Kettős munkakört betöltő óvodai dolgozó


Óvodánk óvodai nevelés és gyermekétkezési tevékenységet folytat. Egy fő 4 órában élelmezésvezető a konyhában (közalkalmazotti jogviszony), 4 órában pedagógiai asszisztens az óvodában (köznevelési foglalkoztatási jogviszony). Mivel egy intézménynél egy embernek két jogviszonya nem lehet, erre a problémára nem tudjuk, mi a megoldás. Lehet-e köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban alkalmazni úgy, hogy a munkaköri leírásában szerepel az élelmezésvezetői feladatok ellátása?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2024. május 14-én (355. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6280

[…] támogató, a gyógytornász, az intézményi titkár (óvodában, iskolában, kollégiumban vagy pedagógiai szakszolgálati intézményben), az ápoló, a rendszergazda, valamint a laboráns munkakört,– munkaviszonyban kell foglalkoztatni a gondozónő és takarító, a szakorvos, és az úszómester nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkaköröket, továbbá a műszaki vezető, valamint a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkaköröket betöltőket.Az óvodában nem köznevelési, hanem gyermekjóléti alapfeladatokat – ilyen a Gyvt. 21. §-ának (1) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés mint a gyermekjóléti természetbeni ellátások egyikének biztosítása – ellátó közalkalmazottak 2024. január […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.