Baleseti járadék elszámolása


Költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény volt dolgozójának baleseti járadékot fizet (munkahelyi balesetből kifolyólag). A Magyar Államkincstár folyósítja a volt dolgozónak, amelyet az egyetem térít meg a Kincstár felé. Jól értelmezzük, hogy a K44 vagy esetlegesen a K47-es rovatkódon kell elszámolni? Továbbá abban is kérjük iránymutatásukat, hogy az 5-ös vagy a 8-as számlaosztályon belül milyen főkönyvi számon kell helyesen könyvelni.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2020. június 2-án (292. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5201

[…] következménye, hogy ő vagy megbízottja a reá nézve kötelező munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget, illetőleg ha ő vagy alkalmazottja (tagja) a balesetet szándékosan idézte elő.A baleseti járadékot, bár egészségbiztosítási ellátásnak minősül, az illetékes nyugdíjbizosítási igazgatási szervnél kell igényelni. 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár jár el központi nyugdíjbiztosítási szervként, az ellátást tehát a Magyar Államkincstár folyósítja, amelyet az egyetem megtérít. A költségvetési szerv által megtérített baleseti járadékot az Áhsz. 15. és 16. melléklete alapján a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton javasoljuk elszámolni a költségvetési számvitelben, és a 8435. Különféle egyéb ráfordítások főkönyvi számlán a pénzügyi számvitelben. A K44. rovat véleményünk szerint nem jöhet szóba, mert az a betegséggel kapcsolatos, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.