Iskolakezdési utalvány

Kérdés: Ha önkormányzatunk képviselő-testülete települési támogatásként a Szoctv. 45. §-a alapján iskolakezdési utalványt kíván adni (jövedelemvizsgálat nélkül) az önkormányzat területén állandó lakcímmel, nappali tagozaton tanuló gyermeket nevelő családoknak, akkor azt milyen adókötelezettség terheli?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 1.3. pontja szerint adómentes az állami szociális rendszer keretében, illetőleg a helyi önkormányzat által nyújtott szociális segély.A beiskolázás jelentős anyagi terhet jelent a gyermeket nevelő családok részére. A Szoctv. 45. §-a nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Munkáltató által nyújtott tanévkezdési támogatás

Kérdés: Hogyan adhat a munkáltató tanévkezdési támogatást? Van-e lehetőség kedvezőbb adózás mellett nyújtani?
Részlet a válaszából: […] Főszabályként a munkavállalónak a gyermekeire tekintettel adott tanévkezdési támogatás munkaviszonyból származó bérjövedelemként adóköteles, akár pénzben, akár utalvány formájában, illetve a munkáltató nevére szóló számla ellenében történik a juttatása.Ennél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Önkormányzat által a lakosságnak adott iskolakezdési, óvodakezdési, karácsonyi támogatás

Kérdés: A Költségvetési Levelek 276. számában a 4961. számú kérdéssel kapcsolatban a következő kérdések merültek fel:
Ha az önkormányzat a településén belül települési támogatás keretében a Szociális tv. 45. §-a szerint valamilyen életkori kritérium vagy körülmény alapján pénzbeli támogatást ad, akkor azt milyen adókötelezettség terheli?
Ha a települési támogatás keretében a karácsonyi támogatást az iskolások és az óvodások részére egy mikuláscsomaggal nyújtja az önkormányzat, annak is van adóvonzata?
Részlet a válaszából: […] A Szociális tv. alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások, ideértve a települési támogatást, adómentesnek minősülnek az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 1.3. pontja alapján. Ha az iskolakezdési, óvodakezdési támogatás juttatása megfelel a települési támogatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Iskolakezdési támogatás nyújtása települési támogatásként

Kérdés: A Költségvetési Levelek 276. lapszámában a 4961. kérdésszám alatt megjelent válaszhoz kapcsolódóan szeretném megkérdezni, hogy a beiskolázási támogatás akkor is egyéb jövedelemnek minősül és adóköteles, ha azt önkormányzati rendelet állapítja meg mint települési támogatást?
Részlet a válaszából: […] ...céljai nem taxatíve vannak felsorolva a törvényben, csupán példálózó jelleggel, így nem kizárt, hogy a képviselő-testület rendeletben iskolakezdési támogatás formájában nyújtandó települési támogatást állapítson meg. Ez a juttatás azonban szociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Önkormányzat nyújtotta iskola-kezdési támogatás adókötelezettsége

Kérdés: Önkormányzat 2019. évben szeretne iskolakezdési támogatást adni minden olyan, az önkormányzat illetékességi területén élő magánszemélynek, akinek a gyermeke megkezdi az általános iskola első osztályát. Miután 2019-től nem minősül ez a támogatás béren kívüli juttatásnak, hogyan kell könyvelni ezt a kiadást az önkormányzatnál? Milyen adók és járulékok terhelik az önkormányzatot mint kifizetőt, és mit kell levonnia a magánszemélyektől?
Részlet a válaszából: […] ...az önkormányzat a lakosság részére adja az iskolakezdési támogatást, az a magánszemélyek egyéb jövedelmének minősül (szja- és egyéni járulékfizetési kötelezettség terheli). Semmiképpen sem javasolt utalvány vagy más dologi formában adni a juttatást, mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.
Kapcsolódó címkék:  

Iskolakezdés támogatása

Kérdés: Az önkormányzat minden évben támogatja a település lakóit az iskolakezdésben. Minden család, ahol iskoláskorú, illetve közép- vagy felsőfokú oktatási intézménybe járó gyermek van, kap támogatást. A kifizetés készpénzben, képviselő-testületi határozat alapján történik, illetve az összeg szerepel az önkormányzat költségvetési rendeletében is (egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások - önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátások). Az egyetlen kitétel, hogy a középiskolások és a felsőoktatásban részt vevők hallgatói jogviszonyukat iskolalátogatási igazolás benyújtásával igazolják. A kérdésem az, hogy kell-e bármilyen adóterhet fizetni ezek után a kifizetések után (mivel ezt nem utalványban kapják meg az érintettek, hanem készpénzben), vagy ez a kifizetés adó- és járulékmentes?
Részlet a válaszából: […] ...juttatások között olyan kifizetést, melyet az önkormányzatuk nyújt. Ennek értelmében a település lakóinak a készpénzben nyújtott iskolakezdési támogatás az Szja-tv. 28. §-a szerint egyéb jövedelemként lesz adóköteles jövedelme. Önkormányzatuknak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.
Kapcsolódó címke:

Iskolakezdési támogatás

Kérdés: 2013-ban milyen feltételekkel adhatunk a munkavállalóinknak iskolakezdési támogatást?
Részlet a válaszából: […] ...ha a munkáltató megtéríti a nevére kiállított - tankönyvek, taneszközök vásárlásáról szóló - számla ellenértékét az iskolakezdési támogatásra jogosult munkavállalóinak. 2013-tól kizárólag az utalvány formájában adott iskolakezdési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 9.
Kapcsolódó címke:

Adómentes iskolakezdési támogatás

Kérdés: Iskolakezdési támogatás adómentesen kinek jár? A nevelőszülő, aki egy háztartásban él a gyermekkel, igényelheti-e? A vér szerinti szülő abban az esetben is kaphatja, ha nem él egy háztartásban a gyermekkel?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.30. pontja értelmébenadómentes természetbeni juttatásnak, adómentes iskolakezdési támogatásnakminősül az a juttatás, amelyet a munkáltató, a bér kifizetője a közoktatásbanrészt vevő gyermek, tanuló számára a szülő vagy a vele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 8.

Adómentes iskolakezdési támogatás

Kérdés: Milyen feltételekkel és kinek adható adómentes iskolakezdési támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...ez év szeptemberében általános vagyközépiskolába járó gyermek után kaphatnak a gyermek szülei, nevelői.Iskolakezdési támogatásban azok részesülhetnek, akik a szóban forgó iskolásgyermek után családi pótlékra jogosultak. A családi pótlékra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 9.

Iskolakezdési támogatás

Kérdés: Intézményünk támogatást szeretne adni egy nehéz körülmények között élő és három iskoláskorú gyermeket nevelő alkalmazottjának a tanévkezdéshez. Úgy tudjuk, hogy a legkisebb gyermek számára már júniusban meg kellett vásárolni a könyveket. A középiskolába járó gyermekek viszont csak szeptemberben veszik meg a tankönyveiket. Kérdésünk, hogy a megvásárolt tankönyvekre utólag adhatunk-e adómentesen támogatást, vagy esetleg a tankönyveken kívül más egyéb, az iskolába szükséges eszközök, pl. füzet, írószer vásárlására is felhasználható-e az adómentes támogatás? Kérdéses számunkra az is, hogy a középiskolába járó gyermekeknek is nyújtható-e adómentesen az iskoláztatási támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...iskolakezdési támogatásban a közoktatásitörvényben meghatározott gyermek, tanuló részesülhet a rá tekintettel családipótlékra jogosult szülője vagy annak a vele közös háztartásban élő házastársaútján. Az adómentes rendelkezés alkalmazása során gyermeknek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.
1
2
3