek megfelelően a legilletékesebb személy lesz a kiadmányozó. Ezért optimális, hogy a gazdasági osztálynak, gazdasági szervezetnek, ezen belül is a gazdasági területen dolgozó személynek az őket érintő ügyekben legyen kiadmányozási joga. Lehetőség van arra is, hogy a gazdasági vezetőt és helyettesét is kiadmányozási joggal ruházza fel a jegyző gazdasági ügyekben. A gazdasági vezető vagy ügyintézők is felhatalmazhatók pl. folyószámla-kivonatok, […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.