Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

23 találat a megadott iskolakezdési támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Munkáltató által nyújtott tanévkezdési támogatás

Kérdés: Hogyan adhat a munkáltató tanévkezdési támogatást? Van-e lehetőség kedvezőbb adózás mellett nyújtani?
Részlet a válaszból: […]ellenében történik a juttatása.Ennél kedvezőbb adózási oldalról, ha a munkáltató csekély értékű ajándékként biztosítja azt.Ennek feltétele, hogy az adott adóévben még nem adott a magánszemély részére csekély értékű ajándékot, mivel a magánszemélynek évente csak egyszer adható ezen a jogcímen juttatás, továbbá nem nyújtható pénzbeli formában, csak természetben (utalvány formájában vagy számlával történő elszámolás mellett), és legfeljebb 14 900 Ft értékben.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5031
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Önkormányzat által a lakosságnak adott iskolakezdési, óvodakezdési, karácsonyi támogatás

Kérdés: A Költségvetési Levelek 276. számában a 4961. számú kérdéssel kapcsolatban a következő kérdések merültek fel:
Ha az önkormányzat a településén belül települési támogatás keretében a Szociális tv. 45. §-a szerint valamilyen életkori kritérium vagy körülmény alapján pénzbeli támogatást ad, akkor azt milyen adókötelezettség terheli?
Ha a települési támogatás keretében a karácsonyi támogatást az iskolások és az óvodások részére egy mikuláscsomaggal nyújtja az önkormányzat, annak is van adóvonzata?
Részlet a válaszból: […]juttatást, akikkel az önkormányzat nem áll jogviszonyban) - a magánszemély oldalán személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség (kifizetőnek le kell vonni), a kifizető oldalán pedig szocho-fizetési kötelezettség keletkezik.A mikulásajándék tipikusan nem tartozik a települési támogatások közé. Az Szja-tv. 8.35. pontja alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zárt körű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint - legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben - résztvevőnként azonos értékű ajándék, továbbá az ilyen rendezvényeken ingyenesen közreműködők részére biztosított étkezési szolgáltatás adómentes. Tehát ha egy mikulásünnepség keretében adják ezeket a csomagokat, legfeljebb a rendezvény összes költségének 10%-áig, résztvevőnként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5013

3. találat: Iskolakezdési támogatás nyújtása települési támogatásként

Kérdés: A Költségvetési Levelek 276. lapszámában a 4961. kérdésszám alatt megjelent válaszhoz kapcsolódóan szeretném megkérdezni, hogy a beiskolázási támogatás akkor is egyéb jövedelemnek minősül és adóköteles, ha azt önkormányzati rendelet állapítja meg mint települési támogatást?
Részlet a válaszból: […]alapján szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület - az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint - települési támogatást állapít meg (szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás).A Szociális tv. 45. §-ának (1) bekezdése szerint a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4996

4. találat: Önkormányzat nyújtotta iskola-kezdési támogatás adókötelezettsége

Kérdés: Önkormányzat 2019. évben szeretne iskolakezdési támogatást adni minden olyan, az önkormányzat illetékességi területén élő magánszemélynek, akinek a gyermeke megkezdi az általános iskola első osztályát. Miután 2019-től nem minősül ez a támogatás béren kívüli juttatásnak, hogyan kell könyvelni ezt a kiadást az önkormányzatnál? Milyen adók és járulékok terhelik az önkormányzatot mint kifizetőt, és mit kell levonnia a magánszemélyektől?
Részlet a válaszból: […]a juttatást, mivel ebben az esetben a magánszemély által fizetendő egyéni közterhek levonására nincs mód.A magánszemélynek pénzben kifizetett támogatás összegéből le kell vonni 10 százalék nyugdíjjárulékot, 8,5 százalék egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot, a kifizetőt pedig 19,5 százalék szociális hozzájárulási adó és 1,5 százalék szakképzési hozzájárulás terheli. A számfejtéshez szükséges beszerezni a magánszemélyek azonosító adatait, így adóazonosító jelüket is. A cél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4961
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Iskolakezdés támogatása

