Adóellenőrzés alatt jogkövetési vizsgálat


Az adóhatóság hónapok óta átfogó adóellenőrzést végez társaságunknál, több évre kiterjedően. Most kaptunk egy értesítést, hogy az egyik évet érintően jogkövetési vizsgálatot is indítanak. Jogkövetési vizsgálatot követően előfordult már, hogy a revizorok adóellenőrzést indítottak, de a mostani esettel még nem találkoztunk. Az adóellenőrzés nem foglalja magában a jogkövetési vizsgálatot?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2022. július 19-én (326. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5776

[…] indokolja, akkor a jogkövetési vizsgálatról szóló jegyzőkönyvben javaslatot tesznek adóellenőrzés megindítására. Természetesen, ha a jogkövetési vizsgálat "mindent rendben talált", akkor erre nincs szükség.A jogkövetési vizsgálat magában foglalja azokat az eseteket, amelyeket a régi Art. önálló ellenőrzési típusként nevesített. Az Air. 91. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy:"Az adóhatóság jogkövetési vizsgálat keretében a bevallási időszak lezárását megelőzően isa) ellenőrizheti, hogy az adózó eleget tett-e a törvényekben előírt egyes adókötelezettségeinek, azokat határidőben, illetve az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas módon teljesíti-e;b) adatokat gyűjthet a nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában, bevallásában szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának, illetve ezek hitelességének megállapítása érdekében;c) vizsgálhatja a gazdasági események valódiságát;d) adatokat gyűjthet az ellenőrzési tevékenysége támogatása érdekében, így különösen becslési adatbázis létrehozásához, karbantartásához."A (2) bekezdés további lehetőséget is ad:"Az adóhatóság az állami adó- és vámhatóság nyomozó hatósági hatáskörrel felruházott szerve által feltárt adatok és bizonyítékok alapján bűncselekmény elkövetési értékének megállapítása céljából is vizsgálhatja gazdasági események valódiságát jogkövetési vizsgálat keretében."Az Air. nem tartalmaz rendelkezést arról, hogy a két ellenőrzési típus milyen kapcsolatban áll egymással. Ugyanakkor a 465/2017. Korm. rendelet 91. §-ának (5) bekezdése kimondja, hogy:"A jogkövetési vizsgálat akkor is lefolytatható, ha az ellenőrzéssel érintett időszakra vonatkozóan adó-ellenőrzés […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.