Iskolakezdési utalvány

Kérdés: Ha önkormányzatunk képviselő-testülete települési támogatásként a Szoctv. 45. §-a alapján iskolakezdési utalványt kíván adni (jövedelemvizsgálat nélkül) az önkormányzat területén állandó lakcímmel, nappali tagozaton tanuló gyermeket nevelő családoknak, akkor azt milyen adókötelezettség terheli?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 1.3. pontja szerint adómentes az állami szociális rendszer keretében, illetőleg a helyi önkormányzat által nyújtott szociális segély.A beiskolázás jelentős anyagi terhet jelent a gyermeket nevelő családok részére. A Szoctv. 45. §-a nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Munkáltató által nyújtott tanévkezdési támogatás

Kérdés: Hogyan adhat a munkáltató tanévkezdési támogatást? Van-e lehetőség kedvezőbb adózás mellett nyújtani?
Részlet a válaszából: […] Főszabályként a munkavállalónak a gyermekeire tekintettel adott tanévkezdési támogatás munkaviszonyból származó bérjövedelemként adóköteles, akár pénzben, akár utalvány formájában, illetve a munkáltató nevére szóló számla ellenében történik a juttatása.Ennél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Önkormányzat által a lakosságnak adott iskolakezdési, óvodakezdési, karácsonyi támogatás

Kérdés: A Költségvetési Levelek 276. számában a 4961. számú kérdéssel kapcsolatban a következő kérdések merültek fel:
Ha az önkormányzat a településén belül települési támogatás keretében a Szociális tv. 45. §-a szerint valamilyen életkori kritérium vagy körülmény alapján pénzbeli támogatást ad, akkor azt milyen adókötelezettség terheli?
Ha a települési támogatás keretében a karácsonyi támogatást az iskolások és az óvodások részére egy mikuláscsomaggal nyújtja az önkormányzat, annak is van adóvonzata?
Részlet a válaszából: […] A Szociális tv. alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások, ideértve a települési támogatást, adómentesnek minősülnek az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 1.3. pontja alapján. Ha az iskolakezdési, óvodakezdési támogatás juttatása megfelel a települési támogatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Iskolakezdési támogatás nyújtása települési támogatásként

Kérdés: A Költségvetési Levelek 276. lapszámában a 4961. kérdésszám alatt megjelent válaszhoz kapcsolódóan szeretném megkérdezni, hogy a beiskolázási támogatás akkor is egyéb jövedelemnek minősül és adóköteles, ha azt önkormányzati rendelet állapítja meg mint települési támogatást?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja szerint adómentes (többek között):– az állami szociális rendszer keretében, illetőleg a helyi önkormányzat, továbbá az egyházi jogi személy által nyújtott szociális segély,– a szociális igazgatásról és szociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Önkormányzat nyújtotta iskola-kezdési támogatás adókötelezettsége

Kérdés: Önkormányzat 2019. évben szeretne iskolakezdési támogatást adni minden olyan, az önkormányzat illetékességi területén élő magánszemélynek, akinek a gyermeke megkezdi az általános iskola első osztályát. Miután 2019-től nem minősül ez a támogatás béren kívüli juttatásnak, hogyan kell könyvelni ezt a kiadást az önkormányzatnál? Milyen adók és járulékok terhelik az önkormányzatot mint kifizetőt, és mit kell levonnia a magánszemélyektől?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az önkormányzat a lakosság részére adja az iskolakezdési támogatást, az a magánszemélyek egyéb jövedelmének minősül (szja- és egyéni járulékfizetési kötelezettség terheli). Semmiképpen sem javasolt utalvány vagy más dologi formában adni a juttatást, mivel ebben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Munkavállalók közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő gyermekeinek támogatása

Kérdés: Önkormányzatunk támogatni kívánja a dolgozók közép- és felsőfokú képzésben részt vevő, iskoláskorú gyerekeit szeptemberben. Milyen lejelentési, fizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] Különbséget kell tenni a köznevelésben részt vevő, illetve a felsőoktatásban tanuló gyermekekre tekintettel a munkavállalónak adott juttatások között, tekintettel arra, hogy eltérő adózási szabályok érvényesülnek a két személyi kör vonatkozásában.Amennyiben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Iskolakezdés támogatása

Kérdés: Az önkormányzat minden évben támogatja a település lakóit az iskolakezdésben. Minden család, ahol iskoláskorú, illetve közép- vagy felsőfokú oktatási intézménybe járó gyermek van, kap támogatást. A kifizetés készpénzben, képviselő-testületi határozat alapján történik, illetve az összeg szerepel az önkormányzat költségvetési rendeletében is (egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások – önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátások). Az egyetlen kitétel, hogy a középiskolások és a felsőoktatásban részt vevők hallgatói jogviszonyukat iskolalátogatási igazolás benyújtásával igazolják. A kérdésem az, hogy kell-e bármilyen adóterhet fizetni ezek után a kifizetések után (mivel ezt nem utalványban kapják meg az érintettek, hanem készpénzben), vagy ez a kifizetés adó- és járulékmentes?
Részlet a válaszából: […] Önkormányzatuk minden iskoláskorú gyermek iskoláztatásához készpénzben nyújt támogatást a családoknak. Költségvetésükben mint saját hatáskörben adott pénzügyi ellátást szerepeltetik is.Az Szja-tv. nem nevesít adómentesen, készpénzben adható juttatások között olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Iskolakezdési támogatás

Kérdés: 2013-ban milyen feltételekkel adhatunk a munkavállalóinknak iskolakezdési támogatást?
Részlet a válaszából: […] Ebben az évben már nem tekinthető béren kívüli juttatásnak, ha a munkáltató megtéríti a nevére kiállított – tankönyvek, taneszközök vásárlásáról szóló – számla ellenértékét az iskolakezdési támogatásra jogosult munkavállalóinak. 2013-tól kizárólag az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 9.

Köztisztviselői cafeteria 2010

Kérdés: 2010. évben a köztisztviselők az illetményalap minimum ötszörösére, maximum huszonötszörösére jogosultak béren kívüli juttatásként, amit cafeteria-rendszerben vehetnek igénybe. Hogyan kell helyesen értelmezni a bruttó keretösszeget? A minimum 193 250 Ft/fő, mely összegbe bele kell férnie a cafeteriaelemre juttó munkáltatói adónak is, vagyis ez a bruttó keretösszeg, vagy a 193 250 forintra rá kell számolni a 27% munkáltatói járulékot is, és ez adja a bruttó keretösszeget?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.törvény (Ktv.) 49/F. §-a szabályozza 2010-től a köztisztviselőkcafeteriajuttatásait, annak keretösszegét, az arra való jogosultságfeltételeit. A Ktv. 49/F. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a munkáltatónakmely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.

Adómentes iskolakezdési támogatás

Kérdés: Iskolakezdési támogatás adómentesen kinek jár? A nevelőszülő, aki egy háztartásban él a gyermekkel, igényelheti-e? A vér szerinti szülő abban az esetben is kaphatja, ha nem él egy háztartásban a gyermekkel?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.30. pontja értelmébenadómentes természetbeni juttatásnak, adómentes iskolakezdési támogatásnakminősül az a juttatás, amelyet a munkáltató, a bér kifizetője a közoktatásbanrészt vevő gyermek, tanuló számára a szülő vagy a vele közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 8.
1
2
3