Kérdés: Az önkormányzat minden évben támogatja a település lakóit az iskolakezdésben. Minden család, ahol iskoláskorú, illetve közép- vagy felsőfokú oktatási intézménybe járó gyermek van, kap támogatást. A kifizetés készpénzben, képviselő-testületi határozat alapján történik, illetve az összeg szerepel az önkormányzat költségvetési rendeletében is (egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások - önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátások). Az egyetlen kitétel, hogy a középiskolások és a felsőoktatásban részt vevők hallgatói jogviszonyukat iskolalátogatási igazolás benyújtásával igazolják. A kérdésem az, hogy kell-e bármilyen adóterhet fizetni ezek után a kifizetések után (mivel ezt nem utalványban kapják meg az érintettek, hanem készpénzben), vagy ez a kifizetés adó- és járulékmentes?
Részlet a válaszból: […]olyan kifizetést, melyet az önkormányzatuk nyújt. Ennek értelmében a település lakóinak a készpénzben nyújtott iskolakezdési támogatás az Szja-tv. 28. §-a szerint egyéb jövedelemként lesz adóköteles jövedelme. Önkormányzatuknak a kifizetés bruttó összege után 27% egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettsége keletkezik.2014-től a mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között a tulajdonosnak - az állami vagyon esetén a törvényben kijelölt tulajdonosi joggyakorló szervezetnek - azokat a nemzeti vagyonba tartozó befektetett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3666
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Iskolakezdési támogatás

Kérdés: 2013-ban milyen feltételekkel adhatunk a munkavállalóinknak iskolakezdési támogatást?
Részlet a válaszból: […]naptól a kibocsátása évének utolsó napjáig használható fel tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására. Ha a munkáltató ilyen utalványt kíván juttatni, még annak beszerzése előtt célszerű meggyőződnie arról, hogy az utalvány megfelel az említett követelményeknek.Az iskolakezdési támogatást továbbra is a munkavállaló (a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja) a közoktatásban (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) részt vevő gyermekeire tekintettel kaphat. A támogatás értéke 2013. évben 29 400 forint lehet.A béren kívüli juttatásra vonatkozó szabályok alkalmazásának feltétele az is, hogy a támogatásban részesülő magánszemély vagy a vele közös háztartásban élő házastársa a közoktatásban részt vevő gyermekére tekintettel családi pótlékra (vagy bármely EGT-államban hasonló családi juttatásra) legyen jogosult.Az említett gyermekek (tanulók)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3474
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Adómentes iskolakezdési támogatás

Kérdés: Iskolakezdési támogatás adómentesen kinek jár? A nevelőszülő, aki egy háztartásban él a gyermekkel, igényelheti-e? A vér szerinti szülő abban az esetben is kaphatja, ha nem él egy háztartásban a gyermekkel?
Részlet a válaszból: […]javak vásárlására jogosító utalvány formájában évente az adóév első napján érvényes minimálbér 30 százalékáig terjedő mértékben juttat. A munkáltató a támogatást három formában nyújthatja: - tárgyi formában tankönyv, taneszköz, ruházati termék juttatásával, - ezen termékek vásárlásáról a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló számla ellenértékének megtérítése formájában, - kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában (ebben az esetben nem szükséges a munkáltató nevére szóló számla kiállítása, a törvényi adómentességi feltétel teljesítéséhez elegendő az utalványt forgalmazó társaság által kiállított számla, mely a munkáltató nevére szól). A támogatásban a gyermek, tanuló részesülhet a családi pótlékra jogosult szülője vagy a vele közös háztartásban élő házastársa útján. Ennek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2452

