Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Kulturális intézmény foglalkoztatottja

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. április 20. (Költségvetési Levelek 306. szám, 5442. kérdés)

Kérdés: Önkormányzatnál foglalkoztatunk közművelődési szakembert, akinek a jogviszonya az Mt. hatálya alá tartozik. Közalkalmazotti jogviszonyba át lehet-e sorolni, illetve kinevezni a munkavállalót? Ha igen, akkor a kinevezése, besorolása hogyan alakul, mi alapján kell besorolni, illetve a 2020. évi XXXII. tv. hatálya az önkormányzatokra is kiterjed ezzel kapcsolatosan?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]intézmény).Ezen intézményeknél történő foglalkoztatásra 2020. július 1-jétől nem létesíthető közalkalmazotti jogviszony, a meglévő közalkalmazotti jogviszonyok pedig 2020. november 1-jétől Mt. szerinti munkaviszonnyá alakultak át.Ugyanakkor az önkormányzatokra, az ott foglalkoztatottakra az előbbi törvény hatálya nem terjed ki. Rájuk részben a Kjt. irányadó (a Kttv. rendelkezésein túl). A Kjt. 1. §-ának (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztathat közalkalmazottként munkavállalót.A közszolgáltatás fogalmát jogszabály nem határozza meg taxatíve, így az kérdéses lehet, hogy mely feladatok sorolhatók ide. A Mötv. rendelkezéseiből következtetve[…]

Figyelmébe ajánljuk

A bölcsődei ellátás területén foglalkoztatott közalkalmazottak munkakörök szerinti osztályba sorolását a többször módosított 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák. Központi konyhánkon az élelmezésvezető szakközépiskolai érettségivel képesített...

Tovább a teljes cikkhez

Iskolánk gazdasági vezetője 1990-ben végzett a számviteli főiskolán. 2003-ban regisztráltatta magát, mint mérlegképes könyvelő. Jár-e a számviteli főiskola és a mérlegképes könyvelői felsőfokú végzettség alapján a Kjt. 66. § (2) bekezdése szerinti 5%-os...

Tovább a teljes cikkhez

Iskolaigazgató megszerezte az inkluzív nevelés, oktatás tanára mesterfokozatot. Átsorolható-e "H" fizetési osztályba?

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk falugondnoki szolgálatot kíván létrehozni. A falugondnok személye megválasztásra került. A falugondnok számára az 1/2000. SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint általános iskolai végzettség van előírva minimumként. A 257/2000. Korm. rendelet 2. számú...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére