Kapcsolt vállalkozások adóhatósági bejelentése


Az önkormányzatnak be kell-e jelentenie az Art. 23. § (4) bekezdés b) pontja szerint az állami adóhatóságnak a kapcsolt vállalkozásait (önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásait)? Amennyiben igen, ezen túlmenően van-e az ún. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettsége?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2008. november 11-én (104. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2191

[…] illetve a leányvállalatok között, feltéve hogy az önkormányzat tulajdonában lévő tulajdoni hányad legalább 50% + 1 szavazati jogot jelent. Ebben az esetben a létrejött első szerződéses kapcsolatot követő 15 napon belül az APEH-hez bejelentési kötelezettsége van az önkormányzatnak a kapcsolt vállalkozás adatait illetően. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség alanyait a Tao-tv. tételesen felsorolja. A 18. § (5) bekezdés szerint a nyilvántartási kötelezettség a társasági adó alanyai közül a gazdasági társaságot, az egyesülést, az európai részvénytársaságot, a szövetkezetet, az európai szövetkezetet és a külföldi vállalkozót terheli. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 18/2003. (VII. 16.) PM rendelet pedig a nyilvántartás készítésének szabályait tartalmazza. A nyilvántartás célja, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.