8. találat: Adómentes iskolakezdési támogatás

Kérdés: Milyen feltételekkel és kinek adható adómentes iskolakezdési támogatás?
Részlet a válaszból: […]attól, hogy a családi pótlékot melyik szülő részére folyósítják. Elegendő, ha arra a törvény szerint a szülő egyébként jogosult lenne. Élettársi kapcsolatban élő magánszemély esetében a juttatás csak akkor adható adómentesen, ha a vonatkozó szabályok szerint ő maga is jogosult a családi pótlékra, azaz a gyermek közös. A munkáltatónak az adómentes iskolakezdési támogatás összegéről nyilvántartást kell készítenie magánszemélyenként, amelyet az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig kötelező megőrizni. Az adómentességi feltételekről nem kell a dolgozóktól igazolást kérni, a későbbi problémák elkerülése végett mégis célszerű megtenni ezt. Érdemes megkövetelni, hogy az érintett mutassa be a folyósító szerv igazolását a családi pótlékról. Elfogadható az a megoldás is, hogy igazolás helyett csak a feltételek fennállásáról szóló nyilatkozat aláírását kérik a dolgozótól. Az előző évhez képest nőtt az iskolás gyermekeket nevelő családok számára nyújtható adómentes munkáltatói juttatás maximális összege. 2008-ban az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.30 pontja alapján a minimálbér harminc százalékáig terjedő, azaz évi 20 700 forint összegű lehet az adó- és járulékmentes iskolakezdési támogatás mértéke. Mivel ez a támogatás mindkét szülőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2143

9. találat: Iskolakezdési támogatás bizonylata

Kérdés: Kifizethető-e adómentesen az iskolakezdési támogatás annak az alkalmazottunknak, aki az általános iskolába járó gyermeke számára júniusban (közel tízezer forintért) megvásárolta a tankönyveket, de nem kért róla számlát?
Részlet a válaszból: […]60 napon belül adómentesen megtéríthető lett volna a tankönyvek ára. Azonban számla hiányában nem fizethető ki adómentesen a támogatás. Az iskoláztatási támogatás nemcsak tankönyvek vásárlására, hanem más taneszközök (füzetek, írószerek stb.), továbbá az iskolás gyermek ruházatának megvásárlására is
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1793
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Iskolakezdési támogatás

Kérdés: Intézményünk támogatást szeretne adni egy nehéz körülmények között élő és három iskoláskorú gyermeket nevelő alkalmazottjának a tanévkezdéshez. Úgy tudjuk, hogy a legkisebb gyermek számára már júniusban meg kellett vásárolni a könyveket. A középiskolába járó gyermekek viszont csak szeptemberben veszik meg a tankönyveiket. Kérdésünk, hogy a megvásárolt tankönyvekre utólag adhatunk-e adómentesen támogatást, vagy esetleg a tankönyveken kívül más egyéb, az iskolába szükséges eszközök, pl. füzet, írószer vásárlására is felhasználható-e az adómentes támogatás? Kérdéses számunkra az is, hogy a középiskolába járó gyermekeknek is nyújtható-e adómentesen az iskoláztatási támogatás?
Részlet a válaszból: […]azt követő 60 napon belül gyermekenként évi 20 ezer forintig tankönyv, taneszköz, ruházat vagy az említett dolgok megvásárlására jogosító utalvány formájában adható adómentesen. A tankönyv, taneszköz, ruházat megvásárlását igazoló, a munkáltató nevére szóló számlának az említett határidőn belül történő utólagos megtérítése esetén is érvényesíthető az adómentesség. Taneszközként elfogadható minden olyan tartós vagy gyorsan elhasználódó tárgy, eszköz, amely a tanuláshoz általában szükséges. Ilyen például a füzet, rajzlap, ceruza, toll, festék stb., de idesorolható az íróasztal vagy a tanulószék is. Ruházat alatt bármilyen iskolában hordható ruhaneműt kell érteni, mint például nadrág, szoknya, ing, póló, blúz, cipő, kabát, tornacipő, tornaruha stb. Tankönyvnek az a közoktatásban használt tankönyv minősül, amely szerepel az adott tanévre érvényes tankönyvjegyzékben. Mindkét szülő kaphat adómentesen iskolakezdési támogatást akkor is, ha ugyanazon a munkahelyen dolgoznak. Az sem zárható ki, hogy a mentességre jogosult szülő az adóévben több munkáltatótól is kapjon ilyen adómentes támogatást. Ha az iskolakezdési támogatást nem a törvényben előírt időszakban vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1792
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 23 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést