Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és közszolgálati jogviszonyban töltött idő

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2010. november 2. (Költségvetési Levelek 138. szám, 2767. kérdés)

Kérdés: Köztisztviselő besorolása a munkakönyve alapján 1970. 11. 20-tól megtörtént, ezen idők közszolgálati időként elismerésre kerültek. Időközben szolgálati idő elismerése révén a nyugdíjigazgatóság 1970. II. 20-át megelőzően is mutatott ki 1967-től évente változóan ledolgozott napokat (25, 4, 27, 77 napok). Ezeket is figyelembe kell venni a besorolásnál és a 40 éves jubileumi jutalom számításánál? A köztisztviselő 2 évig egy TSZ-nél pénzügyi ügyintéző volt. Ez a jubileumi jutalom szempontjából munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak (szövetkezeti tagsági viszony) számít?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]közszolgálati jogviszonyban, - közalkalmazotti jogviszonyban, - bírósági szolgálati, illetve munkaviszonyban, - ügyészségi, hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszonyban, - ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, - munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban töltött idő, - a munkavégzési kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó időtartamból hat hónap, - sor- és tartalékos katonai, valamint polgári szolgálat, 14 éven aluli gyermek ápolására, gondozására, továbbá a tartós külszolgálatot teljesítő dolgozó házastársa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes időtartama, - a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíj teljes időtartama, - az 1992. július 1-jét megelőzően munkaviszonyban töltött időként jogszabály alapján elismert időtartamból - tekintet nélkül arra, hogy annak ideje alatt munkavégzésre irányuló jogviszony fennállt-e, vagy ilyen jogviszony fennállása esetén érvényesült-e munkavégzési kötelezettség - hat hónap, - az országgyűlési, önkormányzati képviselői, polgármesteri megbízatás időtartama, ha e megbízatás megszűnését követően a köztisztviselő ismételten közszolgálati jogviszonyt létesít. A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál a Ktv. 72. § (1)-(2) bekezdése irányadó (azaz a besorolásnál figyelembe vehető időtartamok), azzal, hogy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetőleg az 1992. július 1-je után munkaviszonyban töltött időt figyelmen kívül kell hagyni. A szolgálati időként elismert napokat tehát ennek alapján kell megítélni a[…]

Figyelmébe ajánljuk

Közalkalmazott jubileumijutalom-számításánál figyelembe vehető-e a GYES, a GYED és a TGYÁS időtartama? 1991-ben érettségiztem, voltam munkanélküli is, GYES-en is, és vállalkozó alkalmazottja is. Ezek az évek beszámítanak a jubilumi jutalom kiszámításánál?

Tovább a teljes cikkhez

1. 1992. február 1-jétől költségvetési intézménynél dolgoztam mint gazdasági vezető. 2009. január 1-jétől intézményi átszervezés miatt áthelyezéssel az önkormányzathoz kerültem pénzügyi előadónak, közalkalmazottból köztisztviselő lettem. 1982. július 26-tól...

Tovább a teljes cikkhez

Milyen juttatás jár a nyugdíjas közalkalmazottnak felmentése esetén? 2006 júniusában vettem igénybe az előrehozott öregségi nyugdíjat, közalkalmazotti munkaviszonyomat nem szüntetve meg. Kérdésem, ha a munkáltató nem kíván tovább foglalkoztatni, mi jár még nekem:...

Tovább a teljes cikkhez

Köztisztviselői jubileumi jutalommal kapcsolatban kérem az állásfoglalásukat. 1970. 07. 16.-1989. 12. 31. folyamatosan vállalatoknál dolgoztam, 1990. 01. 01.-1995. 12. 31. iskolánál (gazdasági vezető), 1996. 01. 01.-1997. 09. 23. segítő családtag, 1997. 09. 24.-2004. 09. 15....

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére